Yritys voi tehdä paljon maineensa eteen myös kriisitilanteissa, mutta kaikista mainekolhuista ei voi konsultin mukaan selvitä.
Yritys voi tehdä paljon maineensa eteen myös kriisitilanteissa, mutta kaikista mainekolhuista ei voi alan konsultin mukaan selvitä. Kuva: Getty Images

Onko yrityksesi maine kunnossa? Entä mitä tehdä somemyrskyn silmässä? Konsultti antaa kolme kullanarvoista neuvoa

Yllättävä mainehaitta voi johtaa yrityksen kriisiin, jonka pahin seuraus on koko liiketoiminnan vaarantuminen.

Maineenhallinnan merkityksestä yritystoimintaan on olemassa paljon tutkittua tietoa. Viestintätoimisto Netprofilen viestintäkonsultti Jirimiko Oranen viittaa vuonna 2004 julkaistuun Charles Fombrunin ja Cees van Rielin tutkimukseen, jonka mukaan hyvämaineisten yritysten pörssikurssi kehittyy verrokkiyrityksiä paremmin.

– Pienempien yritysten kohdalla hyvä maine on yhtä kuin luottamus. Se tarkoittaa asiakkaiden ja muiden sidosryhmien luottamusta. Kun asiakas luottaa johonkin yritykseen, hän on valmis ostamaan sen palveluita, Oranen sanoo.

Jirimiko Oranen.

Hyvänä esimerkkinä Oranen pitää rakennusalaa. Hyvin aikataulunsa pitävä yritys voi erottua edukseen.

– Rakennusalalla monilla yrityksillä on haasteita esimerkiksi toimitusten kanssa. Se vaikuttaa suoraan maineeseen. Luottamus on tavallaan kaupankäynnin voiteluöljyä. Hyvä maine kääntyy helposti lisäkaupaksi. Jos rakennusliike tekee työt ajallaan ja budjetissa, ehkä jopa ylittää odotukset ja muistaa kertoa siitä markkinoinnissaan, sellainen vie mainetta hyvään suuntaan.

”Kaikista mainekolhuista ei voi selvitä”

Vaarallisilla vesillä liikutaan silloin, jos asiakkaat alkavat pitää yrityksen toimintaa jollain tavalla vääränä.

– Silloin menee vihkoon. Sama koskee esimerkiksi rahoittajia. Jos sinne päin toimii tyhmästi, kunnian kukko ei laula. Sama koskee yrityksen työntekijöitä ja kumppaneita.

Paikallisilla markkinoilla toimivan yrityksen kannattaa olla tarkkana, koska mainekolhut saattavat vaikuttaa nopeasti asiakasmääriin.

Yritys voi tehdä paljon maineensa eteen myös kriisitilanteissa, mutta kaikista mainekolhuista ei voi Orasen mukaan selvitä. Yksi tunnetuimmista esimerkeistä on äskettäin oikeudessa käsitelty terapiakeskus Vastaamon tietomurto. Pääomasijoittajat olivat jo tulleet mukaan yhtiöön, kun vuoden 2020 lokakuussa julkisuudessa alkoi levitä uutinen potilastietojen karkaamisesta vääriin käsiin.

– Se oli hyvä esimerkki siitä, miten tavara iskeytyy tuulettimeen. Uutisesta meni 3-4 kuukautta siihen, kun yritys oli jättänyt konkurssihakemuksen. Kun maine menee, vapaan kilpaillun markkinalla toimivan yrityksen bisnes loppuu, Oranen kiteyttää.

Paikallisilla markkinoilla toimivan yrityksen kannattaa olla tarkkana, koska mainekolhut saattavat vaikuttaa nopeasti asiakasmääriin.

Kokoa mainepankkia

Pienenkin yrityksen kannattaa Orasen mukaan rakentaa itselleen varastoon mainepankkia. Silloin pienen kuprun kohdatessa yritys voi selvitä ja jatkaa toimintaansa.

– Jokainen yritys tekee mainepankkia omalla skaalallaan. Oleellista on ymmärtää, että mainetta pitää rakentaa. Maineella täytyy olla omistaja, joka pienessä yrityksessä on yleensä yrittäjä itse.

– Mainetta kannattaa ajatella pörssikurssin tapaan. On hyvä, että firman taipaleella on asioita, jotka vievät koko ajan sen mainetta ylöspäin. Yrityksen kannattaa tehdä hyviä asioita ja myös kertoa niistä väkevästi. Hyvä maine on seurausta pitkäjänteisestä ja määrätietoisesta työstä, jonka pohjana on firman strategia ja visio siitä, mihin ollaan menossa.

Maineen parantamiseen käytetyt investoinnit saattavat näkyä kassassa jo piankin, mutta tavallisesti seurauksia kannattaa hakea Orasen mukaan keskipitkällä 3–5 vuoden aikajänteellä.

Vinkit yrityksen maineen hallintaan

1. Luo mainestrategia

Jirimiko Oranen kehottaa yrittäjää kysymään itseltään, onko yrityksellä mainestrategia. Jos ei ole, sellainen kannattaa laatia. Mainestrategiassa oleellisia asioita ovat toimintaympäristön ymmärtäminen, sidosryhmien analysointi, vahvimpien erottumismahdollisuuksien tunnistaminen sekä kohdeyleisöjä puhutteleva vahva ja todenmukainen tarina.

– Erityisesti tässä ajassa kiinnittäisin erityistä huomiota kyberturvallisuuteen. Pitää kysyä, ovatko yritykseni tietojärjestelmät kyberturvallisuuden kannalta riittävällä tasolla.

2. Onko yrityksen kulttuuri yhteinen?

Oranen kehottaa lisäksi pohtimaan, kertovatko yrityksen työntekijät ja samanlaista viestiä yrityksen kulttuurista kuin mitä yrittäjä itse haluaa kertoa.

– Paitsi että tehdään oikeita asioita, täytyy myös muistaa kertoa niistä huolella markkinoinnissa ja viestinnässä.

3. Älä ylireagoi somessa

Jos yritys joutuu somemyrskyn silmään, asia kannattaa Orasen mukaan selvittää ja huomioida, mutta useimmiten ylireagointi voi kääntyä yritystä vastaan.

– Yleensä uutinen on iso vasta, kun media kertoo siitä. Silloin ollaan aidosti kriisissä. Yrittäjän on hyvä miettiä ensin, onko kyseessä oikea kriisi.

Kun kriisi rävähtää päälle, kaikkea somessa käytyä keskustelua ei Orasen mukaan kannata tuijotella jatkuvalla syötöllä.

– Viestintä on silloin meluisaa ja sen hallinta voi olla vaikeaa. Somea tärkeämpää on usein saada oma näkemyksensä esiin uutismediassa. Olisi hyvä, että yrittäjällä on sellaiset sosiaalisen median taidot, että hän pystyy taklaamaan kyteviä epämiellyttäviä keskusteluja. Se vaatii kuitenkin erityistaitoja ja voi olla riskipeliä. Jos ei luota omiin kykyihinsä, kannattaa ottaa mukaan viestinnän ammattilainen.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen