Nuorten Yrityspolku – otteita matkapäiväkirjasta

Meiju Honkavuori
Yritysneuvoja, Nuorten Yrityspolku
Hämeen Yrittäjät

Aloitin tämän vuoden syksyllä yritysneuvojana vastuualueena yrittäjyyskasvatus ja nuorten yrittäjyyspolun kehittäminen yhteistyössä oppilaitosten, uusyrityskeskusten ja yrityspalvelutoimijoiden kanssa.

Tein lähtösuunnitelman, minkä muotoilin kohderyhmiksi, teemoiksi, tavoitteiksi ja aikatauluiksi. Sovin tapaamisia yrittäjyyskasvatuksen toimijoiden kanssa, jotta pääsisin kertomaan heille kehittämisohjelmasta ja omista aikeistani ja suunnitelmistani tähän liittyen. Samalla kartoitin yrittäjyyskasvatuksen tilannetta eri toimijoiden toteutuksena.

Varsinainen road show eli kierrokseni oppilaitoksissa alkoi lokakuussa 2022. Kohteena olivat maakunnan lukiot ja toisen asteen oppilaitokset lisäksi alueen ammattikorkeakoulut. Tapaamisissamme yrittäjyyskasvatusta toteuttavien opinto-ohjaajien, opettajien ja rehtorien kanssa kartoitimme nykytilannetta ja sitä, miten voisimme asiaa jatkokehittää. Oppilaitos- ja kuntakohtaisia eroja toki yrittäjyyskasvatuksen opintolaajuudessa löytyi, mutta halua kehittää oli kaikilla, kunhan resurssit antavat mahdollisuuden.

Tiedonvaihtoon yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisesta ja käytännöistä oppilaitosasteiden välillä on suuri tarve. Jatkamme aikaisemmista onnistumisista ja opimme vanhoista virheistä. Tällä reseptiikalla lähdemme tekemään yhteistyötä ja laajempaa kokonaisuutta. Todella hyvää yrittäjyyteen ja yrittäjyyskasvatukseen liittyvää materiaalia on tarjolla paljon (NY, JES, TAT, 4H). ”Kentän” toiveena tuntui olevan materiaalin jäsentäminen ja tarjonnan selkiyttäminen.

Forssan ammatti-instituutissa pääsin todistamaan, kuinka koulukirjat heitettiin nurkkaan ja opiskelijat pääsivät ennakkoluulottomasti ideoimaan aitoon tarkoitukseen. 15 opiskelijaa osallistui 24 tunnin innovaatioleirille, missä he kehittivät käyttötarkoituksia Jospak Oy:n kestävän kehityksen hengessä tehdyille vuokaratkaisuille. Tässä päästiin raapaisemaan pintaa syvemmälle ja pohdiskelemaan tuotemuotoilua ja kilpailija- sekä käyttäjäanalyysiä. Opiskelijatöitä oli arvioimassa yrittäjäraati, jonka odotukset ylittyivät.

Työni nuorten yrittäjyyskasvatuksen parissa jatkuu vuonna 2023. Tapaan uusia oppilaitosten edustajia, päättäjiä ja opiskelijoita. Yhteistyötä syvennetään.

Hämeenlinnan Business Turnajaisten yhteydessä 24.11. järjestettiin Opekrouvi yhteistyössä Hämeen Yrittäjien, Nuori Yrittäjyys ry:n, 4H-yhdistyksen ja Talous ja Nuoret TATin kanssa. Täällä käytiin vilkasta keskustelua hyväksi todettujen ja uusien käytäntöjen yhtenäistämisestä. Teemana olivat tulevaisuuden työelämätaidot ja yrittäjämäinen asenne Kanta-Hämeessä.

Otteita Meijun matkapäiväkirjasta

25.10. 2022
24 h innovaatioleiri Forssan Ammatti-instituutin opiskelijoille seurakuntakeskus Klemelässä. Opiskelijat pääsivät konkreettisesti käsiksi tuotemuotoiluun. Tekemiseen haastoivat mukaan Jospak Oy:n tuotannon työnjohtaja Juha Raistakka sekä yrittäjäraati, joka arvioi opiskelijoiden tuotoksia.

15.11.2022
Lopen lukiossa yrittäjyyskasvatuksen tilanne ja kehitysohjelman esittely. Mukana keskustelussa olivat opinto-ohjaajat Sampo Sandell ja Anna-Stina Renqvist-Korhonen.

17.11.2022
Forssan lukion Leijonan kita ja kuusi yritystä. Tilaisuus järjestettiin yrittäjyyden ope Jani Mäkivallin ja valmentaja Heikki Laurosen kanssa.

17.11.2022
Ypäjän Hevosopistossa yrittäjyyskasvatuksen tilanne ja kehitysohjelman esittely. Mukana opinto-ohjaaja Maria Kallio.

24.11.2022
Liikeideakilpailu Linnan Business Turnajaisten yhteydessä Hämeenlinnan Verkatehtaalla järjestettiin Opekrouvi yhteistyössä NY (Virve) kanssa. Mukana infoamassa olivat TAT, Ny, 4H, Hämeen Yrittäjät ja yrittäjyyskasvatuksen opettajia.

21.11.2022
Parolan lukion Katariinankulmassa etsittiin ”Hattulan malli” yrittäjyyskasvatuksessa. Koulun edustajina mukana Anne-Mari Kosola, Reijo Järvinen, Johanna Hyytiä ja kunnan liikuntapäällikkö Jari Salmela.