4.4.2018 klo 09:08
Uutinen

Opettajaksi opiskelevat tutustuvat yrittäjyyskasvatuksen mahdollisuuksiin

Suomen Yrittäjät ja Suomen Opettajaksi Opiskelevat (SOOL) järjestävät huhtikuussa koulutuspäivät yrittäjyyskasvatuksesta opettajaksi opiskeleville. Tilaisuudet järjestetään Oulussa ja Joensuussa.

Koulun tarkoituksena on kehittää valmiuksia tulevaisuuden työelämään. Teknologian muutos ravistelee työn muotoja ja yhä useampi tekee työuransa yrittäjänä tai pienessä yrityksessä. Yrittäjämäinen työote ja asenne auttavat muutoksessa ja tarttumaan mahdollisuuksiin. Yrittäjyyskasvatus on kirjattu osaksi perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien perusteita. Siksi on tärkeää, että opettajaksi opiskelijat saavat tukea yrittäjyyskasvatusosaamiseen opintojensa aikana.

– Yrittäjyyskasvatusta on opettajanopinnoissa verrattain vähän. Suomen Yrittäjät ja Suomen Opettajaksi opiskelevat ovat nyt yhdessä tarttuneet tähän haasteeseen. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa tulevien opettajien asiantuntemusta, verkostoitua ja tutustua yrittäjyyskasvatuksen mahdollisuuksiin, kertoo Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n pääsihteeri Susanna Jokimies.

Oulun tilaisuus järjestetään torstaina 5. huhtikuuta Oulun Technopoliksella. Oulussa yrittäjyyden äänen tilaisuuteen tuo toimitusjohtaja Satu Lapinlampi Hiottu Oy:stä. Yrittäjyyskasvatusta avaa Nuori Yrittäjyys ry:n Eemeli Alanne ja opettajan työkaluihin tutustutaan SOOLin työpajassa.

Taustalla lääkintöneuvos Sakari Alhopuron lahjoitus

Koulutus on osa Suomen Yrittäjien Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -hanketta. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro lahjoitti miljoona euroa opettajien yrittäjyysosaamisen lisäämiseksi. Nelivuotinen hanke käynnistyi keväällä 2015. Se on tavoittanut noin 7000 opettajaa, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajaa ja opettajaksi opiskelevaa sekä opettajien kouluttajaa.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Päivi Ojala, Suomen Yrittäjät, p. 040 582 2368, paivi.ojala@yrittajat.fi
pääsihteeri, Susanna Jokimies, Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry, puh. 020 748 9656, susanna.jokimies@sool.fi

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, yli 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä puolet on yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät noin 554 000 henkilöä. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 62 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on valtakunnallinen kaikkien opettajaksi opiskelevien edunvalvoja ja yhteistyöjärjestö. Liiton tarkoituksena on yhdistää opetus- ja kasvatusalan opiskelijoita, kehittää opettajankoulutusta sekä edistää opettajaksi opiskelevien työelämävalmiuksia.