Jenni Pöllänen
21.9.2022 klo 07:30
Uutinen

Pirkanmaalla hieman positiivisemmat näkymät – laaja yhteistyö mahdollistaa meille paljon

Epävarmuus painaa yritysten suhdanneodotuksia. Pirkanmaalla odotukset ovat kuitenkin hieman positiivisemmat. Myös arviot liikevaihdon ja investointien arvon kehityksestä ovat meillä valtakuntaa valoisammat. Tämä käy ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön Pk-yritysbarometristä. Siihen vastasi noin 470 pirkanmaalaista yritystä.

Epävarmassa tilanteessa erityisen hienoa ja tärkeää on, että Pirkanmaalta löytyy positiivinen tekemisen meininki. Henkilökohtaisesti uskon, että vahvalla yhteistyöllä ja halulla onnistua luomme edellytyksiä kehittymiselle ja elinvoimalle laajasti maakunnassamme.

Tutkimuksessa nousi oivasti esiin sekin, että meillä innovaatioiden kehittämisen suhteen yhteistyö on mutkatonta ja voimakasta yritysten ja oppilaitosten välillä. Lähes joka kolmas (31%) yritys tekee yhteistyötä oppilaitosten kanssa innovaatioihin liittyen. Vähintään yhtä rohkaiseva poiminta tutkimuksesta on se, että myös kolmasosa (32%) korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa yhteistyötä tehneistä yrityksistä odottaa yhteistyön myös johtavan uuden teknologian, menetelmän tai laitteen käyttöön ottoon 2022 aikana. Tämä lupaa hyvää, sillä tulevaisuus rakennetaan yhä enenevissä määriin juuri yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa.

Vaikka yrittäjät arvioivatkin Pirkanmaalla harjoitetun elinkeinopolitiikan maan keskiarvoa paremmaksi (Suomen Yrittäjien Kuntabarometri, kevät 2022), top5-alueeksi emme lukeudu – vielä. Pirkanmaan kuntien välilläkin on eroja. Esimerkiksi Nokia ylsi keskisuurten kaupunkien 8. sijalle koko maassa. Kunnan päätöksenteossa yrittäjät kokevat tärkeimmiksi yrityslähtöisyyden, toimivat yrityspalvelut, elinkeinopolitiikan asema sekä kunnan hankintapolitiikan. Jos ja kun yritysten toimintaedellytyksiä halutaan varmistaa ja kehittää, nämä ovat Kuntabarometrin perusteella yrittäjien näkökulmasta ne ykköskohteet.

Parhaillaan työn alla kunnissa ovat talousarviot. Hyvinvointialueuudistuksen myötä kunnalle jää merkittävä rooli elinvoiman kehittämisessä, ja tässä yrittäjien ja kunnan yhteistyöllä on entistä merkittävämpi rooli. Kunnan tärkeä tehtävä on varmistaa yritysten elinvoimaisuuden edellytyksiä ja huomioida päätöksenteossaan erilaiset vaikutukset yritystoimintaan.

Yhteistyö on avainsana sekä taloudellisesti hyvinä että vähemmän hyvinä aikoina. Kunnan päättäjien, oppilaitosten ja yrittäjien kesken luodaan siis nyt ja aina yhdessä onnistumisen edellytyksiä, innovaatioita, kasvua ja positiivista uskoa tulevaisuuteen. Erinomaisia käytäntöjä yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen sekä yritysvaikutusten arviointiin löytyy jo useista kunnista. Juuri nyt on hyvä hetki varmistaa, että yrittäjiä kuunnellaan ja elinvoimakuntia vahvistetaan päätöksillä, joissa yrittäjille tärkeät osa-alueet huomioidaan esimerkiksi hankinnoissa, lupa-asioissa, palvelumalleissa sekä erilaissa yhteistyöfoorumeissa. Näin myös yrittäjien ääni saadaan kuuluviin.

Pirkanmaan Yrittäjä -lehden pääkirjoitus 20.9.2022

Päätoimittaja Jenni Pöllänen