Suomessa on tällä hetkellä 60 000 yritystä, jotka ovat omistajanvaihdoksen tarpeessa. Touring Carsilla viestikapulan vaihtoa on jo tehty Ella Tickin (vas.) ryhtyessä jatkamaan äitinsä Tanja Saarnion bisnestä.
16.2.2024 klo 14:50
Uutinen

Perintö, joka kestää – avaimet menestyksekkääseen sukupolvenvaihdokseen | Omistajanvaihdoshankkeen tarinoita

Onnistunut omistajanvaihdos on edellytys yrityksen jatkuvuudelle. Ennakoiva suunnittelu ja oikeudellisen neuvonnan hyödyntäminen mahdollistaa sujuvan siirtymän, jossa uusi omistaja saa arvokasta tietotaitoa ja edeltäjä tuntee panoksensa arvostetuksi.

Kun Touring Carsin, perinteikkään matkailuajoneuvojen vuokraus-, myynti- ja huoltopalveluita tarjoavan perheyrityksen, pääomistaja Tanja Saarnio kuuli tyttärensä Elle Tickin harkitsevan kauppatieteiden opiskelua, hän päätti tarttua tilaisuuteen.

– Voisiko sinua kiinnostaa myös yrityksen jatkaminen? äiti kysyi.

Elle oli kolme kuukautta vanha, kun Tanja ensi kerran otti hänet Pariisiin matkailuautoalan messuille mukaan – Elle nukkui messupäivät tyytyväisenä rollupin takana. Sittemmin Elle on ollut hyvinkin hereillä yrityksen suhteen ja osoittanut kiinnostusta jo kouluaikana, mutta Tanja ei halunnut painostaa. Kun opintosuuntaus kirkastui, tuli myös omistajuusasia puheeksi.

– On mielestäni hyvä, että jatkajapolvi on luonteeltaan erilainen. Siinä missä äitini on visionääri, innovaattori ja hänellä on aina kymmenen rautaa tulessa yrityksen arjen pyörittämisessä, minun kiinnostukseni on omistajuudessa ja hallitustyöskentelyssä, toteaa Elle.

Kun omistajanvaihdos tuli puheeksi hallituksessa, vuorineuvos ja taloustieteiden tohtori Kari Neilimo, hallituksen jäsen linjasi viisaasti, että Ellelle siirrettäisiin iso osa omistajuudesta, mutta ei enempää kuin 49 prosenttia. Päätösvalta ja vastuu säilyisi Tanjalla kunnes Elle on saanut rauhassa hoitaa opiskelut loppuun ja kerryttää kokemuksia.

Elämäntyön siirron kolme vaihetta

Omistajuuden ensimmäisen vaiheen konkretisoituminen ei aiheuttanut suuria juhlallisuuksia, mutta Elle kertoo olleensa mielissään.

– Tuntui hyvältä, että minuun luotettiin. Samalla vastuun kasvaminen alkoi hahmottua, kertoo Elle.

Tanja kehottaa omistajanvaihdosta harkitsevia etsimään ensimmäiseksi pätevän lakimiehen.

– Me otimme yhteyttä Eversheds Sutherlandin Torsti Lakariin, vero- ja yrityskauppoihin, sekä omistajanvaihdoksiin erikoistuneeseen lakimieheen ja keskustelimme suunnitelmistamme ja toiveistamme. Kartoitimme lähtötilanteen ja vaatimukset, erityisesti huojennetun verotuksen saamiseksi Ellelle. Lakipykälät määrittävät tarkasti, mitä edellytyksiä tällainen järjestely vaatii, muistuttaa Tanja.

Keskustelujen jälkeen lakimies hakee ennakkoratkaisua omistajanvaihdokselle. Sen myötä yrityksen verotuksellinen kohtelu varmistuu, sillä ennakkoratkaisut sitovat myös verottajaa. Elämäntyö siirretään vain kerran, silloin ei ole varaa epäonnistua.

Prosessin toinen tärkeä vaihe on uuden omistajan integroituminen osaksi työyhteisöä, työntekijöihin tutustuminen ja roolin omaksuminen. Uuden omistajan energia ja innovatiivinen näkökulma kannattaa hyödyntää organisaation elävöittämiseen. Touring Carsissa tämä muutos on saanut positiivista huomiota mediassa, suosion rahoittajien keskuudessa ja innostanut koko työyhteisöä.

