Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

3.10.2023 klo 16:03
Uutinen

Palkittu tutkimus: Pienyrityksissä ei juurikaan käytetä taloustietoa päätöksenteon tukena – Tarve analyysille vakioraporttien sijaan

Osa pienyritysten kasvu- ja menestyspotentiaalista voidaan menettää, koska taloustietoa ei hyödynnetä optimaalisesti, kertoo palkittu tutkimus.

Pienyritysten taloustoiminnot on tyypillisesti ulkoistettu ulkoiselle palveluntuottajalle, jonka tehtäväksi on sovittu lähinnä hoitaa lakisääteiset, kirjanpitoon liittyvät velvoitteet. Yrityksen päätöksenteon tueksi taloustietoa ei juurikaan käytetä. Näistä syistä on todennäköistä, että nykytilanteessa osa yritysten potentiaalista kasvaa ja menestyä menetetään, kun yrittäjät eivät pysty hyödyntämään taloustietoa optimaalisesti yritystensä johtamisessa.

Tällaisiin johtopäätöksiin päätyi Kati Kouhia-Kuusisto, jonka väitöskirjatutkimus palkittiin tiistaina Vuoden yrittäjyystutkimus -tunnustuspalkinnolla. Kouhia-Kuusiston Tampereen yliopistossa tehty väitöskirjatutkimus on nimeltään ”Management Accounting in Small Enterprises: Identifying and Overcoming the Challenges of Using Management Accounting Information Among Entrepreneurs” (Talousjohtaminen pienyrityksissä: Haasteiden tunnistaminen ja voittaminen talousjohtamistiedon käytössä yrittäjien keskuudessa).

Palkintoperustelujen mukaan Kouhia-Kuusiston tutkimus tarjoaa arvokasta tietoa pienyritysten talousjohtamisen haasteista ja mahdollisuuksista.

Väitöskirjan tutkimustulokset osoittavat selkeästi, että taloustiedon vähäisestä käytöstä huolimatta yrittäjät arvostavat ja pitävät taloustietoa tärkeänä menestyksellisen johtamistyön kannalta.

Kouhia-Kuusisto (kuvassa) esittääkin, että tulevaisuudessa talouspalvelujen laatua tulisi kehittää niin, että se tarjoaisi yrittäjille enemmän valmiiksi analysoitua, konkreettista ja tulevaisuusorientoitunutta tietoa kirjanpidon vakioraporttien sijaan. Talouspalveluiden laatuun voitaisiin vaikuttaa myös nostamalla yrittäjän näkökulma ja tarpeet osaksi tarjottavien palveluiden ja talouden tietojärjestelmien kokonaisuutta.

Lisäksi väitöskirjan tutkimustulokset osoittavat, että kirjanpitäjät kokevat usein, etteivät yrittäjät ole kiinnostuneita kirjanpitäjän tuottamasta taloustiedosta. Yrittäjät puolestaan mieltävät kirjanpitäjät helposti vain kirjanpidon ja verotuksen asiantuntijoiksi, joilla ei ole ymmärrystä eikä kiinnostusta yrityksen liiketoiminnasta. Kouhia-Kuusisto ehdottaa, että pienyrittäjän ja tilitoimiston välisessä asiakassuhteessa pitäisi panostaa nykyistä huomattavasti enemmän yhteisen ymmärryksen rakentamiseen ja yhteistyöhön.

Väitöskirja on avoimesti saatavilla täältä.

Vuoden yrittäjyystutkimus

Palkinnon myönsivät nyt toista kertaa Boardmanin Liikkeenjohdollinen tutkimusryhmä (LJT), Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Perheyritysten liitto ja Keskuskauppakamari.

Palkinto myönnetään ansioituneelle yrittäjyystutkimukselle, joka on toteutettu suomalaisessa yliopistossa, korkeakoulussa tai tutkimuslaitoksessa.

Kriteerinä valinnassa on tutkimustulosten käytännön hyödynnettävyys yritystoiminnassa.

Palkinnon suuruus on 3 000 euroa, ja sen rahoittaa Yksityisyrittäjäin Säätiö.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Toimitus
Toimitus