24.8.2021 klo 15:24
Uutinen

Opiskele joustavasti työn ohessa -– täydennyskoulutusohjelma yritysjohdolle ja asiantuntijoille alkaa

LUT-yliopisto käynnistää marraskuussa 2021 Mikkelissä LUT EMBA -ohjelman, joka on suunnattu johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville.

Opiskelu EMBA-ohjelmassa tapahtuu tyypillisesti työn ohessa, jolloin ohjelman suorittamiseen kuluu kahdesta kolmeen vuotta. Ohjelma sopii pk-yrityksistä suuryrityksiin

kaikille toimialoille. Etelä-Savon LUT EMBA -ohjelmassa on huomioitu alueen yrityskentästä tulleita toiveita mm. myyntiin ja digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämiseen

keskittyvillä opinnoilla. Ohjelma tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden verkostoitumiseen ja kokemuksien jakamiseen muiden toimialojen asiantuntijoiden kanssa.

”Perusopinnoistani oli kulunut jo pitkä tovi, ja toimintaympäristö tutullakin toimialalla muuttuu hurjaa vauhtia. Koin osaamistason nostamisen suorastaan välttämättömäksi ja lähdin hakemaan monipuolista, pitkää täydennyskoulutusohjelmaa. Sain onnekseni vahvan tuen silloiselta esimieheltä että työnantajalta.

LUTin ohjelma antoi vahvan teoriapohjan ja ammatillista itsevarmuutta viedä osaltani yrityksemme liiketoimintastrategiaa eteenpäin. Suoritin sekä innovaatio- että tietojohtamisen teemakokonaisuudet, joista molemmat ovat osoittautuneet sisällöiltään arvokkaiksi työssäni. Koulutuksen järjestäjät tekivät etenemisen meille opiskelijoille sujuvaksi, ja olen myös ylpeä itsestäni, etten missään vaiheessa lipsunut aikatauluissa.

Pidän suurena rikkautena, että ryhmämme koostui hyvin erilaisia toimialoja edustavista ammattilaisista, joista useimmilla oli jo pitkä kokemus johto- ja esimiestehtävistä. Keskustelut ryhmässä avarsivat omaa ajattelua, ja keskinäinen sparraus on jatkunut valmistumisen jälkeenkin. En usko, että oman toimialani edustajille suunnattu täydennyskoulutusohjelma olisi ollut minulle yhtä antoisa.” Kimmo Lehtonen, Tonttivastaava, Lappeenrannan kaupunki.

Lue lisää ohjelmasta ja muita osallistujien kokemuksia