23.9.2019 klo 13:17
Uutinen

Palvelusetelit tuovat kaupungeille säästöjä, kaupunkilaisille vapauden valita ja yrittäjille töitä

Palveluseteleillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Suomen Yrittäjien tuoreen selvityksen mukaan asiakas tulee parhaiten kuulluksi omissa sote-palveluissaan silloin, kun käytetään palveluseteliä. Palveluseteleitä voidaan toki käyttää muissakin palveluissa.

Suomessa käytetään sosiaali- ja terveysalan kuluista noin prosentti palveluseteleillä tarjottaviin palveluihin. Tilanne Espoon kaupungilla on keskiarvoa hieman huonompi.

Palveluseteleiden käyttö on vähäistä. Selvityksen mukaan palveluseteleitä käytettäessä saadaan keskimäärin 20 prosentin säästöt kustannuksissa, joten jo siinä luulisi olevan kannustetta.

Vaikka palvelusetelikohteiden määrä on kasvanut viime vuosina nopeasti, palveluseteleiden kulut eivät ole kasvaneet samassa tahdissa. Isotkaan kaupungit eivät kykene laskemaan oman tuotantonsa kustannuksia ja palvelusetelit arvotetaan liian alhaiseksi. Esimerkiksi Espoon asiakassetelipilotissa hinnoittelu oli yrittäjille tappiollinen. Tämä aiheuttaa sen, että palvelusetelit eivät kiinnosta yrittäjiä. Vaarana on, ettei palveluseteliasiakkaalla ole toimittajia valittavanaan.

Palvelusetelilakia uudistettaessa tulee parhaiden käytäntöjen kattaa koko Suomi. Julkisen sektorin pitää käyttää valtakunnallista kaavaa palvelusetelin hinnoittelun perusteena. Pääkaupunkiseudun sote-yrittäjille vuonna 2018 tehdyn palvelusetelikyselyn mukaan käytännöissä ja säännöissä on isoja eroja pääkaupunkiseudun kaupunkien välillä. Ne poikkeavat myös kaupunkien hallintokuntien kesken.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että julkiseen terveydenhoitoon tulee päästä kiireettömässä tapauksessa viikon kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista. Palveluseteleillä tarjottavat palvelut ovat kunnille joustava ja helposti kysyntään muovautuva voimavara varmistamaan hoitotakuun toteutuminen.Palvelusetelien käyttöön ottamisella on monia positiivisia vaikutuksia. Ne lisäävät asiakkaan ja potilaan valinnan mahdollisuuksia ja parantavat palvelujen saatavuutta. Niillä mahdollistetaan paikallista kasvollista pienyrittäjyyttä sekä tuetaan markkinoiden kehittymistä ja innovaatioiden syntymistä. Lisäämällä yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin kesken kyetään tehostamaan, monipuolistamaan ja joustavoittamaan palveluita.

Selvitys löytyy täältä >

Lisätietoja:

Pääkaupunkiseudun hankintaneuvoja Pentti Komssi
pentti.komssi@yrittajat.fi
p. 044 343 2045