23.2.2022 klo 09:03
Uutinen

Palvelusetelillä liian alhainen arvo

Uudet hyvinvointialueet aloittavat pian toimintansa. Talous huolestuttaa monia ennen kuin toiminta edes alkaa. Väestön ikääntymisen takia täytyy palveluja tuottaa pienemmällä rahalla enemmän. Suomalaisista 71 % haluaa, että kunta (jatkossa hyvinvointialue) käyttää julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisessa myös yksityisiä palvelun tuottajia julkisten palvelujen tuottajien lisäksi.

Paikallisia ja alueellisia yrityksiä tarvitaan tuottamaan palvelut

  • lähellä asiakasta
  • joustavasti
  • kustannustehokkaasti.  

Erityisen merkittävässä roolissa ennaltaehkäisevien palveluiden tuottamisessa ovat yksityiset palveluntuottajat.  Palveluseteli on hyvä väline lisätä asiakkaiden valinnanvapauden lisäksi tervettä kilpailua palveluntuottajien välillä. Terve markkinamekanismi kannustaa yrityksiä myös toiminnan ja uusien palveluiden kehittämiseen. Palvelusetelien käyttöönotto madaltaa uusien yritysten perustamista lähelle asiakasta, näin saadaan palvelut tuotettua sinne, missä asiakas niitä tarvitsee.

Miksi palvelusetelien käyttö on yhä vähäistä, vaikka nykyinen palvelusetelilaki on ollut voimassa jo vuodesta 2009?  

Merkittävimmät esteet käytön vähäisyydelle

  • Palvelusetelien liian matala arvo
  • Se ei perustu järjestäjätahon omaan vastaavan palvelun.
  • Setelien arvojen tarkistus laahaa myös pahasti jäljessä
    esimerkiksi kotiin tuotettavissa palveluissa (kotihoito), huomioida kustannuksia, jotka syntyvät ilta – ja viikonloppukäynneistä vaan arvo on aina sama. Asiakkaalle tästä koituu kohtuuttomia kustannuksia, kun avuntarve on 7 päivänä viikossa.

Kaikista tärkeintä on saada kustannukset läpinäkyviksi. On voitava selvittää, paljonko rahaa julkisiin palveluihin tulevalle hyvinvointialueellamme tulee menemään ja mihin niitä käytetään. Järjestäjätahon oman vastaavan palvelun hinta olisi avattava ja määritellä palvelusetelin arvo sen perusteella. Kustannukset avaamalla voitaisiin verrata vaihtoehtoja yksityisen ja julkisen palveluntuotannon välillä.

Palvelusetelin käytön lisääminen ja kehittäminen sekä järjestäjätahon kustannusten avaaminen on tärkeä askel kohti strategista kumppanuutta ja aitoa monituottajuutta. Palveluseteleiden laaja käyttöönotto ja aito strateginen kumppanuus tulevan hyvinvointialueen päättäjien ja palveluntuottajien välillä, on alueen asukkaiden ja elinvoimaisuuden etu.

Heli Peltola