9.4.2020 klo 12:19
Uutinen

Ota tämä huomioon, jos harkitset kassan pönkittämistä laskurahoituksella: ”Kukaan ei voita, jos asiakas ei saa rahojaan”

Asiantuntijan mukaan laskurahoituksesta voi olla hyötyä etenkin silloin, jos yrityksen asiakkaat noudattavat pitkiä maksuaikoja.

Koronakriisi näkyy ikävällä tavalla yritysten kassatilanteessa. Ongelmia voivat lisätä pitkät maksuajat, jolloin yritys ei saa nopeasti rahoja myydyistä tuotteista tai palveluista.

Ratkaisuna voi olla laskurahoitus, jonka avulla myyntisaatavat kilahtavat nopeammin yrityksen kassaan.

– Laskurahoitus on yksi perinteisistä rahoitusmuodoista yrityksille. Se sopii yrityksille hyvin, jos laskun lähettämisen ja laskun maksamisen väli on kohtuullisen pitkä. Tällöin voidaan puhua isoistakin laskuista. Näkisin, että tässä tilanteessa laskurahoitusta voi käyttää samalla tavalla kuin normaalitilanteessakin, Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen selvittää.

Hän muistuttaa, että laskurahoituksen kulut voivat olla verrattain korkeat, koska laskujen rahoittaja ottaa itselleen luottoriskin.

– Kulut vaihtelevat usein sen mukaan, miten suuren osan riskistä rahoittaja ottaa kantaakseen. Joas laskurahoitusta käyttävä yritys on rahoituskelpoinen, kannattaa ehkä myös miettiä, saisiko se rahaa muualta edullisemmin. Etenkin, jos tilanne on sellainen, että yrityksellä on merkittäviä saamisia.

Myyntisaamisissa on Malisen mukaan hyvä muistaa, että toiset saamiset ovat varmempia kuin toiset.

– Nyt vallitsevassa kriisitilanteessa ero ei ole niin selvä kuin normaalisti. Normaalisti tiettyjen yritysten voidaan olettaa suoriutuvan velvollisuuksistaan hyvin. Nyt tilanne on haastavampi. Jos velallinen on vakavarainen iso yritys, on melko todennäköistä, että rahat tulevat.

Malisen mukaan laskurahoituksesta kiinnostuneen yrityksen kannattaa vertailla eri rahoittajien kuluja keskenään.

”Kukaan ei voita, jos asiakas ei saa rahojaan”

KTI Laskutus Oy:n yrittäjä ja osakas Sami Saarenpään mukaan on tärkeää erottaa laskujen myyminen ja laskurahoitus toisistaan.

– Jos joku taho ostaa laskun tai laskut kokonaan, kyseisen rahoituksen palkkio on yleensä korkeampi ja periminen voi olla aggressiivisempaa.

Saarenpään yritys keskittyy laskurahoitukseen. Yritys rahoittaa yksittäisiä laskuja tai ottaa vastuulleen yrityksen koko laskutuksen. Laskukohtainen palkkio vaihtelee 1-1,75 prosentin välillä. Jos maksuehto on pitkä, palkkio voi nousta. Alalla käytetään yleisesti myös vuosi- tai kuukausiperusteista hinnoittelua. Palkkioon vaikuttaa myös yrityksen luottoluokitus.

– Jos asiakas lähettää laskunsa meidän kautta, maksetaan niistä asiakkaalle heti esimerkiksi puolet. Kun kyseinen lasku on maksettu, loput rahat tulevat asiakkaan tilille.

Asiakas voi hyötyä laskurahoituksesta pitkien maksuaikojen kohdalla. Silloin yritykseen kassaan saadaan rahaa nopeammin.

– Kukaan ei voita, jos asiakas ei saa rahojaan. Kun kassa kiertää, yritys voi maksaa omat velvoitteensa.

Jos maksuajat venyvät 30 päivään tai jopa sen yli, yrityksen kassa voi olla kovilla. Tällöin oma liiketoiminta voi heikentyä eikä esimerkiksi kauppaa voi tehdä välttämättä normaalisti. Laskurahoituksen avulla kassan kierron ennustettavuus paranee.

Saarenpään mukaan laskurahoituksen kysyntä ei ole lisääntynyt merkittävästi koronakriisin aikana.

– Laskurahoitusta ei kysytä pelkästään jos kassa huonossa kunnossa. Moni yritys on ajatellut asian niin, että halutaan kasvaa tulorahoituksella. Aina laskurahoitus ei ole paras vaihtoehto. Joskus laskutusta voi nopeuttaa pelkästään ottamalla käyttöön verkkolaskutuksen. Se poistaa kirjepostin viiveen.

”Valtava hyöty”

Plusab Medical Solutions Finlandin yrittäjä Harri Virtapuro teki päätöksen laskurahoituksen ottamisesta käyttöön puolitoista kuukautta sitten, kun koronakriisin vaikutukset alkoivat selvitä.

Viidettä tilikautta toimiva perheyritys työllistää tällä hetkellä kahdeksan henkilöä. Yritys myy ensiaputuotteita ja defibrillaattoreita sekä ensiapukoulutuksia.

– Turvaamme laskurahoituksella yrityksen kassavirran. Tässä vallitsevassa tilanteessa siitä on ollut valtava hyöty, koska olemme joutuneet etsimään uusia kanavia liittyen terveystuotteisiin. Nämä uudet kanavat ovat sellaisia, että ennen kun tavara lähtee tehtaalta, tuotteet pitää maksaa. Olemme pystyneet vastaamaan terveystuotteiden kasvaneeseen kysyntään ja ostamaan tuotteet laskurahoituksen avulla, Virtapuro kertoo.

Plusab Finland on myynyt viime aikoina asiakkailleen muun muassa hengitysmaskeja ja desinfiointiaineita.

– Jo ennen koronakriisiä noin 10-20 prosentin osuus liikevaihdostamme tuli myöhässä maksetuista laskuista.

Normaalisti Virtapuron yritys käyttää 14 päivän maksuaikaa.

– Jotkut yritykset sanovat, että heidän vallitseva käytäntönsä on 30 päivää. Sitten on kansainvälisiä yrityksiä, joilla käytäntö on 60 päivää, koska rahat kiertävät maailmalla.

Jo ennen kriisiä Virtapuro on rahoittanut pisimmät maksuajat laskurahoituksella.

– Joudumme pitämään isoa tuotevarastoa. Yleensä kuukauden liikevaihto on sidottuna varastoon. Etenkin defibrillaattorit ovat kalliita pitää varastossa.

Virtapuro toivoo, että useampi suomalainen yritys huolehtisi kassavirrastaan esimerkiksi laskurahoituksella.

– Se on hyvä keino, jolla vältytään pahalta dominoefektiltä yrittäjien keskuudessa. Siis siltä, että ei maksettaisi toistemme laskuja. Nyt olisi todella tärkeää, että yritysten välinen maksuliikenne toimisi mahdollisimman jouhevasti.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi