17.11.2020 klo 13:34
Uutinen

Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta 2021 -kilpailu polkaistiin käyntiin Kunnallisjohdon seminaarissa

Kuntapäättäjät ja yrittäjät kokoontuivat tiistaina Kunnallisjohdon seminaariin, joka järjestettiin poikkeuksellisesti verkossa. Seminaarin valtakunnallisessa osuudessa aamupäivällä Suomen Yrittäjät julkisti kuntavaaliohjelmansa, jonka avulla pyritään lisäämään keskustelua kuntien elinkeinopolitiikasta ensi kevään vaalien alla. Pirkanmaan alueellisessa seminaarissa kuultiin muun muassa hyviä esimerkkejä kuntien ja yrittäjien yhteistyöstä, nostettiin esiin kuntavaaliohjelman maakunnalliset kärkiteemat sekä käynnistettiin Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta 2021 -kilpailu.

Suomen Yrittäjien kuntavaaliohjelma kantaa nimeä Ei kuntaa ilman yrityksiä.

– Näin kuntavaalien alla on tärkeää nostaa keskusteluun kuntien ja yrittäjien välinen vuoropuhelu ja yhteistyö. Kuntien päätöksenteossa tulisi nykyistä paremmin ottaa huomioon päätöksenteon vaikutukset yrityksiin. Yrittäjyyden olosuhteet ja kunnan elinkeinopolitiikka ovat aivan keskeisessä asemassa yritysten menestyksen taustalla – yrittäjät puolestaan ratkaisevat, mitkä palvelut kunnassa on mahdollista säilyttää ja voiko yritys luoda työpaikkoja alueelle, muistuttaa Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Pasi Mäkinen.

Pirkanmaan Yrittäjät nostaa kuntavaaliohjelmasta esiin erityisesti kuntien ja yrittäjien yhteistyön, toimivat kuntapalvelut sekä julkiset hankinnat. Maakunnalliset kärkiteemat esiteltiin kuntaväelle seminaarin alueellisessa osuudessa.

– Pirkanmaalla on jo vuosia tehty hyvää yhteistyötä kuntien ja yrittäjien välillä, joten meillä on hyvä käsitys siitä, miten kuntien elinvoimaa voisi parantaa. Kuntavaaliohjelman julkistaminen näin varhain antaa puolueille, ehdokkaille ja äänestäjille aikaa miettiä vaaleja yritysten ja niiden mukanaan tuomien elinvoimatekijöiden näkökulmasta, Mäkinen sanoo.

Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakilpailu käyntiin jo viidettä kertaa

Seminaarin päätteeksi käynnistettiin vuosittainen Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakuntakilpailu, jossa kuntien viranhaltijat, luottamushenkilöt ja paikalliset yrittäjäyhdistykset osallistuvat yhteiseen arviointikeskusteluun. Useimmissa kunnissa kilpailu on nähty erinomaisena mahdollisuutena kehittää kunnan elinvoimatekijöitä kuten päätöksenteon yrittäjyysmyönteisyyttä ja muita yrittämisen edellytyksiä.

– Kilpailun tavoite on ollut saada pirkanmaalaiset kunnat tarkastelemaan omaa toimintaansa nimenomaan yrittäjyysmyönteisyyden ja elinvoiman kautta – olemme huomanneet, että kilpailun myönteiset vaikutukset alkavat vähitellen näkyä konkreettisina toimenpiteinä kunnissa. Parhaimmillaan kilpailu saa aikaan positiivisen kierteen yrittäjyyden ja sen myötä työpaikkojen ja palveluiden lisäämiseksi kunnassa, Pirkanmaan Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö Maria Virtanen sanoo.

Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta 2021 -kilpailun voittaja julkistetaan Elinvoima-seminaarissa helmikuussa 2021. Seminaaria isännöi edellisvuoden voittajakunta Pirkkala.

Kunnallisjohdon seminaarin alueellisen osion tallenne on katsottavissa TÄÄLLÄ hetken kuluttua.