9.3.2017 klo 07:30
Uutinen

OmaVeron ongelmat enimmäkseen yksittäistapauksia – maataloustuottajat suurin poikkeus

Yrittäjäsanomat on saanut joitain yhteydenottoja yrittäjiltä, joilla on ollut ongelmia OmaVero-palvelun kanssa. Otimme yhteyttä Verohallintoon ja selvitimme, mistä on kyse.

Yrittäjäsanomien kysymyksiin vastasi Verohallinnon ylitarkastaja Katja Sene. Hänen mukaansa yrittäjien kohtaamat ongelmat ovat pitkälti yksittäistapauksia ja palvelu on toiminut pääosin toivotusti.

Helmikuun yhteenvedoissa tuli tosin ilmi virhe, joka koski noin 14 000 asiakasta. He olivat lähinnä maataloustuottajia. Yhteenvedolla on saatettu pyytää antamaan veroilmoitus, vaikka yrittäjä on jo tehnyt sen kertaalleen.

OmaVero-palvelu otettiin käyttöön vuoden vaihteessa. Miksi siihen päätettiin siirtyä?

– OmaVero on verkkopalvelu, joka korvasi Verotili-palvelun. Meillä on vuosien saatossa kehitetty erillisiä verkkopalveluja, ja asiakkailta on tullut palautetta ja paljon toiveita siitä, että haluttaisiin hoitaa asioita yhden palvelun kautta. OmaVero tulee korvaamaan lähivuosina suuren osan nykyisistä palveluistamme. Minkään vanhan järjestelmän päälle ei olisi voitu rakentaa yhtä verkkopalvelua. OmaVerossa voimme ottaa käyttöön sellaisia toiminnallisuuksia, jotka eivät ole olleet ennen mahdollisia.

Onko Verohallinnon tietoon tullut yrittäjien ongelmia palvelun kanssa?

– OmaVerossa on kuukausittain useita satoja tuhansia käyttäjiä. Siihen nähden palautetta on tullut maltillisesti. OmaVeron kautta annetaan palautetta päivittäin keskimäärin noin sata kappaletta. Näistä noin karkeasti arvioiden kymmenen prosenttia on kiitoksia, 40 prosenttia moitteita ja 50 prosenttia kehitysehdotuksia. Kriittiset palautteet ovat liittyneet käytettävyysongelmiin ja olemme pyrkineet heti reagoimaan niihin.

Millaisia ongelmia nämä ovat olleet?

– Jotain verotusjärjestelmän virheitä on esiintynyt, kuten isojen tietojärjestelmäkäyttöönottojen yhteydessä väistämättä aina tapahtuu. Nämä virheet näkyvät verkkopalvelun kautta. Kaikki tilanteet eivät tule esiin testauksissa, vaikka siihen lähtökohtaisesti pyritään. Virheet ovat olleet nopeasti korjattavissa, eikä laajamittaisia asiakasvaikutuksia ole ilmennyt. Jokainen virhetilanne on tietysti ikävä, mutta jos virhe on vaikuttanut asiakkaan tietoihin, se on viran puolesta korjattu. Osa verkkopalvelun ongelmista on liittynyt käytettävyyteen. Käyttöliittymä on uusi verrattuna Verotili-palveluun, eikä siellä ole kaikkia vanhoja toiminnallisuuksia, ja uuden palvelun logiikasta on tullut kysymyksiä. Palvelun ongelmat liittyvät tietojen ja tapahtumien hakemiseen ja löytämiseen.

OmaVero-palvelun verkkosivuilla kerrotaan, että helmikuun yhteenvedoissa havaittiin virhe, joka koskee noin 14 000 alkutuottajaa, kuten maataloustuottajia. Mistä on kyse?

– Tämä koskee lähinnä vuosi-ilmoittajia eli heitä, joilla on ollut eräpäivä helmikuun lopulla. Heille on virheellisesti yhteenvedolle tulostunut tieto, että ei ole maksettu tai annettu ilmoitusta, vaikka se ei vain ole ehtinyt kirjautua yhteenvetoon. Tämä on virhetilanne, joka huomattiin ja sen jälkeen siitä tiedotettiin asiakkaille. Asia selvitetään ja siihen tehdään korjaus. Aina, kun verotusjärjestelmän virhe huomataan, se pyritään mahdollisimman nopeasti korjaamaan ja tiedottamaan asiakkaita.

Mitä yrittäjän kannattaa tehdä, jos hän kokee kohdanneensa palvelussa virheen tai maksaneensa saman asian esimerkiksi kahteen kertaan?

– Ensimmäisenä kannattaa tarkistaa OmaVero-palvelusta, mikä tilanne on. Siellä näkyy ilmoitus tai maksu, jos se on ehtinyt kirjautua sinne. Omasta pankistakin näkee, onko maksu lähtenyt tai jos on ilmoittanut jonkin muun palvelun kautta, onko ilmoitus annettu. Muuta kautta tehdyt maksut ja ilmoitukset kirjautuvat OmaVeroon 1–2 päivän viiveellä. OmaVeron kautta tehdyt maksut ja ilmoitukset näkyvät heti palvelun asiointihistoriassa. Jos on vielä jotain kysyttävää, niin voi soittaa.

– Asiakkaalle palautetaan ylimääräiset maksut automaattisesti, jos ei ole mitään erityisisä palautusvaihtoehtoja valittu. Silloin ne palautetaan heti eräpäivän jälkeen. Jos on asettanut palautusajankohdan tai palautusrajatiedon, voi tehdä palautuspyynnön OmaVeron kautta.

Millaisia muutoksia OmaVeroon tullaan vielä tekemään?

– Seuraavassa vaiheessa tämän vuoden lopulla yhteisöjen tuloverotus tulee siirtymään OmaVeroon niin, että yhteisöveroilmoituspalvelu korvataan, ja asiakas voi hoitaa yhteisöjen tuloverotukseen liittyviä asioita OmaVerosta. Myöhemmin siirtyy henkilöasiakkaiden tuloverotus ja siihen liittyvät palvelut, eli veroilmoitus verkossa- ja verokortti verkossa -palvelu. Loppuvaiheessa myös varainsiirtoveroasiat ja kiinteistöveroasiat siirtyvät myös sinne.

Silja Eisto

silja.eisto@yrittajat.fi