27.3.2020 klo 15:29
Uutinen

Ovatko tulorekisteritiedot ajan tasalla? Tietoja tarvitaan verojen maksujärjestelyyn ja päivärahojen maksamiseen

Koronaepidemia tuo haasteita monelle yritykselle. Tulorekisteri-ilmoitukset on syytä hoitaa kuntoon erityisesti nyt, jotta viranomaisvelvoitteet ja lomautuksiin liittyvä byrokratia hoituvat mahdollisimman mutkattomasti.

Tulorekisterin tietoja käytetään monissa etuuspäätöksissä esimerkiksi silloin, kun lasketaan lomautusten päivärahoja.

– Yrityksen tulorekisteriin ilmoittamat palkkatiedot välitetään tulorekisteristä monelle eri viranomaiselle. On tärkeää, että tiedot ovat tulorekisterissä oikein, jotta päätökset perustuvat oikeisiin tietoihin. Jos tiedoissa on virhe ja työnantaja korjaa tietoja tulorekisteriin, sillä on vaikutus moneen paikkaan. Korjaus voi vaikuttaa viranomaisten aikaisemmin työnantajille tekemiin päätöksiin, kertoo Tulorekisteriyksikön johtaja Terhi Holmström.

Toisaalta monella yrittäjällä saattaa olla nyt tarvetta verojen maksujärjestelyyn, mikä osaltaan edellyttää tulorekisteri-ilmoitusten olevan kunnossa. On tärkeää, että tiedot on ilmoitettu ajallaan ja oikein.

Ilmoita palkkatiedot kattavasti – Tällöin selviät vähemmillä selvityspyynnöillä

Kun tiedot maksetuista palkoista on ilmoitettu tulorekisteriin kattavasti, jälkikäteen annettavien selvitysten, kuten palkkatodistusten määrä vähenee. Lisäksi etuuspäätökset voidaan käsitellä nopeammin, kun tiedot ovat käytössä suoraan tulorekisteristä.

  • Ilmoita tiedot tulorekisteriin eritellysti käyttäen 200-sarjan tulolajeja ja käytä tulojen ansaintajaksoja.
  • Ilmoita täydentävistä tiedoista ainakin työntekijän työsuhdetiedot ja poissaolotiedot.

Työnantaja voi myös omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että hänen työntekijöillään on mahdollisuus saada lomautustilanteessa ansiopäivärahaa sujuvasti ja nopeasti.

– Keskeisimpiä tietoja ansiopäivärahan maksamisessa ovat palkkatiedot. Niiden avulla selvitetään työssäoloehdon täyttyminen ja lasketaan ansiopäivärahan määrä. Kun tiedot ovat kattavasti tulorekisteristä saatavilla, ei työttömyysedun maksajan tarvitse pyytää tietoja palkkatodistuksilla ja muilla selvityksillä, mikä hidastaa edun myöntämisprosessia, Terhi Holmström kertoo.

Jos työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin vain suppeat pakolliset tiedot, eivät ne riitä ansiopäivärahan laskemiseksi. Tällöin etuudenmaksaja joutuu pyytämään lisätietoja työnantajalta. Tämä aiheuttaa ylimääräistä työtä etuuden maksajille sekä työnantajille ja lisää viiveitä ansiopäivärahan maksamisessa.

Tulorekisteritiedot ovat verojen maksujärjestelyyn pääsyn ehto

– Yritys voi päästä verojen helpotettuun maksujärjestelyyn, kun kaikki palkkatieto- ja erillistietoilmoitukset on annettu tulorekisteriin, Holmström muistuttaa.

Maksujärjestelyn avulla verojen maksuun saa lisää aikaa. Verohallinto ei siis ryhdy perintätoimenpiteisiin, jos sinulla on maksujärjestely voimassa.

Lue lisää: Voit hakea yrityksellesi maksujärjestelyä helpotetuin ehdoin 25.3. alkaen (vero.fi)

Korjaa virheelliset palkkatiedot tulorekisteriin

Jos tulorekisteriin ilmoitetuissa tiedoissa on virhe, työnantaja korjaa ilmoittamansa virheelliset tiedot tulorekisteriin. Korjatut tiedot välittyvät tulorekisteristä tiedon käyttäjille. Näin eri viranomaiset käyttävät oikeaa tietoa päätösten perustana.

Tulorekisteri ei voi tietoja korjata. Tulonsaaja voi käydä myös katsomassa tulorekisteristä itse palkkatietojaan, jotka työnantaja on sinne ilmoittanut.

Lue lisää Tulorekisterin sivuilta: Usein kysyttyjä kysymyksiä tulorekisteri-ilmoittamisesta ja koronatilanteesta

Kuva: Getty Images

toimitus (at) yrittajat.fi