Pk-barometri: Viime syksyä heikommat suhdannenäkymät eivät latista keskisuomalaisten yritysten kasvuodotuksia

Suhdannenäkymät heikentyivät Keski-Suomessa merkittävästi sitten syksyn 2021. Kuitenkin henkilökunnan määrän kasvuodotukset antavat positiivisia signaaleja tulevasta keväästä. Jämsän, Viitasaaren ja Muuramen yrittäjäyhdistysten puheenjohtajat luottavat alueellisiin vahvuuksiinsa – koronatilanteen jatkumisesta huolimatta.

Keski-Suomessa pk-yritysten suhdannenäkymät notkahtivat viime syksystä: kun syksyllä saldoluku* oli +23, nyt vastaava luku on +12. Koko maan saldolukuun (+11) verrattuna Keski-Suomessa on siis tällä hetkellä aavistuksen paremmat odotukset, toteaa Keski-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Sanna-Mari Jyräkoski.

Eteläistä Keski-Suomea edustavassa Jämsässä tilanne on yritysten näkökulmasta selvästi plussan puolella, vaikka Kaipolan paperitehtaan sulkeminen on lannistanut yleistä ilmapiiriä, näkee Jämsän Yrittäjien puheenjohtaja Pasi Pohjoismäki.

– Jämsässä on edelleen hyvät mahdollisuudet yrittää, ja yhteisöllisyyden henki on meillä parempi kuin koskaan. Palvelutarjonta on edelleen tämän kokoiseen kaupunkiin nähden hyvä, mikä luo hyvinvointia alueen yrityksille, Pohjoismäki sanoo.

Myös Muuramen Yrittäjien puheenjohtaja Juha Mutanen näkee alueen tilanteen suotuisana. Suhdannevaihtelut eivät hänen mukaansa heilauttele juurikaan Muuramen tasapainoista ja muuttovoittoista kuntaa. Toki globaalit trendit, kuten kustannustason nousu ja raaka-aineiden saatavuusongelmat, heijastuvat myös muuramelaisten yritysten kasvun mahdollisuuksiin.

Pohjoisen Keski-Suomen tilanne näyttää pk-yritysbarometrin lukujen valossa heikoimmalta, mutta Viitasaaren Yrittäjien puheenjohtaja Minna Kolehmainen haluaa pitää positiivista ilmapiiriä yllä.

– Meillä on todella hyvä yhteistyö kaupungin, kehittämisyhtiön ja yritysten välillä. Yrittäjiä kuullaan aidosti. Pienen paikkakunnan etuja ovat mutkattomuus ja välittömyys, mikä edesauttaa liiketoimintaa eri aloilla, Kolehmainen korostaa.

Henkilöstömäärät nousussa työvoiman saatavuuden haasteista huolimatta

Pk-yritysbarometrin mukaan henkilökunnan määrää indikoiva saldoluku on pompannut roimasti ylöspäin verrattuna viime syksyyn: nyt Keski-Suomen saldoluku on +12, kun syksyllä se lähenteli vain +2. Keski-Suomessa muutos aiempaan nähden on suurempi kuin muualla maassa.

Etenkin Jyväskylän seudulla on tapahtunut merkittävä hyppäys. Työllisyyden kannalta tilanne on siis Keski-Suomessa varsin otollinen.

Sanna-Mari Jyräkoski näkee kuitenkin työvoiman saatavuuden isoimpana pullonkaulana, jotta henkilöstömääriä voidaan kasvattaa. Barometrin mukaan 31 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä allekirjoittaa ongelman. Samoilla linjoilla ovat yrittäjäyhdistysten puheenjohtajat.

– Meillä on Muuramessa paljon kasvuyrityksiä, joten osaavan työvoiman saatavuus on merkittävä huolenaihe. Uskon, että moni keskisuomalainen yritys kamppailee saman haasteen kanssa, Juha Mutanen sanoo.

