turun yliopisto åbo akademi työvoima opiskelijat harjoittelija
30.3.2023 klo 16:09
Uutinen

Osaajapula keskustelutti kuntakokousta: ”Haittaa yritysten kasvua, investointeja ja kilpailukykyä”

Varsinais-Suomen Yrittäjät järjestää säännöllisesti tapaamisia alueen kuntien yritysneuvojien ja kuntajohdon kanssa. Mukana on myös aluejärjestön ja paikallisyhdistysten luottamushenkilöitä. Torstaina 30.3. keskustelujen teemana oli erityisesti osaava työvoima.

Työelämäkoordinaattori Timo Vahtonen Ely-keskuksesta esitteli osallistujille Varsinais-Suomen alueen työvoimatiekarttaa. Se on työkalu, jonka avulla saadaan dataan pohjautuvaa tietoa eri toimialojen työvoimatarpeista.

Varsinais-Suomessa on Vahtosen mukaan pulaa erityisesti sairaanhoitajista, lähihoitajista, tarjoilijoista ja kone- ja metallituotteiden kokoonpanijoista.

Varsinais-Suomen Yrittäjien koulutus- ja osaamisasioiden päällikkö Johanna Vainio esitteli tilaisuudessa Yrittäjien ratkaisuja työvoimapulaan.

– Suomea vaivaa vakava osaajapula, joka haittaa yritysten kasvua, investointeja ja kilpailukykyä. Tuore Yrittäjägallup kertoo, että 39 prosentilla yrityksistä on vaikeuksia löytää uutta työvoimaa, vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä jopa 68 prosentilla. Joka neljännellä yrityksellä työvoimapula estää jo kasvua., Vainio kertoo.

Suomen Yrittäjät on esittänyt, että Suomea tulisi markkinoida työnteko- ja opiskelumaana, työperäistä maahanmuuttoa. edistää, kohdentaa panostuksia varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen sekä mahdollistaa huippukoulutus joka puolella Suomea. Ammatillisen koulutuksen uudistamista tulisi lisäksi jatkaa ja lisätä oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksia varsinkin nuorille.

Varsinais-Suomen Yrittäjissä on käynnissä hanke, jonka tavoitteena on luoda yhtenäinen palvelupolku yrittäjälle, joka tarvitsee apua yrittäjän itsensä tai työntekijän osaamisen kehittämisessä.

– Kenttä on yrittäjien mukaan sekava ja pirstaleinen ja erityisesti pien- ja mikroyrittäjän on vaikea löytää tietoa ja palvelua: mistä sitä saa ja mitä on tarjolla. Varsinais-Suomen Yrittäjät haluaa vaikuttaa nopeasti palveluiden ja avun saavutettavuuteen ja toisaalta voimme herätellä yrittäjiä aiheeseen viestinnällä, Vainio avaa.

Osaamisen ensiapua yrittäjälle -hanke päättyy loppuvuonna 2023. Sen pohjalta on tavoitteena rakentaa yrittäjille toimiva palvelupolku, jossa tämä pääsee yhdellä yhteydenotolla oikein kohdennetun avun piiriin palvelupolulle, jota tuotetaan yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa, kunnat mukaan lukien.