Lapin materiaalipankki/Markus Kiili
14.2.2022 klo 15:32
Uutinen

Avoimia työpaikkoja syntyy ennätystahtiin

Ystävänpäivän aamuna julkistettiin vuoden ensimmäisen pk-yritysbarometrin tulokset. Tulokset kertovat Lapissa myönteisestä kehityssuunnasta. Lapin pk-yrittäjien suhdannenäkymä on lähialueita ja koko maan keskitasoa positiivisempi. Lappilaisilla yrityksillä on investointihalukkuutta, mutta se ei toistaiseksi näy konkreettisina investointeina.

Työpaikkoja syntyy, mutta osaavista tekijöistä pulaa

Pk-barometrin tulosten mukaan työllistämisodotukset ovat kehittyneet myönteisesti viimeisen vuoden aikana.

Joka viides barometriin vastannut pk-yritys arvioi henkilökunnan määrän kasvavan, kun 7 % arvioi sen vähenevän. Henkilökunnan määrää koskeva saldoluku oli 13.

Marja Perälä, Lapin ELY-keskus

– Viime vuosi oli avointen työpaikkojen osalta ennätysvilkas. Suurimmaksi osaksi avoimet työpaikat olivat rakennus- ja palvelusektoreilla. Sama positiivinen kehitys jatkuu edelleen. Kolikon kääntöpuoli on, mistä löydetään osaavaa työvoimaa. Matkailun osalta on menty parempaa kohti, Lapin ELY-keskuksen johtaja Marja Perälä kertoo.

Perälän mukaan työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät tällä hetkellä kohtaa. Tulosten mukaan suuri osa Lapin pk-yrityksistä kokee, että osaavan työvoiman löytäminen on joko merkittävä este tai se rajoittaa yrityksen eteenpäin menoa ja kasvua.

– Avoimia työpaikkoja tällä hetkellä syntyy ennätystahtiin, mutta siitä huolimatta työttömyys on korkealla, Perälä sanoo.

Yritysten investointihalukkuus ei ole toivotulla tasolla

– Yritysten liikevaihdon ja kannattavuuden kannalta suunta on Lapissa parempaan päin. Kun verrataan viime vuosina tehtyihin pk-yritysbarometreihin, Lapissa kehitys on jatkunut positiivisena – myös koko maahan ja naapurimaakuntiin verrattuna, Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salo kommentoi.

Vaikka investointihalukkuutta on, ei se ole toivotulla tasolla.

– Yritysten investointihalukkuus huolestuttaa. Tulosten mukaan koko maassa investointihalukkuudessa ollaan miinuksella, Lapissa vain vähän plussalla. Näkisin mielelläni, että halukkuus olisi suurempi, kertoo Finnveran aluejohtaja Risto Koskiniemi.

Omistajanvaihdokset ovat mahdollisesti ajankohtaisempia kuin koskaan

Lapissa 15 % yrityksistä arvioi, että omistajanvaihdos on seuraavan 2 vuoden sisällä ajankohtainen. Kolmannes arvioi, että se on ajankohtainen seuraavan viiden vuoden aikana. Lappilainen yrittäjäkunta on melko iäkäs. 

– Pelkästään Lapin Yrittäjien omistajanvaihdospalveluun yhteydenottoja on tullut satoja. Jo nyt on iso määrä yrittäjiä, joita on aiheen tiimoilta autettu, Salo kertoo.

Vaikka lähes 50 % yrityksistä on kasvuhakuisia, se ei näy investointihalukkuudessa. Omistajanvaihdokset ovat tärkeitä, jotta kasvua saadaan lisää.

Risto Koskiniemi, Finnvera

Koronapandemia on lisännyt omistajanvaihdosta harkitsevien määrää.

– Meillä on TE-toimistossa tälläkin hetkellä lähes 1 000 yrittäjää, jotka hakevat työmarkkinatukea tähän haasteelliseen tilanteeseen liittyen. Kuinka moni heistä jatkaa omaa yritystoimintaansa? Vai onko sielläkin joukko henkilöitä, jotka miettivät lähtevätkö enää uudestaan hakemaan kasvua? Perälä pohtii.

 – Haaste on isompi kuin tuloksista voi päätellä. Näemme OP:lla, että Lapissa tarvetta on useammalle sadalle omistajanvaihdokselle. Ikääntynyt yrittäjäkunta näkyy kasvuhaluttomuudessa. Kun yritystä yritetään laittaa myyntikuntoon, ei velkavipua enää haluta ottaa. Omistajanvaihdoksia edistävät toimenpiteet ovat tuiki tarpeellisia, Härkönen kertoo.

