25.5.2020 klo 16:08
Uutinen

Ota nämä asiat huomioon, kun palkkaat etätyöntekijän

Etätyön lisääntyminen on lisännyt tarvetta kokonaan työpaikan ulkopuolella toimivien työntekijöiden palkkaamiseen. Lue, mitä silloin on otettava huomioon.

Eroaako etätyöntekijän palkkaaminen tavallisesta rekrytoinnista? Suomen Yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen kertoo, mitä etätyöntekijän palkkaamisessa on ensisijaisesti otettava huomioon.

1. Onko etätyö pysyvää?

Kartoita ne työtehtävät, joihin työntekijää tai -tekijöitä tarvitaan, aivan samalla tavalla kuin missä tahansa rekrytoinnissa. Mieti, mitä työtehtävien tekeminen vaatii ja millaista työntekijää haet. Mieti myös, onko tarkoitus palkata työntekijä pysyvästi etätyöhön vai tullaanko työtä myöhemmin tekemään pääasiassa työpaikalla.

2. Luottamus ja vuorovaikutus oleellisessa asemassa

Kun työntekijää ollaan palkkaamassa työhön, jota tehdään pääasiassa vain etänä, rekrytoinnissa on syytä olla yhtä huolellinen kuin muidenkin työntekijöiden rekrytoinnissa. Huolehdi rekrytointivaiheessa, että työntekijä ymmärtää työtehtävien laadun ja on jo tuossa vaiheessa selkeästi tietoinen niistä käytännöistä, joita työtehtävässä ja työpaikalla vaaditaan. Etätyö vaatii molemminpuolista vastuunottoa sekä vahvaa luottamusta ja vuorovaikutusta työntekijän ja työnantajan välillä ja siksi on tärkeää, että käytännöt ja periaatteet ovat selkeitä alusta lähtien.

3. Tee kirjallinen työsopimus

Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti. Työsopimukseen on syytä kirjata ainakin palkan määrä, työaika, työtehtävät, työsuhteen kesto ja alkamisajankohta, mahdollisesti sovellettava työehtosopimus sekä määräaikaisuuden peruste, jos kyse on määräaikaisesta työsuhteesta. Lisäksi jo työsopimuksen tekovaiheessa on syytä määritellä se, onko tarkoitus, että työtä tehdään pysyvästi etätyötä vai onko kyseessä vain nyt poikkeusoloissa noudatettavasta järjestelystä. Työsopimusta tehtäessä on syytä huomioida normaalien työsopimuksessa sovittavien asioiden lisäksi seuraavat asiat, joista on hyvä sopia tarpeen mukaan:

1. Etätyön pääasiallinen suorittamispaikka

2. Etätyön päättäminen ja siirtyminen takaisin työpaikalla tehtävään työhön

3. Työntekijän velvollisuus olla työnantajan ja asiakkaiden tavoitettavissa

4. Yhteydenpitovälineet ja -tavat työnantajaan ja muuhun työyhteisöön sekä asiakkaisiin

5. Työvälineiden, laitteiden, ohjelmien ja yhteyksien hankinta, vakuuttaminen ja huolto

6. Mahdollisten tarvikehankintojen tekemiseen ja korvaamiseen liittyvät käytännöt.

4. Perehdytä työntekijä huolellisesti

Kun työ tehdään alusta alkaen etätyönä, työntekijän huolellinen perehdyttäminen työtehtävään, työpaikan (etätyö)käytäntöihin sekä työn teknisiin suorittamistapoihin ja työvälineisiin on äärimmäisen tärkeää. Harkitse, olisiko työntekijän perehdyttäminen kuitenkin mahdollista tehdä esimerkiksi työpaikalla.

5. Muista tapaturvavakuutus

Työnantajalla on velvollisuus ottaa tapaturmavakuutus työsuhteessa oleville työntekijöilleen työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Jos työnantajan työntekijöilleen kalenterivuoden aikana maksama palkkasumma on enintään 1300 euroa, hän on vapaa tapaturmavakuutusvelvollisuudesta. Lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa myös etätyössä.

Kuva: Getty Images

toimitus (at) yrittajat.fi