14.2.2022 klo 09:00
Uutinen

Pk-barometri: Pk-yritysten odotukset ovat laskeneet voimakkaasti, odotukset henkilöstömäärän kehityksestä ovat parantuneet

Pk-yritykset lähtivät kuluvaan vuoteen poikkeuksellisessa tilanteessa, kun pandemia alkoi kiihtyä uudelleen. Tilanne heijastuu Uudellamaalla suoraan pienten ja keskisuurten yritysten odotuksiin lähiajan suhdannekehityksestä ja odotukset ovat laskeneet voimakkaasti, kertoo pk-barometri.

Alueen ja seutukunnan pk-yritysbarometrin aineistot löydät täältä

Pandemia jatkuminen ja rajoitusten voimassaolo ovat painaneet pk-yritysten tulevaisuuden näkymiä alaspäin. Myönteistä on kuitenkin se, että odotukset henkilöstön määrän kehityksestä ovat pysyneet positiivisina ja jopa lievästi parantuneet.

Uudenmaan Yrittäjien alueen suhdannenäkymät ovat lähes koko maan tasolla, mutta jäävät selvästi pääkaupunkiseudun ja Hämeen yrittäjien näkymistä. Arvio kannattavuudesta on heikompi kuin lähialueilla ja piirun verran heikompi kuin koko maassa keskimäärin.

Seutukunnista Keski-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan yleiset suhdannenäkymät sekä liikevaihdon ja henkilökunnan määrän odotukset ovat samalla tasolla kuin pääkaupunkiseudulla. Kannattavuusodotukset ovat selkeästi positiiviset vain Itä-Uudellamaalla.

– Sekä Uudenmaan Yrittäjien toimialueella, että valtakunnallisestikin vastauksista näkyy toimintaympäristön muutos- ja epävarmuustekijät. Käynnissä oleva hyvinvointialueuudistus heijastuu alueellisina eroina, samoin koronan vaikutusten eriaikaisuus. Se että kannattavuusodotukset ovat pakkasella, on huolestuttavaa. Seutukuntien erot näkyvät ja tämä tuo haastetta tuleville päättäjille erityisesti lännessä, Uudenmaan Yrittäjien aluejohtaja Petri Ovaska sanoo.

Pk-yritysbarometrin julkistavat kaksi kertaa vuodessa Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Tällä kertaa kyselyyn vastasi 5 201 yritystä. Vastausaika oli joulukuu 2021 ja tammikuu 2022.

Rajoituskierre vaikuttaa suhdanedotuksiin

– Syksyllä voimakkaasti kohonneet suhdanneodotukset ovat heikentyneet sitä mukaan, kun yhteiskuntaa on jouduttu sulkemaan uudestaan korkeasta rokotuskattavuudesta huolimatta. Epävarmuutta lisää viruksen muuntuminen ja sen seurauksena toistuvat sulkutoimet monilla toimialoilla, Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen sanoo.

Tuloksissa näkyy pandemian pitkittyminen ja elinkeinotoimintaa haittaavat rajoitukset. Niin liikevaihdon odotukset kuin investointiodotukset seuraavat yleisiä suhdanneodotuksia ja ovat laskeneet.

Rahoituksen saatavuus hyvä – investointeja suunnitteilla?

Uudenmaan yrityksillä rahoituksen saatavuus näyttää olevan hyvällä tasolla. Puolet Uudenmaan yrittäjistä kuitenkin arvioi, että luottopolitiikka on kiristynyt esimerkiksi vakuusvaatimusten muodossa. Lisäksi rahoituksen hinta koetaan esteeksi, kun tarkastellaan yrityksiä, jotka eivät hakeneet tai saaneet rahoitusta, vaikka siihen olisi ollut tarve.

Aikomus hakea rahoitusta investointeihin on Uudellamaalla sekä viime syksyä että valtakunnallista tasoa suurempi.

– Tämä toivottavasti ennakoi investointien koronapadon hidasta purkautumista. Investointeja olisi tärkeää tehdä, jotta luodaan pohjaa uudelle kasvulle, muistuttaa Finnveran aluejohtaja Anna Karppinen.

Yrityksiä tulossa omistajanvaihdostilanteeseen 30% seuraavan 5 vuoden aikana.

– Valtakunnallisesti tarkasteltuna yritysten omistajanvaihdostilanne ei ole ollut aiemmin näin akuutti. Omistajanvaihdoksia edistämällä luomme myös mahdollisuuksia yrityskannan uudistumiseen ja uuteen kasvuun. Rahoitus yritysten omistajanvaihdoksille on korona-ajasta huolimatta vaikuttanut järjestyneen, pohtii Finnveran aluepäällikkö Elisa Sipponen.