24.3.2020 klo 19:03
Uutinen

Pääkaupunkiseudun yrittäjäjärjestöt ja kaupungit ovat käynnistäneet yhteistyön yritysten tukemiseksi koronakriisissä

Yrittäjäjärjestön kaikki resurssit on valjastettu pienten ja keskisuurten yritysten auttamiseen koronakriisin vaikutuksista selviämiseksi. Pääkaupunkiseudulla Helsingin, Espoon ja Vantaan Yrittäjät ovat käynnistäneet yhteistyön kaupunkien johdon kanssa alueen yritysten toimintaedellytyksiä turvaavien keinojen löytämiseksi mahdollisimman pikaisesti.

Koronakriisi on iskenyt erityisesti palvelualojen yrityksiin, joita pääkaupunkiseudulla on runsaasti. Heikoimmassa asemassa ovat kädestä suuhun elävät yksinyrittäjät sekä pienet yritykset, joilla ei ole kassassa rahaa ja kiinteät kulut juoksevat, mutta asiakkaat ovat kaikonneet.

Kaupunkien tuettava pääkaupunkiseudun pienten yritysten selviämistä koronakriisissä

Helsingin, Espoon ja Vantaan Yrittäjät ovat esittäneet alueen kaupungeille muun muassa seuraavia toimia mahdollisimman pikaisesti toteutettuina:

1. Alueellinen yritysneuvonta on kohdennettava ensisijaisesti yritysten koronakriisistä selviämiseen ja resursoitava riittävästi. Palvelut pitää myös löytää helposti. Yrittäjäjärjestö koordinoi yritysneuvojien yhteistyötä valtakunnallisesti yhteistyössä Suomen Uusyrityskeskusten kanssa.

2. Kaupunkien pitää tulla vastaan vuokrissa ja muissa isommissa julkisissa maksuissa vähintäänkin pidentämällä riittävästi maksuaikaa ja tarvittaessa alentamalla vuokria määräajaksi.

3. Kaupunkien omat maksusuoritukset yrityksiin tulee hoitaa ajoissa ja mielellään jo ennen eräpäivää.

4. Kaupungit voivat konkreettisesti auttaa yrityksiä julkisilla hankinnoilla seuraavasti:

 • lisäämällä julkisia hankintoja erityisesti pieniltä yrityksiltä
 • aikaistamalla suunnitelmissa olevia julkisia hankintoja
 • jakamalla hankintoja osiin siten, että mahdollisimman moni yritys voi tarjota palvelujaan
 • lisäämällä pienhankintoja ja suuntaamalla kilpailutusta lainsäädännön puitteissa erityisesti toimijoille, joille tilanne on haastavin
 • joustamalla voimassa olevien hankintasopimusten osalta toimitusvaikeuksissa
 • nopeuttamalla laskujen maksua
 • tiivistämällä yhteistyötä julkisista hankinnoista viestimisessä yrittäjäjärjestöjen kanssa.

  Pääkaupunkiseudun hankinta-asiamies antaa maksutonta neuvontaa yrittäjille ja hankintayksiköille puhelimella ja sähköisesti (yhteystiedot lopussa).

5. Sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteetin lisäämiseksi kannattaa hyödyntää yksityisiä sote-palveluiden tuottajia lisäämällä ostopalveluita ja palvelusetelien käyttöä. Tarvetta on esimerkiksi kotisairaanhoidossa, ruokahuollossa ja siivouksissa.

6. Kaupunkien ostopalveluiden ja palvelusetelien käytön laajentamista eri aloille on tarpeen selvittää.

7. Yksityisen varhaiskasvatuksen osalta tulee toimia joustavasti ja tiiviissä yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. Yritystoiminnan jatkuvuutta voidaan turvata esimerkiksi maksamalla täysimääräisesti epidemian vuoksi kotihoitoon siirtyneistä lapsista.

8. Yhteistyötä kaupunkien ja yrittäjäjärjestöjen kesken tiivistetään. Koronakriisin akuutin vai-heen jälkeen on tarpeellista etsiä yhteisesti myös pidempiaikaisia, elvyttäviä toimenpiteitä etenkin kriisistä erityisesti kärsiville aloille.

Lisätiedot:

 • toimitusjohtaja Tiina Oksala, Helsingin Yrittäjät, p. 040 548 1104, tiina.oksala @ yrittajat.fi
 • toimitusjohtaja Erkki Pärssinen, Espoon Yrittäjät, p. 050 411 1104, erkki.parssinen @ yrittajat.fi
 • toimitusjohtaja Esa Mänttäri, Vantaan Yrittäjät, p. 0400 557411, esa.manttari @ yrittajat.fi
 • pääkaupunkiseudun hankinta-asiamies Pentti Komssi, p. 044 343 2045, pentti.komssi @ yrittajat.fi

Kuva: AdobeStock