3.7.2018 klo 12:49
Uutinen

Oppisopimuksella palkkaaminen helpottui heinäkuun alusta

Työnantaja voi jatkossa palkata oppisopimusopiskelijan määräaikaiseen työsuhteeseen, vaikka se olisi irtisanonut työntekijöitä tai sillä olisi osa-aikaisia.

Työsopimuslakia muutettiin 1. heinäkuuta. Lainmuutoksen tavoitteena on mahdollistaa oppisopimuksen käyttäminen kaikilla toimialoilla, myös sellaisen työnantajan palveluksessa, jolla on osa-aikatyötä tekeviä tai takaisinottovelvollisuuden piirissä olevia työntekijöitä.

– Nyt tehdyt muutokset omalta osaltaan tukevat yleistä tavoitetta lisätä oppisopimuskoulutuksena järjestettävän koulutuksen määrää ja tätä kautta ne edistävät ammatillisesti kouluttautuvien työelämään siirtymistä lisäten työllisyyttä, sanoo Suomen Yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen.

– Muutokset helpottavat ja selkeyttävät oppisopimusopiskelijoiden palkkaamista erityisesti sellaisilla aloilla, joilla tehdään työn luonteen vuoksi paljon osa-aikatyötä. On huomattava, että mikäli nyt tehdyt muutokset olisi jätetty tekemättä, ei oppi-sopimusoppilaita olisi jatkossa voitu palkata lainkaan yrityksiin, joissa työskentelee yksikin osa-aikainen työntekijä, Rytkönen selventää.

Ei voi ohittaa palkkaamisessa

Lainmuutos oikeuttaa siis poikkeamaan osa-aikaisia työntekijöitä koskevasta lisätyön tarjoamisvelvollisuudesta ja irtisanottuja työntekijöitä koskevasta takaisinottovelvollisuudesta. Sen sijaan oppisopimusopiskelijan palkkaamisella ei voitaisi ohittaa työnantajan velvollisuutta tarjota irtisanomisuhan alaiselle työntekijälle muuta työtä eikä työnantajan velvollisuutta tarjota työtä lomautetulle työntekijälle.

Oppisopimus on kestoltaan aina määräaikainen. Oppisopimuksen päätyttyä työnantaja saattaa harkita oppisopimuslaisen palkkaamista tavalliseen työsuhteeseen. Tällöin työnantajalla ei ole enää oikeutta poiketa lisätyön tarjoamisesta ja takaisinotosta, vaan työtä on ensisijaisesti tarjottava normaalien sääntöjen mukaan niille, joilla on siihen etuoikeus.

Oppisopimusten tekemistä on helpotettu vuoden alussa voimaan astuneella ”amisuudistuksella” monin tavoin. Oppisopimuksen voi nykyään tehdä myös lyhyeksi aikaa, esimerkiksi tiettyyn tutkinnon osaan ja vaikkapa vain kesän tai muutaman kuukauden mittaiseksi.

toimitus(at)yrittajat.fi