17.12.2018 klo 08:04
Uutinen

Palvelusetelit lisäävät mahdollisuuksia sekä asiakkaille että yrittäjille

Palvelusetelillä edistetään julkisten palveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Ne ovat useimmiten käytössä sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä joissain tapauksissa sivistyspalveluissakin.

Palvelusetelin arvo on tavallisesti määrätty. Setelissä on yleensä mahdollisuus valita lisäpalveluita tai laadukkaampaa palvelua omavastuuosuudella. Varhaiskasvatuksessa ja muissa tulosidonnaista hinnoittelumallia käyttävissä palveluissa sen käyttäjä voi joutua maksamaan myös peruspalvelusta osan.

Palvelusetelit lisäävät palveluasiakkaiden mahdollisuuksia valita erilaisiin tarpeisin ja lähtökohtiin sopivimman palvelun. Yksityiset palvelut tuovat joustavuutta yksilöllisillä ja monipuolisilla palveluilla.

Espoossa toivotaan palveluseteleitä varhaiskasvatukseen

Espoossa yrittäjät toivovat varhaiskasvatukseen palveluseteliä. Päiväkotitoiminnan monipuolisuus ja monikielisyys olisivat vetovoimatekijä Espoon tavoitellessa kansainvälisiä yrityksiä ja osaajia. Heidän pohtiessaan asuinpaikkaansa perheille tarjolla olevat palvelut ovat keskeisiä.
Palveluseteli on pienille yrityksille erinomainen mahdollisuus päästä toimittajiksi julkisiin palveluihin. Yritys pääsee palvelusetelitoimittajaksi, kun perusvaatimukset täyttyvät sähköisen palvelusetelijärjestelmän hakemuksessa.

Palveluseteleiden käyttö tuo kunnille säästöä

Palveluseteleillä tuotetut palvelut tuovat kunnille säästöjä vähentämällä omien palvelujen hallinnon tarvetta. Taannoisessa Suomen Yrittäjien tekemässä selvityksessä kuntien ja kaupunkien vastaukset kertoivat 10 – 75 prosentin säästöistä.

Palvelusetelilaki on vuodelta 2009. Sen mukaan palvelusetelin arvoa määritettäessä on otettava huomioon kustannukset, jotka aiheutuvat kunnalle vastaavan palvelun tuottamisesta kunnan omana tuotantona. Sote-uudistuksen asiakassetelikaavailuissa hinnan määrityksen tulisi olla saman sisältöinen.

Palvelusetelikyselyssä paljastui tyytymättömyys hinnoitteluun

Espoon Yrittäjät teki yhdessä Helsingin ja Vantaan Yrittäjien kanssa jäsenilleen kyselyn palveluseteleistä. Vastaajat toivoivat niin kaupunkien sisäisesti kuin pääkaupunkiseudun kaupunkien välillä yhtenäisiä käytäntöjä palvelusetelin arvon määrityksessä, palvelujen sisältöä määrittävissä sääntökirjoissa ja toimittajaksi pääsyn ehdoissa.

Sote-uudistus ja palvelusetelin muuttuminen asiakasseteliksi huolestuttaa yrittäjiä. Espoon pilotti asiakassetelistä ei tarjoa yrittäjille mahdollisuutta kannattavaan toimintaan.

Laurea ammattikorkeakoulun valtakunnallisen kyselyn mukaan miltei 60 prosenttia sote-yrityksistä aikoo keskittyä palvelusetelituottajana toimimiseen. Soteuudistuksen jälkeen asiakassetelituottajina. Kyselyt osoittavat kuitenkin markkinoidenkin kannalta huolestuttavan trendin, seitsemän prosenttia yrittäjistä kertoo aikovansa lopettavaa toiminnan alan kannattamattomuuden ja epävarmojen tulevaisuuden näkymien takia. Yrityksiä lopetetaan tai myydään.

Sotemarkkinat keskittyvät isoille yrityksille

Työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelun julkaiseman Sote-toimialaraportin mukaan isojen sote-yritysten kannattavuus on kasvanut ja pienten sekä keskisuurten pysynyt samana tai laskenut kolmen viime vuoden aikana. Isot yritykset haalivat markkinat itselleen ja vähentävät kilpailua ostamalla pieniä yrityksiä.

Tämä aiheuttaa sen, että markkinat keskittyvät ja kehittyvät muutaman toimijan pelikentäksi.

Espoon kaupungin etu on, että asiakassetelipilotissa yrittäjiä kohdeltaisiin hinnoittelussa reilusti. Säästöjen maksimointi lyhyellä tähtäimellä aiheuttaa kasvaneita kustannuksia sekä tarjonnan ja laadun laskua pitkällä tähtäimellä.

Markkinoiden toimivuuden ja valinnanvapauden toteutumisen kannalta olisi tärkeää, että palveluseteleiden ja tulevaisuudessa asiakasseteleiden arvon määritys tehtäisiin siten, että myös pienet sote-yritykset voisivat toimia kannattavasti.

Pentti Komssi
Pääkaupunkiseudun hankintaneuvonta