Kolmas keskeinen vaihe on edeltävän omistajan siirtymäprosessi, jossa tavoitteena on kunniallinen luopuminen. Tanja kehuu, että nuoret ovat ihmeellisiä, niin kiinnostuneita ja innostuneita, että se tarttuu. Kokeneempien sukupolvien rooli on jakaa se tietotaito, mikä heillä on ”kultaisissa käsissään”. Se ei ainoastaan varmista yrityksen jatkuvuutta, vaan myös edesauttaa uuden sukupolven onnistumista heidän uusissa rooleissaan. Tanjan mukaan luopumisessa ei ole mitään vaikeaa tai edes haikeaa, vaan hän odottaa innolla sitä päivää, kun nuoret pystyvät ottamaan isompaa vastuuta ja hänelle vapautuu aikaa kaikkeen muuhun.

Omistajanvaihdoksen positiiviset lisävaikutukset

Yksi edellytys huojennetulle verotukselle on, että omistajuus ei ole pelkästään nimellistä. Ellellä tuli olla paikka yrityksen hallituksessa. Hallitukseen ei kuitenkaan noin vain astella kampaviinereitä syömään, vaan hallitukseen pääsy vaati roolin määrittämistä, joka hyödyntäisi Ellen kykyjä ja kiinnostusta. Ellen vastuulle tuli HR-alueen kehitys, josta hän raportoi hallitukselle. Hän on laatinut henkilökunnalle kompetenssikortit, joihin liittyy myös kunkin henkilökunnan jäsenen itse laatima vastuualuekartoitus. Elle on myös kehittänyt itsearviointia, sekä tuonut yritykseen vuosittaiset työtyytyväisyysmittaukset.

Omistajanvaihdosprosessin myötä Touring Carsissa on tuotu kattava työhyvinvointipalvelu, räätälöidyt koulutuspolut ja organisaatiokulttuurin kehittäminen osaksi yrityksen strategiaa. Hallitustyöskentelyssä on myös otettu käyttöön uusia kehitystoimia, kuten strategiapäivät ja brändin kehittämisen työpajat.

– Kaikki tämä toiminta tuli tavallaan vahingossa, kun hallitus ryhtyi kartoittamaan Ellelle omaa roolia”, Tanja toteaa tyytyväisenä.

Tanja Saarnion (vas.) mielestä tarvitaan toimia, jotka tekevät omistajanvaihdoksesta helpompaa ja kannustavampaa, ja varmistaa, että yritykset voivat jatkaa toimintaansa ja kasvuaan tulevaisuudessakin. Tytär Elle Tick jatkaa perheyrityksen toimintaa.

Omannäköistä omistajuutta

Elle kertoo aluksi työskennelleensä tiiviisti Tanjan apuna, oppien yrityksen toimintaa käytännössä ja tehden sellaisia asioita, joita äiti ei ehtinyt.

– Tämä vaihe oli elintärkeä, sillä se tarjosi minulle mahdollisuuden perehtyä yrityksen arkeen. Myöhemmin sain oman selkeän tontin, joka mahdollisti minun pysyä mukana yrityksen toiminnassa ja kehittää sitä opintojeni ohella. Nyt
voin osallistua aktiivisesti yrityksen kehitykseen, ilman pakkoa olla jatkuvasti mukana päivittäisessä operatiivisessa toiminnassa, kertoo Elle.

Touring Carsin omistajastrategia linjaa, että hallitukseen sisällytetään omistajajäsenien lisäksi aina myös riippumattomia ulkopuolisia jäseniä, jolla varmistetaan, että johtaminen ei perustu pelkästään omistajien subjektiivisiin näkemyksiin.

– Omistajuuden ja johtamisen roolit on määritelty selkeästi. Meillä on erinomainen toimitusjohtaja, Veijo, joka on kokenut ja täydellisen sopiva tehtävään, Tanja kertoo.

Omannäköisen omistajuuden löytäminen vie kuitenkin aikaa. Tällä hetkellä prosessiin on kulunut kolme vuotta – yksi hujaus. Tanja kokee, että he ovat prosessissa vasta alussa.

– On tärkeää olla joku suunnitelma, jota lähdetään toteuttamaan. Aikataulu on kuitenkin joustava, sillä tällaisilla suunnitelmilla on tapana venyä ja muuttua. Täysi vastuu on todella iso kakku ja vaatii sitoutumista ja läsnäoloa. Elle saattaa haluta vielä opiskella arkkitehtuuria, tai pyörähtää ulkomailla. Kun hän on valmistunut ja kannuksensa ja luottamuksen työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden silmissä ansainnut, sitten vasta siirretään loppuosa, toteaa Tanja.

