Yrityksen myyntikuntoa ylläpidetään jatkuvasti yrityksen toimintaa kehitettäessä – tietoisesti tai tiedostamatta. Pirkanmaan Yrittäjien ja Pirkanmaan Yrityskummien yhteistyö auttaa sekä myyjää että ostajaa onnistuineisiin omistajanvaihdoksiin.
7.5.2024 klo 09:56
Uutinen

Omistajavaihdokseen kannattaa varautua ajoissa

Pirkanmaan Yrityskummien juttusarjassa kerrotaan yrityskummien toiminnasta ja vinkataan, kuinka kummit voivat auttaa yrittäjää. Tällä kertaa pohditaan omistajanvaihdosta.

Vanha viisaus sanoo, että yrityksen pitäisi aina olla myyntikunnossa. Ja näin asia ihanteellisessa maailmassa pitäisi ollakin. Monelle yrittäjälle havahtuminen yrityksestä luopumiseen tulee kuitenkin varsin usein hyvinkin nopeasti. Syyt voivat olla moninaisia: eläköityminen, voimien hiipuminen, uusi kiinnostava palkkatyöehdotus, tai vaikkapa suuremman kilpailijan houkutteleva tarjous.

Jotta yritys voisi paremmin valmistautua omistajanvaihdokseen, on Pirkanmaan Yrittäjillä menossa Omistajavaihdoshanke, jolla kannustetaan ja herätellään erityisesti pk- yrityksiä suunnittelemaan tarpeeksi ajoissa erilaisia vaihtoehtoja yrityksestä luopumiseen.  Pirkanmaan Yrityskummit on yhtenä hankeyhteistyökumppanina tarjonnut erityisiä yritysklinikoita, joissa keskitytään omistajavaihdokseen liittyviin asioihin. Yrityskummit on mukana myös Pirkanmaan Yrittäjien omistajavaihdosten kuntakiertueella, missä omistajanvaihdosasioita on pohdittu monelta eri näkökannalta – sekä myyjän että ostajan kannalta.

Ostajalle pitää pystyä tarjoamaan sellainen tietopaketti, joka edistää yrityksen myyntiä.

Mitä yrittäjän tarvitsee tietää, kun hän alkaa miettiä yrityksensä myyntiä? Pirkanmaan Yrityskummien omistajavaihdosklinikoilla muistutetaan erityisesti siitä, että yrityksen taival on selkeästi dokumentoitu. Ostajalle pitää pystyä tarjoamaan sellainen tietopaketti, joka edistää yrityksen myyntiä. Omistajavaihdosklinikalla myyntiä miettivä yrittäjä saakin opastusta näihin ja muihin ensimmäisiin kysymyksiin, jotka tulevat eteen.

Tärkeitä dokumentteja omistajanvaihdostilanteissa ovat esimerkiksi yrityksen tilinpäätökset ja taseet edellisiltä vuosilta, osakeyhtiön osakassopimukset ja hallituksen kokousten pöytäkirjat. On myös tärkeää pystyä näyttämään yrityksen strategia ja sen mukaiset myyntiennusteet tuleville vuosille. Ostajalle on tärkeää ymmärtää, minkälaisia alihankinta- tai myyntisopimuksia yrityksellä on voimassa ja, mihin yritys on sitoutunut.

Toinen vanha viisaus sanoo, että hinta on kohdallaan, kun molempia osapuolia hiukan riipaisee.

Sillä, kuinka yrityksen myynti tapahtuu voi olla myös erilaisia veroseuraamuksia. Esimerkiksi sukupolvenvaihdoksissa kannattaa olla yhteydessä veroalan asiantuntijaan.

Myyjälle yksi tärkeimmistä asioista on tietysti hinta, jonka hän yrityksestään haluaa. Pörssinoteeraamattomien, erityisesti pk-yritysten, hinnanmääritys on aina ongelmallista – ostajan ja myyjän käsitykset voivat poiketa paljonkin. Hintaan vaikuttavat muun muassa yrityksen toimiala, tase, käyttökate/myyntikate edellisiltä vuosilta, myyntiennusteet, asema markkinoilla ja brändi.  Eri konsulteilla on erilaisia laskukaavoja hinnan määrittämiseksi: puhutaan esimerkiksi substanssiarvosta, 3–6 x yrityksen käyttökatteesta. Lopullinen hinta määräytyy kuitenkin neuvotteluissa myyjän ja ostajan välillä.

Toinen vanha viisaus sanoo, että hinta on kohdallaan, kun molempia osapuolia hiukan riipaisee.


Pirkanmaan Yrityskummit tarjoavat pirkanmaalaisille pk-yrityksille kuuntelevaa mentoritukea ja asiantuntijaverkoston apua. Yrityskummien tekemä työ on luottamuksellista ja yrittäjälle veloituksetonta. Yrityskummit ovat liike-elämän kokeneita yrittäjiä, yritysjohtajia tai elinkeinoelämän asiantuntijoita, jotka antavat osaamistaan ja aikaansa yrityksien kehittämiseen. Yrityskummi on hyvä ratkaisu, kun yrittäjä tarvitsee vierelleen kuuntelevaa korvaa ja rohkaisevaa kokemustietoa yrityksen kehittämiseen, yrittäjyyden arkeen ja erilaisiin haasteisiin. Pyyteetön ja luottamuksellinen kummipalvelu täydentää erinomaisesti muita saatavilla olevia julkisia ja yksityisiä yritysten kehittämispalveluja. Tutustu kummien palveluihin täällä.

Teksti: Yrityskummi Mika Setälä
Kuva: Pixabay

www.yrityskummit.net