Perintälaki muuttuu väliaikaisesti, muutoksia perintäkuluihin – ”Kulukatosta pitää tehdä pysyvä”

Perintälakiin ehdotetaan väliaikaisia muutoksia.

Perintälakiin ehdotetuilla väliaikaisilla muutoksilla on tarkoitus rajoittaa nykyistä yksityiskohtaisemmin muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkuluja ja helpottaa taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten tilannetta. Väliaikaisen lain on tarkoitus olla voimassa kesäkuun 2021 loppuun asti.

Hallitus esittää, että perintälakiin lisättäisiin yksityiskohtaiset säännökset myös yrityssaatavien perintäkuluista. Sääntely on tarpeen, koska koronavirusepidemian takia useat yritykset ovat maksuvaikeuksissa. Laskujen ja velkojen maksun viivästymisestä aiheutuvat perintäkulut voivat pahentaa tilannetta.

– Suomen Yrittäjät on vaatinut jo useita vuosia, että yritysperinnän kuluille asetetaan euromääräiset ylärajat. Väliaikainen perintälain muuttaminen on yrittäjien kannalta hyvä alku. Kulukatot tulee saattaa lakiin kuitenkin pysyviksi, kun väliaikaisen lain voimassaolo päättyy kesäkuun jälkeen, Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen kommentoi.

Muutoksia trattaperintään

Esityksen mukaan lakiin lisättäisiin yrityssaatavien osalta ehdot, kuinka monesta perintätoimesta saa vaatia korvauksen. Laissa rajoitettaisiin myös yksittäisistä perintätoimista veloitettavien kulujen ja velallisen kokonaiskuluvastuun enimmäismäärää. Ehdotetut säännökset mukailevat kuluttajasaatavia koskevia säännöksiä, mutta niissä on otettu huomioon yritysperinnän erityispiirteet.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi rajoituksia tratan (yrityssaatavien perinnässä tavallisesti käytetty julkinen maksukehotus) käyttöön. Tratan käyttö perintäkeinona olisi kiellettyä, jos velallinen on yksityishenkilö, yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö. Lisäksi tratan käyttöä ehdotetaan rajoitettavaksi liikevaihdoltaan pienien tai toimintansa vasta aloittaneiden osakeyhtiöiden saatavien perinnässä.

Tiina Toivonen on tyytyväinen ehdotukseen.

– Trattaperintä on yrittäjän ja yrityksen näkökulmasta rankka perintäkeino, sillä se aiheuttaa maksuhäiriömerkinnän. Koska elämme poikkeuksellisessa tilanteessa, tarvitaan myös poikkeuksellisia ratkaisuja talousvaikeuksiin joutuneiden yritysten auttamiseksi. Sen vuoksi on kannatettavaa, että tratan käyttöä rajoitetaan pienten yritysten osalta määräajaksi. Velkojalla on kuitenkin edelleen muita keinoja periä saataviaan.

Yrittäjä: Riskinä maksuaikojen piteneminen

Perintäritari Oy:n yrittäjä ja Juha Järvinen on tyytyväinen siihen, että ehdotus selkeyttää kuluja ja parantaa velallisten tasavertaista kohtelua perintätoimistosta riippumatta.

– Riskinä näen se, että maksuajat pitenevät entisestään, kun perinnän tehokeinot heikkenevät. Maksuajat ovat vuodessa venyneet B2B-liiketoiminnassa kahdesta päivästä peräti 17 päivään, Järvinen sanoo viitaten Intrum European Payment Report 2020 -raporttiin.

Järvisen mielestä lakimuutos asettaa osakeyhtiöt eriarvoiseen asemaan verrattuna henkilöyhtiöihin.

– Protestoitu tratta ei näy elinkeinoharjoittajan henkilökohtaisena maksuhäiriömerkintänä vaan y-tunnuksen alla, hän huomauttaa. Henkilökohtaisissa luottotiedoissa näkyvät vain ulosoton kautta perittävät saatavat, joista on käräjäoikeuden tuomio.

Näin ollen y-tunnuksen takana olevat trattamerkinnät eivät vaikuta esimerkiksi yrittäjän henkilökohtaisen kotivakuutuksen saamiseen. Vasta käräjäoikeuden tuomio yritykselle tuo maksuhäiriömerkinnän yrittäjän henkilökohtaisiin luottotietoihin, koska hän on henkilökohtaisessa velkavastuussa veloista elinkeinoharjoittajana.

Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Lakia sovellettaisiin sen voimassaoloaikana tehtyihin perintätoimiin.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi