27.9.2022 klo 11:23
Uutinen

Pienhankinnat löytyvät tarjouspalvelu.fi -sivustolta

Pienhankintoja tehdään julkisista hankinnoista kappalemääräisesti eniten ja pienyrittäjät ovat niistä kiinnostuneimpia. Pienhankinnat eivät kuulu hankintalain soveltamisalaan, joten ne voidaan tehdä kevyellä toimintatavalla.

Vaikka hankintalaki ei ohjaa pienhankintojen eli kansallisten kynnysarvojen alittavien hankintojen kilpailuttamista, hankintayksiköillä on lähes poikkeuksetta sisäiset ohjeet näiden tekoon. Pääkaupunkiseudun kaupunkien pienhankintaohjeet ja niiden kilpailuttamisrajat vaihtelevat. Osa pienhankintojenkin tarjouspyynnöistä ilmoitetaan avoimesti ja osa tehdään sähköpostikyselyillä tunnetuilta toimittajilta.

Pienhankintapalvelun tilalle Tarjouspalvelu

Avoimesti tehtävät pienhankinnat ovat löytyneet 27.9.2022 saakka Pienhankintapalvelusta.
Hankintayksiköt tekevät pienhankinnat vastedes Tarjouspalvelussa (tarjouspalvelu.fi).
Pienhankinnat löytyvät Tarjouspalvelusta samalla tavalla kuin muutkin hankinnat ja niihin voi tehdä hakuvahdin. Hakuvahti on ikävä kyllä maksullinen.

Hankintayksiköt voivat tehdä pienhankinnan Tarjouspalvelussa siten, että siitä löytyy hankintailmoitus Hilmassa (hankintailmoitukset.fi). Hankintayksikkö voi tehdä pienhankinnan kokonaankin Hilmassa. Hilmassa on tarjoajalle ilmainen hakuvahti ja se ei vaadi kuin rekisteröinnin järjestelmään.

Vaikka tilanne ehkä hieman selkiytyy, kannattaa edelleen olla yhteydessä ja vaikuttaa pienhankintoja tekeviin yksiköihin, jotta päästäisiin sähköpostitarjouspyyntöjen listalle.
Espoon Yrittäjät ja allekirjoittanut pyrkii vaikuttamaan, että kaikki pienhankinnat tehtäisiin avoimesti.

Kysy lisää pienhankinnoista

Osallistu Hankinta-seminaariin 12.10.2022

Lue lisää seminaarin ohjelmasta ja ilmoittaudu mukaan täällä.

Muita kiinnostavia aiheita