17.12.2021 klo 19:07
Uutinen

Nyt tarvitaan yritysvaikutusten arviointia

Oulun Yrittäjät vetoaa kaupunginhallitukseen

Oulun Yrittäjät jätti Oulun kaupunginhallitukselle vetoomuksen arvioida kaupungin keskustassa juuri nyt meneillään olevien suunnitelmien vaikutukset keskustan yritysten toimintaan. Näin siksi, että vain menestyvien erikoisliikkeiden ja yritysten myötä kaupungin keskusta pysyy elävänä.

Yksi ajankohtaisista hankkeista on Hallituskadun uudistaminen. Yritysvaikutusten arvioinnissa pitää selvittää, mitä suunniteltu katurakentaminen, liikennejärjestelyt ja maankäyttösuunnitelmat toteutuessaan vaikuttaisivat Hallituskadun ja laajemmin koko keskusta-alueen yritysten toimintaan. Järkevää on selvittää myös, mitä suunnitelmat vaikuttavat asukkaiden kokemukseen siitä, onko keskustan liikkeissä helppo vai vaikea asioida.

Myös Kaupan liitto ja Suomen Yrittäjät ovat huolissaan maanlaajuisesta kaupunkikeskustojen ahdingosta. Koronapandemia on hiljentänyt kaupunkien keskustat ja vienyt erikoiskaupoilta elintärkeät asiakasvirrat koko Suomessa.

Verkkokaupan kasvu ja yleistyvä etätyöskentely vauhdittavat keskustojen hiljenemistä entisestään. Kaupan Liitto ja Yrittäjät patistavatkin uusia kaupunginvaltuustoja ottamaan kaupunkikeskustojen kehittämisen ykkösasiakseen, jotta syöksykierre saadaan katkaistua.

Ilman elävää kaupunkikeskustaa myös Oulun on mahdoton pitää yllä elinvoimaansa ja esiintyä houkuttelevana vaihtoehtona suomalaisille ja kansainvälisille tulijoille.

Jotta keskusta pysyy elävänä ja elävöityisi yhä lisää, keskustan pitää tarjota asukkailleen monipuoliset palvelut ravintoloista kukkakauppoihin ja korukaupoista muotiliikkeisiin.

Lisäksi keskustan pitää olla helposti saavutettavissa tasapuolisesti ja ilman sapelien kalistelua eri välineillä: kävellen, joukkoliikenteellä, polkupyörällä ja henkilöautolla.

Keskustan pitää tarjota myös riittävästi kohtuuhintaisia pysäköintipaikkoja, koska pysäköintipaikat ovat useimmille yrityksille elinehto. Kivisydän on tilava, helppo ja lämmin, mutta aika kallis verrattuna kauppakeskusten ilmaisiin parkkipaikkoihin. Eikä Kivisydän kovinkaan hyvin sovellu pikaiseen asiointiin.

Kun yritysvaikutusten arviointi tehdään hyvin, saadaan arvokasta tietoa päätöksenteon pohjaksi kehittää Oulusta yhä elinvoimaisempi kaupunki vireine keskustoineen. Arvioinnin myötä voidaan välttää sellainen kehitys, jossa Oulun kaupunki tulisi omilla päätöksillään huonontaneeksi tilannetta Oulun keskustassa entisestään.

Viisas kaupunkisuunnittelija ottaa kaikessa suunnittelussaan huomioon sen, auttavatko suunnitelmat kyseisen alueen yrityksiä vai hankaloittavatko uudistukset yritystoimintaa. Työpaikat syntyvät pieniin yrityksiin. Pienet yritykset kartuttavat suuren osan kaupungin verotuloista muun muassa katujen ja koulujen rahoittamiseen.

Ja juuri ne pienet putiikit, kotoisat kahvilat ja muut houkuttelevat erikoisliikkeet puhaltavat elämän keskustaan. Siksi niistä kannattaa pitää hyvää huolta.

Risto Huovinen, pj
Oulun Yrittäjien hallitus

Lisätietoa:

Pj. Risto Huovinen
risto.huovinen@stemma.fi
0400 584 510

Tiedottaja Raija Tuominen
raija.tuominen@studiopsv.fi
050 3200 203