26.5.2020 klo 14:46
Uutinen

Nyt voit hakea alveja takaisin – mutta ne pitää maksaa uudelleen myöhemmin

Yrittäjät voivat 26.5. alkaen hakea takaisin yrityksen alkuvuodesta maksamia arvonlisäveroja. Kyseessä ei ole kuitenkaan tuki, vaan laina, joka pitää maksaa myöhemmin takaisin kolmen prosentin korolla.

Yritys voi pyytää alkuvuonna 2020 maksamiaan arvonlisäveroja takaisin tekemällä maksujärjestelypyynnön. Sen voi tehdä helpoiten OmaVerossa 26.5. eli tiistaista alkaen. Pyynnön voi tehdä myös verohallinnon palvelunumerossa 029 497 028 (Maksujärjestelyt ja perintä).

Tekemällä maksujärjestelypyynnön voit hakea takaisin yrityksesi maksamat arvonlisäverot, joiden eräpäivä oli tammi-, helmi- ja maaliskuussa 2020. Jos arvonlisäveron verokautesi on vuosi, voit pyytää palautettavaksi neljäsosan eli 25 prosenttia vuoden 2019 arvonlisäverosta.

Yrittäjät eivät voi saada takaisin mahdollisia viivästyskorkoja eli palautettuna saa vain alkuperäisen arvonlisäveron ilman viivästyskorkoja.

Arvonlisäveron palautuspyyntöjä aletaan käsitellä kuitenkin vasta lakimuutoksen tultua voimaan, tämänhetkisen tiedon mukaan kesäkuussa.

Laina kolmen prosentin korolla

Alv-palauttaminen ei ole koronatuki, jonka yritys saisi pysyvästi pitää. Kyseessä on takaisinlainaus eli maksujärjestelyssä yritys sitoutuu maksamaan arvonlisäverot myöhemmin takaisin verohallinnolle.

Kun maksat arvonlisäverot maksujärjestelyn mukaisesti takaisin verohallinnolle, joudut lisäksi maksamaan 3 %:n viivästyskorkoa. Viivästyskorkoa kertyy arvonlisäveron alkuperäisestä eräpäivästä alkaen. Korko on laskettu mukaan maksujärjestelyn eriin.

Syynä korkoon on EU-direktiivi. Jos korko olisi alempi kuin kolme prosenttia, alvien takaisinlainaus katsottaisiin valtion tueksi, mikä olisi vaatinut omat menettelynsä ja olisi hidastuttanut prosessia.

Maksujärjestely vaikuttaa myös veronpalautuksiin

Jos maksujärjestelypyyntösi hyväksytään, se vaikuttaa mahdollisiin veronpalautuksiin, joita saat pyynnön hyväksymispäivästä lähtien vuoden loppuun saakka.

Verohallinto ei käytä veronpalautuksia maksujärjestelyyn sisältyvien verojen maksuksi, vaan sen sijaan ne maksetaan yrityksellesi. Veronpalautuksia käytetään kuitenkin yhä niiden verovelkojen maksuun, jotka eivät ole mukana maksujärjestelyssä. Lisäksi veronpalautuksia käytetään edelleen mahdollisiin ulosotossa olevien muiden velkojen maksuun.

Veronpalautuksia ei käytetä niiden maksujärjestelyyn sisältyvien verojen maksuksi, joista on tehty maksujärjestelypyyntö 25.3.2020 alkaen.

Jos huhti-, touko- ja kesäkuussa mahdollisesti saamiasi veronpalautuksiasi on ehditty käyttää verojesi maksuun, voit pyytää, että näiden veronpalautusten käyttö perutaan. Silloin saat veronpalautukset yrityksellesi.

Veronpalautuksia käytetään kuitenkin yhä niihin verovelkoihin, jotka eivät ole mukana maksujärjestelyssä. Lisäksi veronpalautuksia käytetään edelleen mahdollisiin ulosotossa olevien muiden velkojen maksuun.

Ei saa olla veroja ulosotossa

Maksujärjestelypyyntö ja siihen sisältyvät palautuspyynnöt voidaan hyväksyä vain silloin, jos yrityksellä ei ole veroja ulosotossa. Yrityksen on pitänyt myös antaa kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset. Myös aikaisemmin rauennut maksujärjestely voi estää uuden järjestelyn saamisen.

Jos yrityksesi on jo aiemmin hakenut maksujärjestelyä ja haluat nyt täydentää sitä arvonlisäverojen palauttamispyynnöllä, sinun pitää tehdä uusi maksujärjestelypyyntö viimeistään 15.6.2020.

Uusi pyyntö ei viivästytä maksujärjestelyä, sillä maksujärjestelypyyntöjä ja arvonlisäveron palautuspyyntöjä aletaan käsitellä vasta lakimuutoksen tultua voimaan, tämänhetkisen tiedon mukaan kesäkuussa.

Lisätietoa arvonlisäverojen palautuksesta ja palautuksen hakemisesta on verohallinnon verkkosivuilla.

toimitus(at)yrittajat.fi