30.1.2020 klo 17:38
Uutinen

Pielavesi palkittiin yrittäjäystävällisyydestään

Savon Yrittäjät ja Pohjois-Savon liitto palkitsivat nyt kuudetta kertaa vuoden yrittäjäystävällisimmän kunnan Pohjois-Savossa. Palkinto jaettiin 30.1.2020 maakuntasalissa pidetyssä Yhdessä yrittäjyyden puolesta -kuntaseminaarissa. Kärkisijoille ylsivät myös Vieremä ja Iisalmi.

Vuoden Yrittäjäystävällisin kunta -kisaan osallistui tällä kertaa viisitoista kuntaa. Kunnat arvioivat toimintaansa yrittäjyyden näkökulmasta yhdessä paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa Savon Yrittäjien ja Pohjois-Savon liiton tekemän arviointilomakkeen pohjalta. Pielavesi on kärkkynyt kärkisijoja viime vuosina. Jo aiemmin palkitut kunnat Iisalmi ja Vieremä olivat Pielaveden kanssa lähes tasapisteissä.

Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren ei ole yllättynyt Pielaveden menestyksestä. – Tiedän, että Pielavedellä on otettu tosissaan kehittämämme arviointilomake ja sen täyttäminen. Olen myös kuullut, että vastausten suhteen ollaan hyvinkin itsekriittisiä. Kun huomataan, että elinkeinopoliittisissa asioissa on vielä kehittämistä, on Pielavedellä laitettu asiat seuraavaan toimintasuunnitelmaan ja tarvittaessa budjettiin. Pienen kunnan ketteryys asioiden hoidossa näkyy. Yrittäjät ovat laajasti edustettuina kunnanhallituksen alaisessa elinkeinojaoksessa. Pielavesi on kehittänyt hankinta-asioitaan ja nyt heillä on hyvät ohjeet ja prosessit olemassa. Pitkäjänteinen, yrittäjiä mukaan ottava ja vuorovaikutteinen toiminta saa nyt arvoisensa tunnustuksen, sanoo Aikio-Tallgren.

Maakuntajohtaja Marko Korhonen lisää, ettei Pielaveden menestys ole sattumaa.

– Pielavesi on osa Savon villiä länttä. SavoGrow ja alueen kunnat ovat jo vuosia tehneet määrätietoista yhteistyötä kehittämisen ja yrittäjyyden toimintaedellytysten vahvistamiseksi. Työn jäljet ovat nähtävissä ja Sisä- ja Ylä-Savon alueilla tuotetaan merkittävä osa Pohjois-Savon elinkeinoelämän vientituloista ja liikevaihdosta. Pielavedellä nähdään yrittäjyyden merkitys kunnan elinvoiman takaajana. Kunnan johto ja päättäjät saavat nyt ansaitsemansa tunnustuksen yrittäjyyden, kuntien yhteistoiminnan ja maakunnan eteen tehdystä työstä, Korhonen toteaa.

Tiivis yhteistyö yrittäjien kanssa kannattaa

Pielaveden Yrittäjien puheenjohtajana vuoden vaihteessa lopettanut Juha Leminen iloitsee kotikuntansa saamasta tunnustuksesta.- Mahtava juttu saada tunnustus Pielavedelle. Monta vuotta on eri kunnanjohtajien kanssa asioita hiottu eteenpäin ja nyt olemme arviointiraadin mielestä ansaittu palkinto yrittäjäystävällisimpänä kuntana. Jokainen kunnanjohtaja Sami Miettinen, Mika Sivula ja Vilma Kröger ovat antaneet oman panoksensa kunnan kehittämiseen. Yrittäjät ovat aktiivisesti mukana kunnan päätöksenteossa. Yrittäjävaltuutetut ja elinkeinojaoksessa olevat yrittäjien jäsenet ovat merkittäviä tekijöitä yrittäjien tarpeiden esille tuojina. Haluan onnitella erityisesti Pielaveden kunnanjohtajaa Vilma Krögeriä. Hän on periksiantamattomana ja erittäin kilpailuhenkisenä, vienyt yrittäjien asioita ansiokkaasti eteenpäin kunnassamme.

Pielaveden kunnanjohtaja Vilma Kröger ottaa huomionosoituksen kiitollisuudella vastaan.

– Tunnustus on valtavan suuri ilo ja kunnia meille! Halumme ja tahtomme edistää yrittäjämyönteisyyttä palkitaan. Työtä yrittäjäystävällisyyden eteen on tehty pitkäjänteisesti. Kaikista kiitollisin olen kunnan ja yrittäjien välisestä avoimesta ja välittömästä vuorovaikutuksesta. Kiitollinen olen myös päättäjien eteenpäin katsovasta otteesta. Luottamuksen sekä rakentavan ja avoimen vuoropuhelun avulla asiat saadaan eteenpäin yhteisen tavoitteen läpiviemiseksi.

Kysyttäessä konkreettisia toimia yrittäjäystävällisyyden parantamiseksi Kröger kertoo esimerkiksi työvoiman saatavuuteen liittyvistä panostuksista. – Haluamme kuntana osaltamme helpottaa yritysten työvoiman saatavuutta ja panostamme työllisyyspalveluihin tulevana vuonna. Tiivistämme edelleen yhteistyötä TE-palveluiden kanssa ja meillä on myös käynnissä työllisyydenhoidon kokonaisselvitys.

Pielavesi on tehnyt kunnanjohtaja Vilma Krögerin mukaan vuosia töitä kehittääkseen hankintaprosesseja yrittäjämyönteisemmäksi. – Olemme laatineet voimassa olevat hankintaohjeet yhdessä yrittäjien kanssa. Myös elinkeino-ohjelma rakennettiin yhdessä. Hankintojen osalta kiinnitämme edelleen huomiota tarjouspyynnön laadintaan, jotta myös pienillä ja paikallisilla yrityksillä on niissä mahdollisuus menestyä. Ruokapalveluidemme käyttämien elintarvikkeiden kotimaisuusaste on viimeisen vuoden aikana kasvanut merkittävästi, millä on myönteiset vaikutukset kotimaisiin yrittäjiin.

Positiivinen kuntakuva

– Olemme myös panostaneet yritysneuvontaan. Pielavedellä on oma, elinkeinoyhtiö SavoGrow Oy:n elinkeinoasiamies, jolta yritykset saavat matalan kynnyksen yritysneuvontaa niin yrityksen alkutaipaleella kuin myös yrityksen elinkaaren eri vaiheissa.

Lopuksi Kröger toteaa, että ”Parasta yrittäjämyönteisyyttä on tietenkin asenne ja nimenomaan positiivinen asenne. Keskeistä on siis viestinnässä ja markkinoinnissa edistää positiivista kuntakuvaa. Se tuottaa hyvää myös yrityksille.”

Lisätietoja:

Paula Aikio-Tallgren, toimitusjohtaja, Savon Yrittäjätp. 0400 404 346, paula.aikio-tallgren(at)yrittajat.fi

Marko Korhonen, maakuntajohtaja, Pohjois-Savon liittop. 044 714 2666, marko.korhonen(at)pohjois-savo.fi tai Satu Vehreävesa (maakuntajohtajan sijainen)p. 044 714 2648, satu.vehreavesa(at)pohjois-savo.fi

Vilma Kröger, kunnanjohtaja, Pielavesip. 0400 668 211, vilma.kroger(at)pielavesi.fi

Juha Leminen, puheenjohtaja vuoden 2019 loppuun saakka, Pielaveden Yrittäjätp. 050 595 4047, juha.leminen(at)k-market.com