25.9.2019 klo 13:30
Uutinen

Oulun lentoaseman liikenneyhteyksien skenaario 2040 on valmistunut (Pohjois-Pohjanmaa)

Oulun seudun kunnat ja viranomaiset ovat käynnistäneet viime vuoden lopussa Oulun lentoaseman liikenneyhteyksien selvityshankkeen. Alueen toimijat haluavat yhteisen näkemyksen lento- ja maaliikenteen tulevaisuudesta ja liikenneyhteystarpeista.

Oulun lentoaseman liikenneyhteyksiä on tutkittu viime vuosina liikennesuunnitelmien ja kaavahankkeiden yhteydessä. Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitettiin Lentoasemantien parantamista nykypaikallaan. Eteläinen ohitustievaraus Lentoasemantielle on osoitettu maakuntakaavassa, Oulun seudun yhteisessä yleiskaavassa ja Oulusalon Keskeisten alueiden yleiskaavassa 2030. Uuden Oulun yleiskaavassa on sen lisäksi osoitettu raideliikenteen pitkän aikavälin yhteystarve Kaakkuri – Lentoasema.

Lentoaseman liikenneyhteyksien kehittämishankkeen 1. vaiheessa laadittiin lentoaseman liikenneyhteyksien skenaariotarkastelu 2040, jonka suunnittelukonsulttina toimi Sitowise Oy. Skenaariotarkastelun loppuraportti valmistui syyskuun 2019 alussa.

Oulun lentoaseman maaliikenteen skenaario lähtee siitä, että lentoliikenne jatkaa kasvuaan, elinkeinoelämän kansainvälinen kanssakäyminen lisääntyy merkittävästi ja Lentokentäntien varren maakäyttö kehittyy. Lentoaseman saavutettavuus turvataan joukkoliikenteellä, joka on luotettavaa ja matka-aika on hyvin ennakoitavissa. Joukkoliikennepalvelua ja joukkoliikenteen liikennöintiolosuhteita kehitetään vaiheittain ja ennakoivasti. Jos lentoliikenne jostain syystä taantuu eikä Lentoasemantien maankäyttö kehity yleiskaavan mahdollistamalla tavalla, sopeutuu joukkoliikenne tilanteeseen tarjoten kuitenkin houkuttelevan vaihtoehdon autoilulle.

Kehittämishankkeen 2. vaihe eli liikenneyhteyksien esiselvitystyö on käynnistynyt. Tässä työssä tutkitaan, pystytäänkö Lentokentäntietä kehittämään nykyisellä paikalla niin, että sen välityskyky riittää tulevaisuudessakin. Selvitystyössä tutkitaan maaliikennevaihtoehdot (maantieyhteydet, raitiotie, raideyhteys) ja arvioidaan vaihtoehtojen vaikutukset.

Työn tavoitteina on

– löytää yhteisesti hyväksytty kehityspolku lentoaseman liikenneyhteyksien ja joukkoliikenteen kehittämistoimenpiteistä, joihin osapuolet voivat sitoutua

– antaa selkeän pohjan kaavoitukselle sekä alueiden ja hankkeiden toteuttamiselle

Lentoaseman liikenneyhteyksien kehittämistyötä ohjaa työryhmä, jossa on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Oulun seudun, Oulun lentoaseman, Oulun kaupungin, Kempeleen kunnan ja Limingan kunnan sekä Väyläviraston edustus. Liikennekonsulttina toimii Ramboll Finland Oy ja palvelukonsulttina Sweco Ympäristö Oy.

Oulun lentoaseman liikenneyhteyksien skenaariotarkastelu 2040 (pdf, 1,7 Mt)
Oulun lentoaseman liikenneyhteyksien skenaarioselvityksen esittely (pdf, 712 kt)

Lisätietoja hankkeesta:
suunnittelujohtaja Jussi Rämet, Pohjois-Pohjanmaan liitto, etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi,
p. 040 586 3877
yksikön päällikkö Heino Heikkinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi,
p. 0295 038 241 ja