Valmiina uuteen

– Omistajanvaihdoksen kaltaiseen suureen muutokseen ei kai ole ikinä täysin valmis, mutta uskon, että aika on oikea, kun ei enää tule ”peura ajovaloissa”-paniikkia, Elle naurahtaa.

Koronapandemia tyrehdytti hyvin käynnistyneen ulkomaan kasvun ja toimivan liikesuhteen valmistavaan tehtaaseen. Tilanne näytti jo todella huonolta, kunnes kotimaan matkailu vilkastui. Nyt yritys suunnittelee uutta kasvua, harkiten uusia suuntia ja kumppanuuksia, mikä tarjoaa Ellelle ainutlaatuisen mahdollisuuden osallistua kasvustrategian kehittämiseen.

– On hyvä, että yrityksellä on edessä paljon muutakin uutta kuin vain minun liittyminen tiimiin, Elle toteaa.

Tanja kertoo uransa alkaneen aikana, jolloin työkaluna käytettiin vielä Telex-reikänauhaa. Hän on nähnyt teknologian kehityksen ja arvostaa syvästi nuorten kykyä navigoida tässä yhä nopeutuvassa ja monimutkaistuvassa maailmassa. Hän on tyytyväinen voidessaan siirtää vastuun parhaiden toimintatapojen löytämisestä tälle osaavalle ja innokkaalle sukupolvelle.

– Minä olen juossut tästä viestistä ensimmäiset 400 metriä, nämä nuoret voivat nyt juosta sen seuraavat 400 metriä, Tanja iloitsee.

Saattaen vaihdettava

Suomessa on tällä hetkellä 60 000 yritystä, jotka ovat omistajanvaihdoksen tarpeessa.

– Pahin tilanne on, että omistaja on niin jäärä, että viivyttää päätöksentekoa liian pitkään, eikä aloita omistajanvaihdoksen suunnittelua, kun on vielä terveydellisesti ja henkisesti vahva, Tanja toteaa.

Omistajanvaihdoksen suunnittelu ja henkinen valmistautuminen vaativat aikaa, ja niiden pitäisi alkaa hyvissä ajoin, jotta prosessiin voidaan suhtautua positiivisesti ja energisesti. Viivytys voi johtaa tilanteeseen, jossa yrityksen siirtäminen on vaikeampaa ja vähemmän houkuttelevaa potentiaalisille jatkajille. Myös perivän sukupolven kouluttaminen vastuulliseen omistajuuteen on keskeistä. Heidän tulisi oppia hallitsemaan perittyä omaisuutta tavalla, joka mahdollistaa sen siirtämisen seuraavalle sukupolvelle entistä arvokkaampana. Tämä on perustavanlaatuinen osa vaurauden luomista ja ylläpitämistä.

– Tarvitaan toimia, jotka tekevät omistajanvaihdoksesta helpompaa ja kannustavampaa, ja varmistaa, että yritykset voivat jatkaa toimintaansa ja kasvuaan tulevaisuudessakin. Omistajuuteen keskittyvän koulutusohjelman kehittäminen voisi olla yksi ratkaisu, ideoi Tanja.

Teksti: Sanna Seiko Salo
Kuvat: Tanja Saarnion ja Elle Tickin albumeistaPirkanmaan Yrittäjien omistajanvaihdoshanke keskittyy ammatinharjoittajien ja pienemmän yrityskoon omistajanvaihdosten edistämiseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia toimintamalleja, joiden myötä vahvistetaan olemassa olevaa palveluverkostoa ja ohjataan yrittäjät oikea-aikaisesti neuvontapalveluihin.

Omistajanvaihdosten täsmäiskut keväällä 2024:

Hämeenkyrö ke 21.2.2024 klo 17 Omistajanvaihdosilta
Tampere to 22.2.2024 klo 9–11 Tuotteistamisen merkitys liiketoiminnassa
Orivesi ti 5.3.2024 klo 8-9.30 Pk-yritysten omistajanvaihdokset: Mistä liikkeelle?

7.3.2024 Yritys myyntiin – miten prosessi etenee?
16.4.2024 Omistajanvaihdosmarkkinat
22.5.2024 Yrityskauppaan valmistautuminen ja verotus
4.6.2024 Mitä yrityskaupan jälkeen?

Lue lisää: Omistajanvaihdospolku