Tärkeä oikeuden linjaus yksityiselle jätealalle
Jätehuoltoalalla närää on herättänyt se, että jätehuolto kuuluu kunnan päätäntävaltaan ja sitä kautta palveluiden toteuttaminen ohjautuu kunnallisille jätehuoltoyhtiöille. Kuva: Getty Images

Oikeudelta tärkeä linjaus jätealalle – Seuraavaksi odotetaan lakimuutosta: ”Kunnallisten yhtiöiden ei pitäisi tulla yritysjätteiden markkinoille”

Yksityisen jäteyrityksen omistaja uskoo, että oikeuden linjaus parantaa pienten yritysten toimintaedellytyksiä. 

– Ehdottomasti hyvä päätös, Varsinais-Suomessa toimivan Jätehuolto M. Helistölä Oy:n toimitusjohtaja ja toinen omistaja Jarno Helistölä kommentoi tuoretta Helsingin hallinto-oikeuden linjausta. Perheyritys on toiminut alalla 43 vuotta.

Jätehuoltoalalla närää on herättänyt se, että jätehuolto kuuluu kunnan päätäntävaltaan ja sitä kautta palveluiden toteuttaminen ohjautuu kunnallisille jätehuoltoyhtiöille. Helsingin hallinto-oikeuden linjauksen mukaan yksityiset sosiaali- ja terveysalan yritykset voivat valita, keneltä ne haluavat ostaa jätehuollon palvelut.

– Kuntien omat inhouse-yhtiöt ovat ongelma, koska ne saavat myydä palveluita yrityskentälle. Nyt kun pakkausjätehuolto siirtyi kuntien hoidettavaksi, inhouse-yhtiöiden liikevaihdot kasvavat entisestään. Kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden pitäisi hoitaa asumisesta syntyviä jäteitä. Niiden ei kuuluisi tulla yritysjätemarkkinoille, jos yksityisiä palveluita on saatavissa, Helistölä perustelee.

Vaarana yritysten näivettyminen

Helsingin hallinto-oikeus linjasi 29. syyskuuta antamassaan päätöksessä, että kun kysymys on yksityisestä sosiaalipalvelusta, jätteet kuuluvat jätteen haltijan järjestämisvastuulle. Yritys, joka tällaista palvelua tarjoaa, ei ole velvollinen liittymään kunnallisen jätehuollon piiriin.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n Ympäristöyritysten toiminnanjohtaja Tarja Anttonen huomauttaa, että jätelakiin on jäänyt paljon tulkinnanvaraisuutta ja mitä erikoisempia toimintoja on pyritty siirtämään kuntien vastuulle.

– Pk-yritysten toimintaedellytykset säilyvät vain, jos niillä on oikeus myydä palveluja toisille yrityksille. Jätehuollossa on viime vuosina ollut tiukat ajat, kun edellinen hallitus rajoitti alan yritysten toimintamahdollisuuksia ideologisista syistä.

– Yritykset näivettyvät pois markkinoilta, jos kunnan vastuulle ei saada selviä rajoja. Etenkin isojen kaupunkiseutujen ulkopuolelle on elintärkeää, että elinkeinoelämää ei pakoteta yhteen muottiin ja ottamaan palveluja julkiselta toimijalta, Anttonen muistuttaa.

”Elintila pienenee koko ajan”

Jarno Helistölän mukaan pienten jätealan yritysten tilanne on hankaloitunut.

– Pienten yritysten elintila pienenee koko ajan, koska taistelemme isoja valtakunnallisia yrityksiä vastaan. Monesti luvataan markkinavuoropuhelua ja urakoiden pilkkomisia, mutta silti viime kädessä usein hinta ratkaisee. Silloin pienet yritykset ovat alakynnessä.

Helistölän mukaan Varsinais-Suomen alueella osa pienistä yrityksistä on pudonnut kokonaan pois pelistä. Kunnalliset toimijat sekoittavat pakkaa huonompaan suuntaan.

– Niiden hintataso tuppaa olemaan sellainen, ettei pienillä yrityksillä ole mahdollisuuksia pärjätä kunnallisille toimijoille.

”Monesti luvataan markkinavuoropuhelua ja urakoiden pilkkomisia, mutta silti viime kädessä usein hinta ratkaisee. Silloin pienet yritykset ovat alakynnessä.”

Jarno Helistölä, yrittäjä

Hallinto-oikeuden linjauksella on Helistölän mukaan vaikutuksia pienten yritysten toimintaedellytyksiin.

– Harvoin olemme pärjänneet kilpailutuksissa, koska isot yritykset kilpailuttavat palvelut maanlaajuisesti. Tällainen linjaus antaa pienille yrityksille mahdollisuuden tarjota palveluita alihankintana.

Lakimuutosta odotetaan piakkoin

Suomen Yrittäjät, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL sekä Kierrätysteollisuus kiirehtivät Petteri Orpon (kok) hallitukselta lakimuutosta jätehuoltopalveluiden kilpailuttamiseen siten, että yritykset saisivat valita itselleen parhaat ratkaisut.

Jätelakia täsmennetään parhaillaan, ja lakimuutosta asiasta odotetaan ensi vuodeksi.

Jätealalla vallitseva tilanne on ollut hankala, koska kuntien vastuulle eivät kuulu sote-alan erityisjätteet. Jätettä tuottavalle yritykselle tämä on tarkoittanut kahtia jäteastioita ja lukuisia jätehuoltosopimuksia eri kuntien ja yksityisten yritysten kanssa.  

Jätelakia täsmennetään parhaillaan, ja lakimuutosta asiasta odotetaan ensi vuodeksi. Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi kunnan vastuun rajaaminen kotitalousjätteeseen.

– Yritykset haluavat kilpailuttaa tarvitsemansa jätehuoltopalvelut ja valita heille parhaiten soveltuvat ratkaisut. Tällä hetkellä monet kunnat ovat kuitenkin velvoittaneet yrityksiä liittymään kunnan jätehuoltoon, Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen sanoo.

Jätelain mukaan asumisen jäte kuuluu kunnan vastuulle, yritystoiminnan jätteet jätteen tuottajan omalle vastuulle.

– Jostain syystä kunnissa on haluttu tulkita, että osa sote-alan yritysten toiminnoista olisi asumista eikä yritystoimintaa. Nyt asiaan on tulossa muutos, Toivonen jatkaa.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen