Petri Salminen
15.9.2022 klo 08:45
Uutinen

Petri Salminen: Keskitettyjen riippuvuuksien maailma on hauras

Suomen Yrittäjien keskeinen sanoma vuosien varrella on ollut vapaan kilpailun ja monituottajuuteen perustuvien palvelurakenteiden edistäminen. Taustalla tässä ajattelussa on ymmärrys siitä, että monopolit, olivatpa ne sitten yksityisiä tai julkisia, ovat loppuviimein kalliimpia ja tehottomampia kuin aidon ja tasapuolisen kilpailuasetelman kautta rakentuva markkina. Tasapuolisen kilpailuasetelman mahdollistavilla markkinoilla toimivien yritysten ja toimijoiden toinen toistensa kirittäminen toimimaan laadukkaammin ja tehokkaammin on asiakkaiden ja yhteiskunnan etu.


Viime vuodet ovat osoittaneet, että millaisia ongelmia keskittäminen ja vahvat riippuvuussuhteet pahimmillaan voivat aiheuttaa ihmisille ja yhteiskunnille. Koronapandemian iskiessä nähtiin nopeasti tilanne, jossa Kiinaan keskitetyt tuotanto- ja hankintaketjut häiriintyivät. Rajuja sulkuja ja rajoituksia asettanut Kiina aiheutti länsimaisille yhtiöille merkittäviä komponenttien ja raaka-aineiden saatavuuteen liittyviä ongelmia.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan taas teki näkyväksi sen, kuinka eurooppalaiset valtiot olivat energiaratkaisuissaan asettaneet itsensä ja yhteiskuntien toiminnan lähestulkoon täysin Venäjän armoille. Varmasti on haluttu uskoa riippuvuuden olevan molemminpuolista ja niin vahvaa, ettei toisella osapuolella ole varaa järjestelyä horjuttaa, mutta kuinkas sitten kävikään.

Kaikkien näiden kriisien keskellä on huudettu huoltovarmuuden ja toisaalta muutoskyvykkyyden – resilienssin – perään. Valtiot ja myös yritykset ovat havahtuneet siihen, kuinka herkästi ja nopeasti maailma voi kääntyä täysin toiseen asentoon. Tästäkin huolimatta Suomessa poliittiset päättäjät ovat muun muassa sote-palveluissa pyrkineet pikemminkin ehkäisemään kuin kannustamaan riippuvuuksia ja tehottomuutta pienentävää monituottajuutta.

Miten maailma tulee näiden kaikkien kriisien jälkeen muuttumaan, sitä emme vielä tiedä. Suotavaa kuitenkin olisi, että valtiot ja yhteiskuntien päättäjät osaisivat ottaa opikseen nyt nähdyistä vaikeuksista. Aidon kilpailun ja menestyvän liiketoiminnan mahdollistava yritysten toimintaympäristö on edellytys sille, että yrittäjät kehittävät, innovoivat ja investoivat toimintaansa. Kilpailukykyinen ja kehittyvä yrittäjyys taas vahvistaa yhteiskuntien kriisinsietokykyä.

Nyt nähtyjä karmeuksia tai niistä aiheutunutta epävarmuutta ei tietenkään kukaan olisi halunnut kohdata, mutta samalla on syytä pyrkiä arvioimaan niiden vaikutuksia tulevaan. Suomalaisten ja eurooppalaisten yritysten osalta maailman myllerrykset saattavat nimittäin tarjota täysin uusia mahdollisuuksia. Mikäli suuret yhtiöt haluavat edes osittain pienentää riippuvuuttaan vaikkapa tuotannosta Kiinassa, niin pienemmille yrityksille voisi avautua mahdollisuuksia olla rakentamassa hajautettujen ja yllättäviä tilanteita paremmin sietävän, vastuullisten toimitus- ja arvoketjujen muodostumista.

Petri Salminen
puheenjohtaja
Suomen Yrittäjät

Kolumni on julkaistu 14.9.2022 Keski-Suomen Yrittäjäsanomissa.

Muita kiinnostavia aiheita