4.1.2017 klo 06:02
Uutinen

Pienyrittäjä on tietoinen digitalisaatiosta – aika ei silti tahdo riittää siihen

Yrittäjien tietoisuus digitalisaatiosta on parantunut viime vuodesta, mutta harva on ehtinyt tekemään sen eteen konkreettisia tekoja, osoittaa Soneran Yrittäjäkysely.

Ajanpuute on yleisin syy siihen, miksi yrittäjä ei ole reagoinut digitalisaation mahdollisuuksiin, Soneran Taloustutkimuksella teettämä yrityskysely kertoo. Vastaajista noin puolet nimesi ajanpuutteen digitalisaatiota eniten jarruttavaksi syyksi. Toinen yleinen digitalisaation este oli rahan puute.

Yrittäjien vastaukset osoittivat, että ongelmaksi nousivat myös osaavan työvoiman saatavuus (25 %), oman henkilökunnan osaaminen (24 %) ja digitalisaatiopalveluiden yhteensopivuus (20 %).

Digitaalisuuden merkityksellisyys korostui nuorten yritysten vastauksissa enemmän kuin jo vakiintuneissa yrityksissä. Sama jako näkyi myös yrittäjän iän osalta: alle 45-vuotiaista digitaalisuutta piti tärkeänä 81 prosenttia, kun yli 65-vuotiasta tätä mieltä oli 72 prosenttia. Eniten digitalisaation merkitystä korostivat 10–19 henkilön yritykset.

Niistä yrittäjistä, jotka pitivät digitalisaatiossa onnistumista erittäin tärkeänä, 71 prosenttia oli ottanut uusia tietojärjestelmiä käyttöön pilvipalveluna. Tästä arvoryhmästä 61 prosenttia oli kehittänyt uusia tuotteita tai palveluita, ja noin puolet oli ottanut käyttöön mobiilipalveluita. Näistä yrittäjistä 48 prosenttia oli siirtänyt myyntiä ja 42 prosenttia asiakaspalvelua verkkoon.

Soneran Yrittäjäkysely toteutettiin verkossa 14.–23.11.2016. Siihen osallistui 1 073 yrittäjää eri toimialoilta ympäri Suomea. Vastaajien yrityksen koko oli alle 50 henkilöä.

Vastaajat työskentelivät omistamassaan yrityksessä ja toimivat päättävässä asemassa tai ainakin osallistuivat yrityksen päätöksentekoon.

toimitus@yrittajat.fi