2.11.2018 klo 13:47
Uutinen

Oulussa alkaa vientiosaajakoulutus elintarvikealalle

Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) alkaa tammikuussa 2019 uusi koulutus elintarvikeviennin osaamisesta kiinnostuneille. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti kasvuhakuisissa pk-yrityksissä työskenteleville henkilöille, jotka haluavat kehittyä elintarvikeviennin osaajiksi. Koulutus tukee pk-yritysten mahdollisuuksien kartoittamista, mikäli yritys on jo aloittanut viennin tai vasta pohtii sitä.
Koulutus on vahvasti kytkeytynyt työelämään ja se on suunniteltu erityisesti elintarvikealan yrityksille. Koulutus koostuu seitsemästä kahden päivän mittaisesta lähiopetusjaksosta, joita on noin kerran kuukaudessa. Mukana kouluttamassa on asiantuntijoita eri yrityksistä kuten muun muassa Fennopro, Kamonmarkkinointi Oy ja Nortastic.

Useat tahot ovat tunnistaneet ja tuoneet esiin tarpeen saada uutta osaamista ja ammattilaisia elintarvikealanvientiin. Suomesta elintarvikealan viennin osaamista kehittävä koulutus on puuttunut. Nyt Oulussa järjestettävä koulutus liittyy Elintarvikeviennin Osaaja -hankkeeseen, joka on käynnissä vuosina 2018–2019. Hankkeen tavoitteena on kohentaa suomalaisen elintarvikeviennin osaamista ja innostaa elintarvikealan yrityksiä näkemään vientimahdollisuuksia. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö, ja se kuuluu maaseutuviraston ruokaketjuhankkeisiin.

Koulutukselle on tarvetta, koska suomalaisista pk-yrityksistä vain noin 13 prosenttia toimii kansainvälisillä markkinoilla. Vientiä harjoittavien pk-yritysten liikevaihdosta viennin osuus on 5–10 prosenttia. Näissä yrityksissä on runsaasti hyödyntämätöntä potentiaalia, joten ne voisivat monipuolistaa ja laajentaa kansainvälistymistään. Myös monella kotimarkkinoilla toimivalla olisi kysyntää kansainvälisesti, jos yritykset uskaltautuisivat lähtemään maailmalle.

Osallistumisvaatimukset

Koulutukseen osallistumiseen vaaditaan vähintään ammattikorkeakoulututkinnon tasoinen tutkinto tai vankkaa kokemusta elintarvikealalta. Koulutus järjestetään neljän ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Oulun ammattikorkeakoulun lisäksi hankkeessa ovat mukana Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Laajuus ja hakeminen
Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Haku koulutukseen on käynnissä nyt koulutuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/elintarvikeviennin-osaaja/. Kyseessä on pilottikoulutus, ja siihen osallistuminen on maksutonta. Hakuaika päättyy 14.12.2018.

Lisätietoja koulutuksesta
Tietoja koulutuksesta löydät verkkosivuilta osoitteesta https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/elintarvikeviennin-osaaja/ sekä koulutuksen Facebook-ryhmästä https://www.facebook.com/groups/etvosaaja/#_=_.
Lisätietoja voit kysyä myös koulutuksen Oamkin yhteyshenkilöltä Sari Alatalolta, sari.alatalo@oamk.fi, 040 141 5336