18.8.2017 klo 10:29
Uutinen

Pentikäinen: ”Liittojen ei pitäisi sopia ollenkaan palkoista”

Monet työnantaja- ja työntekijäliitot ovat aloittamassa neuvotteluja uusista työehtosopimuksista. Liittojen ei pitäisi sopia palkoista ollenkaan, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen esittää.

– Palkkaneuvottelut pitää siirtää kokonaan yrityksiin, sillä yritysten tilanteet poikkeavat toisistaan kuin yö ja päivä. Ei ole yhtä korotusprosenttia, joka toimisi kaikissa yrityksissä. Myös toimialojen sisällä on valtavat erot, Pentikäinen sanoo.

– Ajatus yhdestä toimialakohtaisesta korotusprosentista kuuluu vanhaan suljetun talouden maailmaan, hän sanoo.

Pentikäinen toteaa, että jos Suomessa voisi sopia toisin kuin työehtosopimuksiin on kirjattu, yleiskorotusajattelu voisi toimia.

– Silloin yritykset voisivat myös neuvotella omaan tilanteeseensa sopivan ratkaisun. Suomessa ei kuitenkaan juurikaan ole mahdollista sopia toisin kuin työehtosopimuksiin on kirjattu. Erityisen rajattua tämä on pieniltä yrityksiltä, jotka eivät kuulu työnantajaliittoihin, Pentikäinen muistuttaa.

Yrityskohtainen sopiminen nostaisi palkkatasoa

Suomen Pankin tuore analyysi osoittaa keskitetyn sopimisen heikkouden globaalin kilpailun maailmassa, jossa toimialarajat murtuvat ryskyen digitalisaation ansiosta.

– On siirryttävä moderniin sopimiseen, jossa yrityksillä ja työntekijöille on laaja sopimisen vapaus, joka turvaa työpaikat ja yritysten menestyksen. Silloin pystytään huomioimaan yrityskohtaiset tuottavuuserot ja palkitsemaan paremmin menestyksestä, Pentikäinen sanoo.

– Tämä rohkaisisi yrityksiä miettimään enemmän malleja, jotka palkitsevat työntekijöitä yritysten menestymisestä. Nyt tätä tehdään liian vähän. Palkka-asiat on liiaksi ulkoistettu liitoille, joissa tunnetaan huonosti yritysten arki, hän harmittelee.

Pentikäisen mukaan minimipalkan turvaava malli kuitenkin tarvitaan.

– Minimipalkka voitaisiin sopia joko laissa tai työehtosopimuksissa. Molemmilla on heikkoutensa ja etunsa. Vaihtoehtojen paremmuudesta olisi hyvä keskustella. Palkkaneuvotteluiden siirtäminen yrityksiin olisi työntekijän etu, Pentikäinen sanoo.

Pentikäinen huomauttaa, että yrityskohtainen sopiminen parantaa yritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta.

– Kannattavat yritykset maksavat korkeampia palkkoja, kuten Suomen Pankin selvitys osoittaa. Nykyinen liittovetoinen palkkamalli vaikeuttaa yritysten kannattavuuden paranemista ja pitää palkat pieninä. Se pitää myös työttömyyden korkeana väkisin, koska se jarruttaa yritysten uudistumista, Pentikäinen tiivistää.

Pentikäinen huomauttaa, että myös Suomen Yrittäjien ja toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n selvitykset osoittavat, ettei paikallinen sopiminen johda palkka-aleen. Enemmän uskotaan palkkatason nousuun.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi
Työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472, janne.makkula@yrittajat.fi