21.6.2021 klo 10:37
Uutinen

Parkanon malli kannustaa kouluttautumaan työvoimapulasta kärsiville aloille – paikalliset yritykset työllistävät nuoria osaajia

Kun muualla vasta pohditaan, Parkanossa on toimittu jo pitkään. Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunnaksi 2021 kruunatussa Parkanossa alueen nuoret hakeutuvat aikaisempaa aktiivisemmin työvoimapulan kanssa kamppaileville aloille ja paikalliset oppilaitokset kouluttavat tekijöitä alueen yritysten tarpeisiin – ja kaikki voittavat. Tämä niin sanottu Parkanon malli on syntynyt alueen yritysten, oppilaitosten ja kaupungin yhteistyönä.

Parkanon kaupunki, alueen yritykset, Sasky koulutuskuntayhtymä sekä SataEdu ovat tehneet pitkäjänteistä ja tuloksekasta yhteistyötä vastatakseen yritysten työvoimapulaan ja säilyttääkseen toisen asteen ammatillisen koulutuksen Parkanossa. Parkanossa jo päiväkoti-ikäiset tekevät yritysvierailuja ja toteuttavat projekteja. Tämä on noteerattu myös valtakunnallisessa varhaiskasvatuksen parhaita käytäntöjä arvioivassa kilpailussa. Pureudutaan tässä jutussa kuitenkin nuorisoon, joka pohtii ammatinvalintaa.

Parkanon mallissa kutsutaan nuoret vanhempineen tehtaalle

Yksi työvoiman kohtaanto-ongelman ilmentymä on se, että nuoret eivät hakeudu työelämän toivomille aloille. Alat, joilla olisi tarjolla työtä ja toimeentuloa nyt ja tulevaisuudessa, eivät välttämättä näyttäydy nuorten silmissä kiinnostavina.

Parkanossa nuorten kiinnostusta esimerkiksi kone- ja tuotantotekniikan opintoihin herätellään kutsumalla heidät tutustumaan alan paikallisiin yrityksiin yhdessä vanhempiensa kanssa. Teknologiateollisuuden yritykset tarjoavat Parkanon koulutukseen ensisijaisesti hakeville myös varman kesätyöpaikan, ja opinnot aloittaville yritykset kustantavat oman kannettavan tietokoneen.

”Monesti nuorten ja heidän vanhempiensa mielikuvat eri ammattialoista tai työnantajayrityksistä eivät välttämättä ole ajan tasalla. Onkin silmiä avaavaa päästä katsomaan, mitä tämän päivän yrityksissä oikeasti tehdään, millaisin välinein ja millaisissa työympäristöissä”, sanoo yritysneuvoja Jari Pihlajamäki Parkanon Kehitys-Parkista.

Kysyntää monenlaiselle osaamiselle

Parkanon ja lähialueen opiskelijoille järjestetään joka vuosi teknologiapäiviä alan ja yritysten vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Elinkeinoyhtiö Kehitys-Parkin ja Sasky koulutuskuntayhtymän järjestämillä teknologiapäivillä yritykset ja koulutuksentarjoajat esittelevät toimintaansa ja antavat nuorille monipuolisen kuvan työmahdollisuuksista omalla alueella. Tapahtuma vastaa samalla myös yritysten huutoon koulutetun työvoiman saannista.

”Alueen yrityksessä tarvitaan osaajia hitsareista koodareihin ja insinööreihin ja kaikkea siltä väliltä. On siis tärkeää, että paikalliset nuoret saavat tietoa erilaisista uravaihtoehdoista. Toisaalta myös koulutustarjonnan pitää vastata yritysten kysyntään, ja sitäkin pitää jatkuvasti kehittää”, Pihlajamäki muistuttaa.

Teknologia- ja tiedemessuilla puolestaan lapset ja nuoret aina viidesluokkalaisista koululaisista lukiolaisiin ja ammattiin opiskeleviin asti näkevät konkreettisten toimintapisteiden kautta, millaisia töitä alueen yrityksissä tehdään. Messut toteutetaan yhteistyössä alueen lukion, yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa.

”Messuilla tuodaan esille, että alueella on töitä eri alojen ammattiosaajille, mutta myös korkeakoulutetuille. Koska teknologia-aloilla on pulaa myös korkeakouluosaajista, on alueen yritysten toiveesta suunniteltu ja toteutettu myös lukiolaisten kurssivalikoimaan kurssi ”Teknologiassa on komea tulevaisuus”, Pihlajamäki kertoo.

Suomen Tekojää Oy:n Toimitusjohtaja Timo Mansikkaviita esittelee nuorille jäähdytys-, ilmanvaihto ja lämpöpumppuratkaisuja tarjoavan yrityksensä toimintaa. Kuva: Hanna Tuuri.

Alueellinen yhteistyö hyödyttää kaikkia

Alueen yritykset ovat vahvasti mukana toisen asteen koulutuksen toteutuksessa, ja koulutuksella pyritään vastaamaan aidosti yritysten muuttuviin osaamistarpeisiin. Muutoinkin eri toimijoiden yhteistyö alueella on aktiivista, pitkäjänteistä ja ennakoivaa.

Yhteistyö ylittää myös kuntarajat, jota osoittavat esimerkiksi Pohjois-Pirkanmaan neljän kunnan (Kihniö, Parkano, Ruovesi, Virrat) yhteistyössä tehdyt paikalliset esittelyvideot metalli-, puu- ja muoviteollisuudesta. UNESCO Global Geopark -statuksen myötä Lauhanvuori–Hämeenkankaan alueelle on syntynyt vauhdilla maakuntarajat ylittävä matkailuyritysten verkosto.

”Olemme todenneet erittäin tärkeäksi kuunnella säännöllisesti yritysmaailmalta tulevia viestejä ja näkemyksiä”, toteaa Parkanon kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma.

Parkanon malli ja sen hyvät tulokset ovat myös koko Suomen mittakaavassa kiinnostavia ja oiva esimerkki siitä, mitä voidaan saada aikaan, kun yhteistyö lähtee yritysten ja paikallisen elinvoiman kehittämisen tarpeista.

Teksti: Maria Virtanen

Pääkuva: Suomen Yrittäjät