21.9.2021 klo 11:24
Uutinen

Onko Pirkanmaa hyvä maakunta yrittää?

Pirkanmaan Yrittäjä -lehden pääkirjoitus 21.9.2021

Yleensä kun yrityksiltä kysytään toimintaympäristölletärkeitä asioita, kärkeen nousevat hyvät liikenneyhteydet sekä asuinympäristön viihtyvyys. Asia ei kuitenkaan ole näin mustavalkoinen, vaan yritysten toimintaympäristöön kuuluu paljon muitakin asioita. Viimeisimmän pk-barometrin mukaan Pirkanmaan vetovoima erottuu koko maan tasolla edukseen.

Erityisen hyvää on, että yritykset näkevät ympäristön enemmän parantuneen kuin heikentyneen. Toimintaympäristön infrastruktuuri arvioitiin Pirkanmaalla yleisesti ottaen hyväksi. Myös asuinympäristön viihtyisyyttä yrittäjät arvostivat, ja se nousikin edeltävään tutkimukseen verrattuna kaikista reippaimmin. Myös oman paikkakunnan kilpailukyky arvioitiin merkittävästi edellisiä kertoja paremmiksi.

Toimintaympäristön infraan kuuluivat myös liikenneyhteydet. Siinä yritysten arvioissa on enemmän hajontaa, mutta 86 prosenttia yrityksistä näki, että liikenneyhteydet olivat joko säilyneet ennallaan tai parantuneet.

Oman paikkakunnan elinkeinopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä hajontaa oli jo selvästi enemmän. Elinkeinopolitiikan valtaosa arvioi säilyneen nykyisellään. Kehitystä ei sen sijaan ole tapahtunut julkisissa yrityspalveluissa, yritysten välisissä yhteistyömahdollisuuksissa, koulutustarjonnassa tai yksityisissä yrityspalveluissa.

Sen sijaan oman kunnan ja yritysten välisessä yhteistyössä oli paljon hajontaa. Toimitilojen ja tonttien saanti on puolestaan pääosin säilynyt ennallaan, vaikkakin pieni osa näki saannin parantuneen. Suhdannetilanteen osalta yritysten odotukset olivat melko lupaavat, mutta esimerkiksi työvoimapula oli jo olemassa. Vastaajien mukaan sopivan työvoiman saatavuus on jo nyt joko heikentynyt tai säilynyt ennallaan. Tämä olikin jo tiedossa. Myös alihankkijoita on vaikeampi saada. Palkkojen odotettiin nousevan kuten myös raaka-aineiden hintojen.

Pirkanmaa on hyvä ja vetovoimainen maakunta yrittää. Kaikilla mittareilla se pärjäsi koko maata paremmin. On selvä, että haasteita on jokaisella paikkakunnalla, mutta maakunnan toimijoiden, kuntien ja yritysten välinen yhteistyö on hyvää, ja sen pohjalle on hyvä rakentaa nyt tulevissa muutostilanteissa.

Pasi Mäkinen
toimitusjohtaja
Pirkanmaan Yrittäjät