11.1.2022 klo 10:57
Uutinen

Pirkanmaan Yrittäjillä on nyt Ekokompassi-sertifikaatti

Pirkanmaan Yrittäjille myönnettiin loppuvuodesta 2021 Ekokompassi-sertifikaatti. Se on osoitus sitoutumisesta vastuulliseen toimintaan ja oman toiminnan aiheuttamien ympäristövaikutusten järjestelmälliseen vähentämiseen. Sertifikaatti myönnettiin aluejärjestölle joulukuussa tehdyn auditoinnin jälkeen.

Sitoutuminen ympäristöohjelmaan ja tavoitteisiin on nostettu Pirkanmaan Yrittäjissä tavoitteeksi jo syksyllä 2020. Tällöin ympäristöasioihin ja kestävään kehitykseen panostaminen kirjattiin osaksi järjestön strategiaa. 

– Päätös oman ympäristösertifikaatin hakemisesta tehtiin käytännössä heti tämän jälkeen, tiivistää järjestösihteeri Tanja Mäkynen. Hän on vastannut ympäristösertifikaatin osalta käytännön työstä.

Pirkanmaan Yrittäjien valitsema Ekokompassi ei ole ainoa yrityksille tai organisaatioille suunnattu ympäristöjärjestelmä. Se kuitenkin koettiin Pirkanmaan Yrittäjille parhaiten sopivaksi.

– Päädyimme Ekokompassiin, koska se tuntui soveltuvan nimenomaan pienille ja keskisuurille yrityksille ja organisaatioille. Tämä oli meille looginen ratkaisu, koska myös jäsenkuntamme koostuu valtaosalta mikro- ja pk-yrityksistä, Mäkynen selkeyttää. Myös kustannuksiltaan merkki soveltuu hyvin pk-yrityksille. Taloudellisesti Ekokompassi-merkin saavuttamisen kustannukset Pirkanmaan Yrittäjien osalta olivat noin 3000 euroa.

Aluejärjestössä sertifiointiin lähdettiin monestakin syystä. Yksi merkittävimmistä on nyt jatkuvasti koko yhteiskunnassa lisääntyvä ympäristötietoisuus.

– Esimerkiksi oppilaitosvierailuilla yksi toistuva kysymys on jo useamman vuoden ollut, mitä me järjestönä teemme näiden asioiden eteen. Nyt meillä on siihen hyvä vastaus, Mäkynen kertoo. – Opiskelijat ovat kuitenkin niitä tulevaisuuden yrittäjiä, Mäkynen jatkaa.

Sertifiointi eteni kahdessa osassa. Ensin kartoitettiin nykytarpeet ja nykytila, minkä pohjalta tehtiin yhdessä Ekokompassin asiantuntijan kanssa lista muutosta vaativista asioista sekä määriteltiin potentiaaliset kehityskohdat.

– Asiantuntijaorganisaationa meillä sertifikaatissa mainittu työ painottuu erityisesti yrittäjien ja yritysten neuvontaan ympäristöasioissa ja eritoten viestintään, kertoo Mäkynen. Tehtyjen muutosten pohjalta Pirkanmaan Yrittäjissä toteutettiin auditointi. Siinä käytiin läpi yhdistyksessä tehdyt toimenpiteet ja korjattiin asioita, jotka eivät vielä olleet kunnossa. Virallinen sertifikaatti, eli todistus tehdystä työstä, myönnettiin Pirkanmaan Yrittäjille joulukuun lopulla.

Tanja Mäkynen myöntää, että yksittäisessä toimistossa tehtävillä toimenpiteillä ei maailmaa pelasteta.  Hän kuitenkin uskoo, että aluejärjestön nyt esittämällä yksittäisellä esimerkillä on huomattavasti tätä yksittäistä tekoa merkittävämpiä vaikutuksia.  Hän huomauttaa, että pk-yritykset ovat avainasemassa kestävän kehityksen suunnannäyttäjinä esimerkiksi uusien toimintatapojen, tuotteiden ja palveluiden innovoinnissa.

– Meille on erityisen tärkeää, että yritykset otetaan huomioon ympäristöön liittyvässä lainsäädännössä ja hankkeissa tarjoamalla heille riittävästi tukea tarvittavien muutosten tekemiseen, Mäkynen kertoo ja huomauttaa, että Ekokompassi on yksi hyvä tapa lähteä tätä edistämään.

– Tiedämme nyt, minkälainen prosessi on ja mitä sen saamiseksi pitää ottaa huomioon. Enemmän kuin mielelläni jaan tätä tietoutta myös muille, hän kertoo.

Pirkanmaan Yrittäjät vaikuttaa myös useassa Pirkanmaalla toimivassa ympäristöä koskevassa hankkeessa ja työryhmässä. Näitä ovat esimerkiksi Pirkanmaan ilmastotiekartan yhteistyöryhmä ja Canemure-alueyhteistyöryhmä, vuoden vaihteessa päättynyt, kiertotalouteen keskittynyt Kierto-hankkeen ohjausryhmä, sekä pienten kaupunkien ekologisia liikenneratkaisuja kehittänyt yhteispohjoismaalainen työryhmä.

Ville Kulmala
Ville Kulmala