8.12.2021 klo 09:39
Uutinen

Palvelusetelit käyttöön sote-alueilla

Palvelusetelillä pienetkin sote-yritykset voivat tarjota osaamistaan suomalaisten palveluihin uusilla sote-alueilla. 

Setelistä hyötyvät niin asiakkaat, palveluntuottajat kuin sote-alue. Tämä siitä syystä, että palveluseteli lisää palveluvalikoimaa ja samalla asiakkaan vapautta valita. Seteli onkin oiva väline jonojen lyhentämiseksi, kun korona-aika on kasvattanut hoitovelkaa.

Yrittäjät esittääkin, että palvelusetelit otetaan kunnolla käyttöön uusilla hyvinvointialueilla. Asia on tulevien sote-päättäjien käsissä. 

Käytännössä palveluseteli on julkisen sektorin myöntämä maksusitoumus, joka korvaa yrityksen tuottamasta palvelusta ennalta määrätyn kustannuksen.

Palvelusetelin käyttö on edelleen vähäistä. Sen osuus oli vain 1,15 prosenttia kaikista sote-menoista vuonna 2020.

Palveluseteli on varsin tehokas tapa tuottaa palveluita. Jos julkinen sektori laskisi hintalappunsa samoilla perusteilla kuten yksityinen sen joutuu tekemään, kävisi selväksi yksityisen sektorin tapa tuottaa kustannustehokkaasti palveluja. 

Sote-alueille tarvitaan välittömästi yhtenäinen ja läpinäkyvä laskentamalli, jolla yksityisen ja julkisen hintaa voidaan vertailla läpinäkyvästi ja palvelusetelin arvo määräytyisi oikein. Hintojen tulee sisältää samat kustannuserät kiinteistöistä hallintoon.