8.8.2019 klo 18:24
Uutinen

”Odotukset työllisyysryhmille ovat suuret” – SY nimesi edustajat ryhmiin

– Yhteinen tavoite on kirkas, mutta haastava, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toteaa.

Työryhmiä on yhteensä kahdeksan (listaus jutun lopussa) ja agenda on laaja. Ryhmissä käsitellään niin työvoimapalvelujen rakennetta kuin työlainsäädäntöä.

Ryhmissä on SY:n ja muiden työnantajajärjestöjen lisäksi jäseninä ammattiyhdistysliikkeen edustajia ja virkamiehiä.

– Joka ryhmässä esitämme sellaisia käytännön ehdotuksia, jotka kannustavat yrittäjiä tarjoamaan enemmän työpaikkoja. Esitämme myös toimia, jotka kannustavat ihmisiä tarjoamaan enemmän työpanostaan, Pentikäinen kertoo.

Hän mainitsee muun muassa työttömyysturvan uudistamisen porrastamalla ja sen kestoa lyhentämällä.

Paikallinen sopiminen tärkeää

Työllisyyden parantamisessa tärkeää on myös paikallisen sopimisen kieltojen poistaminen yrityksiltä, jotka eivät kuulu työnantajaliittoihin, mutta noudattavat yleissitovia työehtosopimuksia. Näitä yrityksiä on noin 50 000 eli puolet kaikista työnantajayrityksistä. Paikallisen sopimisen kieltoja on nykyisellään noin 50.

– Ylipäätään tarvitsemme joustavuuden lisäämistä työlainsäädäntöön, Mikael Pentikäinen painottaa.

– Suomessa opiskelleille ja valmistuneille pitää saada automaattisesti työlupa. Ja oppisopimuskoulutusta pitää saada lisää. Siinä auttaa harjoittelupalkkojen porrastaminen niin, että koulutus olisi houkuttelevampaa yrittäjän näkökulmasta, Pentikäinen listaa työllisyyttä edistäviä keinoja.

– Sosiaaliturvauudistus on käynnissä näiden työllisyystyöryhmien ulkopuolella. Järjestelmän pitää olla sellainen, että se kannustaa töihin. Oikeilla toimilla voimme saada 100 000 ihmistä lisää työmarkkinoille, Mikael Pentikäinen uskoo.

Tällä hetkellä lähes puoli miljoonaa työikäistä on työvoiman ulkopuolella.

Työryhmät ja SY:n edustajat niissä

Suomen Yrittäjillä on edustajat kaikissa työllisyystyöryhmissä. Tämän lisäksi heillä on myös talon sisällä tukena toisia asiantuntijoita, jotka auttavat työssä.

–Toivomme myös, että saamme yrittäjiltä vinkkejä ryhmien työhön. Kannustan antamaan niitä ryhmien jäsenille. Hienoa, jos saamme kentältä vinkkejä, Mikael Pentikäinen sanoo.

Työryhmät:

Työvoimapolitiikan palvelurakenne

varatoimitusjohtaja Anssi Kujala

Palkkatuki ja etuudet

asiantuntija Albert Mäkelä

Työkyvyn edistäminen ja osatyökykyisten työllistäminen

työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén

Osaaminen ja työmarkkinoiden kohtaanto

pääekonomisti Mika Kuismanen

Työperäinen maahanmuutto

asiantuntija Albert Mäkelä

Työlainsäädäntö

työmarkkinajohtaja Janne Makkula

Sääntelytyöryhmä

asiantuntija Atte Rytkönen

Paikallinen sopiminen

työmarkkinajohtaja Janne Makkula

Jari Lammassaari

jari.lammassaari@yrittajat.fi