työsuhteiden sudenkuopat ja niiden välttäminen
18.1.2023 klo 11:06
Uutinen

Omistajanvaihdokset yhdessä -hanke alkaa! 

Tutkimusten ja tilastojen mukaan Keski-Pohjanmaalla ja samoin koko Suomessa tarve omistajanvaihdoksille on suuri. Keski-Pohjanmaan maakunnan kaikista yrittäjistä 50-vuotiaita ja sitä vanhempia on 45,8 %, kun taas 18–34-vuotiaiden osuus on vain 16,6 % (Lähde: Tilastokeskus – Työssäkäynti Yrittäjät (työlliset) ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan 31.12.2019). 

Valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometri 2021 mukaan Keski-Pohjanmaalla yli 55-vuotiaista vastaajista omasta yrityksestä aikoo luopua vuosina 2021–2024 43 % ja vuosina 2025–2028 37 %. Yrityksen tulevaisuudesta kysyttäessä, 38 % aikoo tehdä perheen sisällä sukupolvenvaihdoksen, 34 % aikoo myydä ulkopuoliselle ja jopa 24 % ilmoittaa yrityksen toiminnan loppuvan. Luopujista, 60 % ei ole vielä löytänyt ostajaa, eikä aloittanut sen etsimistä,30 % on yrittänyt löytää ostajan tuloksetta (Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2021). 

Yhdessä yhteisellä asialla 

Alueemme omistajanvaihdosten toteutumiseen tulee panostaa, luomalla mahdollisuuksia työllistyä yrittämisen kautta. Näin säilytämme monimuotoisen yrityskannan ja palvelut lähellä, säilytämme työpaikkoja, sekä saamme verotuloja kaupungeille ja kunnille. Hyvin toimiva, sopivasti kilpailtu ja monimuotoinen yrityskenttä luo ympärilleen positiivisen kehän, josta hyötyvät yritykset, kunnat ja asukkaat. Yritykset tarvitsevat toisiaan asiakkaiksi, yhteistyökumppaneiksi, alihankkijoiksi, tuottajiksi ynnä muiksi. Kunnat tarvitsevat yrityksiä, jotta kuntalaisilla olisi työpaikkoja, verotuloja synnyttääkseen ja tehdäkseen kunnan elinvoimaiseksi, viihtyväksi ja turvalliseksi paikaksi elää. Asukkaat tarvitsevat työpaikkoja, vapaa-ajanviettoon paikkoja, palveluita, tavaroita ja harrastuksia. Nämä kaikki vaikuttavat toinen toiseensa.

Hankkeen avulla pyritään estämään tärkeiden yritysten häviäminen ja edesauttaa omistajanvaihdosten tapahtumista alueella. Hankkeen päätoteuttajana toimii Keski-Pohjanmaan Yrittäjät, jolle Keski-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankerahoituksen. Hankkeessa on mukana myös Kokkola, Kaustisen seutukunta, Kannus ja Perho kuntarahoituksen kautta. Hankkeen ohjausryhmä heijastelee myös syvää yhteistyötä, ohjausryhmässä on edustajia yrityskehittäjistä ja kuntien johtavista kehityshenkilöistä, oppilaitoksista sekä yrittäjistä.

Hankkeen päätavoitteena on tutkia ja löytää yhteistyön mahdollisuuksia kuntien välille, jotta alueemme omistajanvaihdokset tapahtuisivat entistä sujuvammin, myös yli kuntarajojen. Osatavoitteena hankkeella on tavoittaa yrityksistä luopuvia ja potentiaalisia jatkajia sekä kertoa omistajanvaihdosten mahdollisuuksista. 

Lisätietoja: 

Projektipäällikkö Matti Koivisto 
050 321 1749 
matti.koivisto@yrittajat.fi