Pk-yritysten kannattaa harkita korkosuojausta

Koskiniemen mukaan barometrin tuloksissa positiivista on, että ulkopuolista rahoitusta haetaan ensisijaisesti investointeja varten.

– Rahoitusta haluttaisiin myöntää myös kasvuun, hän kuitenkin lisää. 

Tärkeimmät syyt sille, että yritys ei ole saanut rahoitusta, liittyvät suoraan yritysten kassavirtoihin.

– Pankki ottaa laskennallista vakuusvajetta yrityksen kunnon perusteella. Hyvä yritys saa lähes vakuudetonta luottoa hyvällä hinnalla. Mitä huonokuntoisempi yritys, sitä kalliimpi hinta, Härkönen kertoo.

Miten jyrkkä koronnousu vaikuttaa yritysten rahoitusehtoihin?

– Marginaali todennäköisesti säilyy samana. Isommilla yrityksillä korkosuojaaminen on tätä päivää. Korkosuojaaminen katsotaan vakuutuksenomaisena asiana, jotta voidaan varmistaa, että kassavirrat säilyvät positiivisena eikä koron nousua tarvitse pelätä, Härkönen sanoo.

Pienet yritykset harvemmin harkitsevat korkosuojan ottamista, vaikka koron nousun vaikutukset voivat olla yhtä kovat kuin isolla yrityksellä.

Markku Härkönen, Pohjolan Osuuspankki

Vaikka korkosuojaaminen on Härkösen mukaan yhä edullista, on sen hinta viime aikoina noussut. Härkönen vertaa korkosuojan hankkimista talon vakuuttamiseen.

– Mitä maksaa oman talon vakuuttaminen? Jos ottaa isompaa luottoa, suojausta kannattaa miettiä. 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset pk-yrityksiin: rahoittajien kriteereissä painaa vastuullisuus

Jotta yritys saa ulkopuolista rahoitusta, on sen kiinnitettävä yhä enemmän huomiota ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja kestävään kehitykseen. Barometrin tulosten mukaan Lappi on aavistuksen edellä koko maassa ilmastonmuutoksen hillitsemisen toimenpiteissä.

Lapissa on paljon yrityksiä, jotka arvioivat, että heillä on mahdollisuus vastata rahoittajien asettamiin kestävän kehityksen vaatimuksiin.

Pirkka Salo, Lapin Yrittäjät

– Esimerkiksi matkailualan Sustainable travel -sertifikaatti otetaan yhä useammin käyttöön. Sillä turvataan kansainvälistä matkailua. Matkailijat ovat usein erittäin ympäristötietoisia, Salo kertoo.

Lappilaisissa yrityksissä vastuullisuus on arkipäivää. Myös rahoittajat pitävät kestävää kehitystä tärkeänä kriteerinä rahoituksen myöntämiseksi.

ESG-analyysi paljastaa yrityksen ilmastotavoitteiden tilan

OP-ryhmän ESG-analyysissä yritykset sijoitetaan vastuullisuuden perusteella vihreisiin, oransseihin tai punaisiin yrityksiin. Jos yritys sijoittuu oranssille tai punaiselle, tehdään suunnitelma, jotta yritys saadaan siirrettyä vastuullisempaan suuntaan, kohti vihreää.

ESG on lyhenne sanoista environmental, social ja governance.

Härkösen mukaan Lapissa yritykset sijoittuvat usein vihreälle.

– Jos käsillä on vähänkin isompi yrityshanke, siihen suoritetaan ESG-analyysi. Jos yritys olisi punaisella, meidän tehtävämme olisi saattaa se oranssiin suuntaan, hän kertoo.

ELY-keskus ja Finnvera ovat samoilla linjoilla.

– Olemme kaikkien EU-rahoitusten osalta siirtymässä uuteen ohjelmakauteen, jossa vahva painopiste on kestävässä kehityksessä ja digitalisaatiossa. Nämä ovat ehdottomia edellytyksiä ELY-keskuksen myöntämille rahoituksille, Perälä toteaa.

– Finnveralla on nykyään kokonainen osasto ESG-asiantuntijoita. Varsinkin vientikaupassa ilmastotoimet otetaan todella hyvin jo huomioon. Meidän pitää näyttäytyä maailmalla niin, että otamme ilmastotoimet tosissaan, Koskiniemi sanoo.