4.5.2018 klo 17:02
Uutinen

Oletko järjestänyt työntekijöillesi työterveyshuollon? Entä itsellesi?

Työterveyshuollon tilanne pk-yrityksissä näyttää parantuneen viime aikoina. Yksinyrittäjistäkin lähes puolet (46 prosenttia) on tuoreen Yrittäjägallupin mukaan järjestänyt työterveyshuollon itselleen. Yrittäjäjärjestö on myös auttanut neuvottelemalla puitesopimuksia lääkäriasemien kanssa.

Vielä puolenkymmentä vuotta sitten tilanne oli huonompi. Suomen Yrittäjien vuonna 2012 teettämän työterveyskyselyn mukaan yksinyrittäjistä vain 18 prosenttia oli järjestänyt itselleen työterveyshuollon.

Nyt alkuvuodesta 2018 tehdyn Yrittäjägallupin mukaan 28 prosenttia yksinyrittäjistä on järjestänyt työterveyshuollon yksityisen palveluntarjoajan ja 18 prosenttia julkisen terveydenhuollon kautta eli lähes puolet on hoitanut asian.

– Yksinyrittäjien 46 prosenttia on selvästi enemmän kuin aiemmissa kyselyissä eli kehityssuunta näyttää hyvältä tämän perusteella, kommentoi Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén gallupin tulosta.

Toki 52 prosenttia yksinyrittäjistä ei ole järjestänyt työterveyshuoltoa ja pari prosenttia ei osannut sanoa asiasta mitään.

Yrittäjägallupiin haastateltiin 1015 yrityksen edustajaa, joista 439 on yksinyrittäjiä. Tutkimuksen teki Kantar TNS.

Lain mukaan yrittäjän ei ole pakko järjestää työterveyshuoltoa itselleen, työntekijöille se sen sijaan on järjestettävä.

82 prosenttia mikroyrityksistä järjestänyt asian

82 prosenttia 2–9 työntekijän mikroyrityksistä on järjestänyt työterveyshuollon. Vajaa viidennes niistä (17 prosenttia) ei ole sitä tehnyt.

–Tulos on ihan hyvällä tasolla. Tuossa 17 prosentissa on aiempien selvitystemme perusteella monenlaisia syitä taustalla. Työnantajuus voi olla satunnaista, ei tiedetä, että pitää järjestää työterveyshuolto tai ei ole saatu kunnollisia tarjouksia ja julkisella puolella on pitkät jonot, Harri Héllsten listaa syitä.

Héllstenin mukaan yksittäiset pienet yritykset eivät ole välttämättä kiinnostavia yksityisten palveluntarjoajien näkökulmasta. Siksi tarjouksia ei aina edes anneta.

Työntekijän terveydenhuolto voi olla myös järjestetty toisaalla tai työnantajan toimesta muuten kuin työterveyshuollossa.

Yli 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä 99 prosenttia on Yrittäjägallupin mukaan hoitanut työterveyshuollon pykälien mukaan.

Yhteisiä puitesopimuksia

Yrittäjäjärjestö on yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa neuvotellut eri puolilla maata työterveyshuollon puitesopimuksia. Ne helpottavat palveluihin hakeutumista ilman sopimusneuvottelujen tarvetta.

Viime syksynä puitesopimukset otettiin käyttöön muun muassa Uudenmaan, Pirkanmaan ja Pohjois-Karjalan Yrittäjissä.

Sen jälkeen sopimuksia on tehty tai tehdään muun muassa Kainuun, Etelä-Savon, Etelä-Karjalan, Helsingin ja Lapin Yrittäjissä sekä toimialajärjestöistä Koneyrittäjien liitossa SKAL Itä-Suomessa.

– Kyllä nämä puitesopimukset ovat herättänyt kiinnostusta. Sopimuksia on tehty jonkin verran ja entisiä sopimuksia päivitetty, kertoo Uudenmaan Yrittäjien järjestöpäällikkö Petri Ovaska.

– Yrittäjiä kiinnostaa tietenkin, että saako tätä kautta halvemmalla. Kohtuullisen hinnan lisäksi puitesopimuksen suuri hyöty on se, että yrittäjän selusta on turvattu meidän avullamme, Petri Ovaska sanoo.

Puitesopimukset on katsottu yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa, jolloin palvelut täyttävät kriteerit, joilla yrittäjä saa Kelan ja vakuutusyhtiön korvaukset sekä verovähennykset.

– Tämä on kuin lisäselkäranka yksinyrittäjällekin, Ovaska kuvailee.

Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksista noin 60 prosenttia ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palveluista ja noin 50 prosenttia vapaaehtoisista palveluista. Kustannusten ja Kelan korvausten erotuksen voi vähentää verotuksessa.

Mitä sanoo laki?

Työnantajan pitää järjestää työsuhteessa oleville työntekijöilleen työterveyshuolto. Työnantaja voi lisäksi halutessaan järjestää työntekijöille työterveyshuollon yhteydessä yleislääkäritasoisen sairaanhoidon palveluita, sekä muita sairaanhoito- ja terveydenhuoltopalveluita.

Työterveyshuollolla tarkoitetaan toimintaa, jolla edistetään työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä sekä työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä.

Työterveyshuollolla edistetään myös työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työyhteisön toimintaa.

Työnantajalla on oltava työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa laadittu kirjallinen sopimus ja toimintasuunnitelma, kuinka työterveyshuolto järjestetään.

Työnantaja voi järjestää työterveyspalvelut itse tai ostaa ne yksityiseltä palvelujen tuottajalta yhdessä toisten työnantajien kanssa. Kunnan terveyskeskuksen on järjestettävä työterveyshuollon palvelut niitä haluaville työnantajille. Myös yrittäjä voi halutessaan järjestää itselleen työterveyshuollon, ja saada palvelumaksuista korvausta Kelasta.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi

Lisää aiheesta Yrittäjän ABC:ssä ja esimerkiksi Uudenmaan Yrittäjien sivuilla