15.1.2018 klo 12:33
Uutinen

Osaamiskartoituksilla löydetty lähes 100 piilotyöpaikkaa Pohjois-Savosta

Savon Yrittäjien Yritys oppii ja menestyy -palvelu (YOM) on tehnyt kahden vuoden aikana yli 400 osaamiskartoitusta yrittäjien ja yritysten henkilöstön kanssa ja osaamisvajeet on keskusteltu lähes 900 henkilön kanssa.

Kartoituksessa käydään yrittäjän kanssa läpi osaamistarpeita nyt ja tulevaisuudessa niin yrittäjän itsensä kuin yrityksen henkilöstönkin näkökulmasta.

Piilotyöpaikkoja on osaamiskartoituskäynneillä löytynyt useita. 40 työpaikkaan työntekijää on lähdetty rekrytoimaan heti ja tämän lisäksi työpaikkoja, joiden täyttämiseen on tarve seuraavan 1-5 vuoden sisällä, on löytynyt yli 60.

– Selkeä syy piilotyöpaikkojen löytymiseen on se, että yrittäjät kokevat työntekijän julkisen hakemisen raskaana ja vaivalloisena prosessina. Tässä tilanteessa olemme kertoneet yrityksille ns. hiljaisen haun mahdollisuuksista, joita tarjoavat mm. erilaiset työllistämishankkeet eripuolilla Pohjois-Savoa. Tiedon välittäminen yrittäjille ja yrittäjiltä muille on näin yksi tärkeimmistä tehtävistämme kentällä, toteaa YOM-hankkeen projektipäällikkö Mia Hakulinen.

YOM-palvelu kartoittaa osaamistarpeet

Parin tunnin osaamiskartoituksessa yrittäjän kanssa mietitään tarvetta myös työharjoittelijoille, uusille työntekijöille sekä keskustellaan esimerkiksi vastavalmistuneiden osaamisvajeista yritysten näkökulmasta. Faktadataa yrittäjät saavat omasta ja henkilöstönsä osaamisesta 45 kysymyksen osalta, joilla selvitetään mm. taloudenhallinnan, some-markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun osaamista.

– Mikäli osaamiskartoituksissa nousee tarpeita, joihin emme voi YOM-palvelun osalta auttaa, välitämme yrittäjän luvalla tiedon tarpeista muille organisaatioille tai eri hankkeille. Olemme tehneet yli 300 ohjausta eri toimijoille, joita ovat mm. TE -palvelut, oppisopimuskoulutusten järjestäjät, oppilaitokset ja TOPI -hanke, Hakulinen mainitsee esimerkkejä.

Yhteistyötä Työelämä 2020 -hankkeen kanssa

Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima Työelämä 2020 -hanke on kehittänyt yhteistyössä muun muassa työmarkkinajärjestöjen kanssa Kehittämispolku-testin, jonka avulla yritys voi kartoittaa työpaikan tilaa ilmaiseksi. YOM-palvelu otti Kehittämispolku-testin osaksi osaamiskartoituskäyntejä syksyllä 2017 ja syksyn aikana testin teki yhteensä 20 yrityksessä 110 henkilöä.

– Testin avulla löytyi myös sellaisia kehityskohteita, joita ei aiemmissa osaamiskartoituksissa ollut ilmaantunut. Nyt tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä alueen ELY-keskuksen kanssa, jotta yritykset saisivat uudenlaisia palveluita esimerkiksi näihin Kehittämispolku-testissä ilmenneiden kohtien parantamiseen, Hakulinen kertoo.

Yhteistyö Työelämä 2020 -hankkeen kanssa on mahdollistanut tärkeän tiedonvälityksen Pohjois-Savon alueen yritysten tilasta esimerkiksi osaamisen ja työhyvinvoinnin suhteen ja siten edistänyt Työelämä 2020 Pohjois-Savon alueverkoston toimintaa.

Lisätietoja:

Savon Yrittäjät, Yritys oppii ja menestyy (YOM) -hanke
Mia Hakulinen, projektipäällikkö
p. 044 368 0508, mia.hakulinen(at)yrittajat.fi

Tutustu YOM-palveluun tästä >>

Tutustu Kehittämispolkutestiin tästä >>