12.8.2020 klo 13:05
Uutinen

Onko yritykselläsi vaikeuksia suoriutua verojen maksusta? Näin helpotat tilannettasi – ”Riskinä liian optimistinen maksuohjelma”

Verohallinnon helpotettu maksujärjestely on voimassa elokuun loppuun.

Verohallinnon helpotettu maksujärjestely otettiin käyttöön viime keväänä. Tarkoituksena on auttaa koronakriisissä olevia yrityksiä. Helpotetussa maksujärjestelyssä ensimmäinen maksuerä on säännönmukaisen yhden kuukauden sijaan kolmen kuukauden päässä maksujärjestelyn hyväksymisestä. Verohallinto lisää maksuerään kaikki maksujärjestelyn hyväksymishetkellä erääntyneet verot ja tiedossa olevat kuukauden sisällä erääntyvät verot.

Toukokuun lopusta alkaen verottajan OmaVero-palvelussa on voinut tehdä lisäksi maksujärjestelypyynnön, jolla yritys voi pyytää takaisin lainaan tammi-, helmi- ja maaliskuussa maksettuja arvonlisäveroja.

– Jos tilanne alkaa näyttää siltä, ettei veroista kykene suoriutumaan ajallaan, yrityksen kannattaa ottaa yhteys Verohallintoon maksujärjestelystä sopimiseksi, Suomen Yrittäjien veroasiantuntija Laura Kurki sanoo.

Maksujärjestelypyynnön voi tehdä kätevästi OmaVero-palvelussa, jonka kautta pyyntö voidaan myös hyväksyä, jos ehdot täyttyvät.

Helpotetussa maksujärjestelyssä olevien verojen maksuun sovelletaan määräajan alempaa 2,5 prosentin viivästyskorkoa. Normaalisti viivästyskorko on seitsemän prosenttia. Jos yrityksellä on voimassa huojennettu maksujärjestely, loppuvuoden veronpalautuksia ei myöskään käytetä maksujärjestelyyn sisältyvien verojen maksuksi, vaan ne palautetaan yritykselle.

Maksujärjestelyyn pääsee vain, jos yrityksellä ei ole veroja ulosotossa ja se on antanut kaikki pyydetyt veroilmoitukset, tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset sekä työnantajan erillisilmoitukset.

Harkitse veronmaksukykysi tarkkaan

Jos yritys ei kykene suoriutumaan maksujärjestelystä sovittujen ehtojen mukaisesti, järjestely raukeaa ja verot tulevat maksuun. Maksujärjestelyn raukeamisen myötä maksamattomat verot päätyvät lopulta ulosottoon ja verovelat julkaistaan myös protestilistalla.

Laura Kurjen mukaan yrityksen on syytä olla tarkkana siinä, millä ehdoilla maksujärjestelyä ollaan sopimassa.

– Maksuajan tulisi olla riittävän pitkä, jotta verovelvollinen kykenee sen puitteissa realistisesti suoriutumaan maksueristä. Liian optimistiseksi ei takaisinmaksukyvyn osalta kannata heittäytyä, vaan on syytä harkita tarkoin, onko maksuohjelma sellainen, josta yritys kykenee suoriutumaan. Jos maksujärjestelyn eriä ei pysty hoitamaan sovitun mukaisesti, se raukeaa. Sama tilanne on, jos yritykselle syntyy uutta maksujärjestelyn ulkopuolista verovelkaa tai jos se laiminlyö verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden.

Verottajan kanssa voi Kurjen mukaan sopia maksuohjelmasta, jos yrityksellä ei ole veroja ulosotossa eikä ilmoittamisvelvollisuutta ole laiminlyöty.

– Määräaikaisesti voimassa olevan helpotetun maksujärjestelyn ehtoihin kuuluu, että maksujärjestelyyn voidaan ryhtyä poikkeuksellisesti myös, vaikka verovelvollisella on voimassa yksityishenkilön velkajärjestelyn tai yrityksen saneerauksesta annetun lain mukainen maksuohjelma, johon sisältyy perittäväksi kuuluvia veroja. Yrityksen tai sen vastuuhenkilön aiemmat laiminlyönnit tai aikaisemmin rauennut maksujärjestely voivat kuitenkin estää uuteen järjestelyyn pääsemisen.

Maksujärjestelyn hyväksymisen jälkeen maksuerien määrää ei voi vähentää tai lisätä. Maksujärjestelyn veroja voi kuitenkin maksaa sovittua nopeammin, jolloin maksueriä voi olla vähemmän maksettavana.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi