7.3.2017 klo 12:39
Uutinen

Päivä kaupunginjohtajana

Haltian luontokeskus tarjosi upeat puitteet aivoriihelle, kun joukko yrittäjiä ja Espoon kaupungin edustajia kokoontui keskustelemaan, miten yrittäjien ja yrittämisen mahdollisuuksia voitaisiin tulevaisuudessa kehittää.

Kitkaton yhteistyö varmistaa, että osapuolet pystyvät toimimaan käytännön arjessa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Näin tarjotaan jokaiselle kunnan asukkaalle mahdollisimman hyvät edellytykset elää.

Espoo tarjoaa yrittäjille ja yrityksille hyvät eväät onnistumiseen, mutta yrittämisen edellytyksiä halutaan edelleen parantaa. Tämä onnistuu parhaiten käymällä dialogia eri toimijoiden kesken. Yrittäjät tarttuivat innokkaasti annettuun tilaisuuteen, sillä lähes kaikki kutsun saaneet vastasivat siihen myöntävästi.

Yli kaksikymmentä kutsun saanutta henkilöä edustivat monipuolisesti espoolaista yrittäjyyttä, mukana oli pieniä ja vähän suurempia, kotimaisilla markkinoilla toimivia ja taas valtameren toiselle puolellekin toimintaansa laajentaneita yrityksiä.

Yrittäjille annettiin tehtäväksi miettiä, mitä he tekisivät ja päättäisivät, jos saisivat astua päiväksi Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän saappaisiin. Ideointi lähti liikkeelle jokaisen heittäessä ilmoille ajatuksia, miten yrittämisen edellytyksiä voitaisiin kehittää ja parantaa.

Tämän jälkeen ajatukset koottiin pienissä ryhmissä yhteen, ja niiden pohjalta konkretisoitiin yhteistuumin kehittämisehdotuksia kaupunginjohtajalle ja muille päättäjille. Tavoitteena on löytää keinoja, joiden avulla yritysten ja kaupungin yhteistyöstä tulee sujuvaa, ja kaikille lisäarvoa tuottavaa.

Millaisia keinoja yrittämisen helpottamiseksi löydettiin?

Pasi Rahikka Soldeman Oy:stä oli tyytyväinen, että tällainen tapahtuma järjestettiin. Hän oli kuitenkin sitä mieltä, että toistuvuus on avainsana, jotta alkusysäyksen saanut vuoropuhelu jatkuu.

– Yrittäjäpäivä voitaisiin järjestää esimerkiksi kerran vuodessa, jolloin arvioitaisiin asetettujen tavoitteiden toteutumista, Rahikka pohti.

Pallon hän heittää vastavuoroisesti Espoolle – Kaupungin päättäjien tulisi tahoillaan miettiä, mitkä ovat ne seikat joiden vuoksi yrittäjät haluavat tulla Espooseen. Näitä edellytyksiä täytyy Rahikan mukaan kehittää.

Yrittäjien yhdessä jalostamat kehitysideat pitivät sisällään muun muassa ajatuksia espoolaisen työn suosimisesta kilpailutustilanteissa, jolloin heidän mukaansa pienet ja keskisuuret täytyisi ottaa paremmin huomioon.

Lisäksi toivottiin palautejärjestelmän kehittämistä, minkä avulla yrittäjät voisivat arvioida saamansa neuvonnan ja palvelun tasoa. Erityisesti virkamiehiltä toivottiin joustavuutta päätöksenteossa, turha byrokratia nähtiin tekijänä, joka aiheuttaa monelle harmaita hiuksia.

Yleisenä toiveena esiin nousi myös halu saada tunnustusta ja arvostusta jo tehdystä työstä.

Lopuksi Nuuksioon kokoontuneet yrittäjät kiittelivät Espoon kaupunkia muun muassa sen tarjoamasta innovatiivisesta toimintaympäristöstä, joka tarjoaa mahdollisuuden ja tuen uusien ideoiden esiintuomiselle. Liikennejärjestelyt saivat osakseen kiitosta, monet yritykset ovat toimivan julkisen liikenteen vuoksi asiakkaille helpommin saavutettavissa.

Neuvontapalvelujen helppo saatavuus oli monen mielestä avain aloittelevan yrityksen menestykseen, ja näistä palveluista haluttiin pitää kiinni. Kaikkein tärkein kiitosta kerännyt seikka kuitenkin oli, että kaupunki on avannut pelin ja sillä on selkeä halu kuunnella, mitä yrittäjillä on sanottavanaan tulevaisuutta silmällä pitäen.

Espoon edustajat lupasivat viestiä, mikäli jonkin idean perusteella ryhdytään toimenpiteisiin. Yrittäjien mielestä juuri tämänkaltainen läpinäkyvyys takaa sen, että idea toteutuu myös käytännön tasolla.