Liikevaihtonäkymät plussan puolella muuten paitsi pohjoisessa

Liikevaihdon näkökulmasta koko Keski-Suomen saldoluku on pysynyt samana (+22) kuin viime syksynä. Eteläisessä Keski-Suomessa tilanne on heikentynyt suhteellisesti eniten, Jyväskylän seudulla taas parantunut. Pohjoinen Keski-Suomi on taittunut ainoana miinukselle.

Jämsän alueelta Pohjoismäki haluaa nostaa positiivisena esimerkkinä Himoksen, jonka liiketoiminnan kotimaanmatkailu on kiihdyttänyt uuteen nousuun. Puolestaan hävittäjäkaupat tietävät Patrialle suotuisia näkymiä. Kaipolan tehdasalueellekin odotetaan nyt uutta liiketoimintaa kierrätyksen ja uusiutuvan energian aloilta. Niinpä nähtävissä on myös lisää työpaikkoja.

– Zaner Arkkitehtien toimintaan korona ei ole juuri vaikuttanut, ja tilauskirjat ovat täynnä kuten ennenkin. Ennemmin korona on tuonut tehokkuutta työskentelyyn, kun työmatkat pääkaupunkiseudulle ovat vähentyneet merkittävästi, Pohjoismäki kuvailee yrityksensä tilannetta.

Muuramen yrityskentästä Mutanen ei voi olla mainitsematta Harvian roolia veturiyrityksenä. Alueella sijaitsee toki myös monta muuta menestyvää firmaa, jotka tekevät kansainvälistä kauppaa. Samoin korkean teknologian alan yrityksillä, kuten paperiteknologian osatoimittajilla ja koneistamoilla, menee nyt lujaa.

– Viime vuodet ovat menneet meillä tosi hyvin, ja sopiva myötätuuli näyttäisi jatkuvan. Koska olemme riippuvaisia asiakasyritystemme menestyksestä, haluamme taata niille hyvät mahdollisuudet yrittää, Mutanen sanoo Keski-Suomen Yrityskiinteistöjen toimitusjohtajan roolissa.

Viitasaarella K-kauppaa pyörittävä Kolehmainen kertoo myös päivittäistavarakaupan liikevaihdon olevan mukavalla tasolla. Paluuta vanhaan ei kuitenkaan ole, sillä asioinnin moninaisuus on nykyään arkipäivää. Esimerkiksi verkkokauppa on tullut jäädäkseen.

Omistajanvaihdoshalukkuus kasvussa sitten kevään 2021

Verrattuna kevään 2021 barometrin tuloksiin omistajavaihdoshalukkuus on kasvanut. Kun vuosi sitten omistajanvaihdosta viiden vuoden sisällä suunnitteli 35 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä, nyt luku on 37 prosenttia. Sekä myynti- että ostoaikeet ovat hieman suuremmat Keski-Suomessa koko maan tilanteeseen verrattuna.

– Omistajanvaihdokset liittyvät paitsi yrittäjien ikääntymiseen myös siihen, että koronatilanne on kiihdyttänyt muutosajattelua. Jotta yrityskaupat toteutuvat ja siten myös yksityiset palvelut säilyvät kunnissa, tarvitaan hyviä kohtaamisia yrityskauppamarkkinoilla, Jyräkoski pohtii.

Etenkin Viitasaarella Kolehmainen on huolissaan sukupolvenvaihdoksista. Hän toivoo, että moni pitkän linjan yritys näkee liiketoimintansa tulevaisuudessakin kannattavana ja vakaana, jotta niille löytyy jatkajia. Alueen yleinen elinvoimaisuus on yritysten varassa.

Koronaväsymys nakertaa edelleen yrittäjien tunnelmia

Pitkittynyt koronatilanne hankaloittaa edelleen keskisuomalaisten yritysten toimintaa. Viitasaarella yleinen epävarmuus on altistanut yrittäjiä väsymykselle ja uupumukselle. Toisaalta Kolehmainen on luottavainen yritysten kekseliäisyyteen ja sopeutumiskykyyn.

– Esimerkiksi Viitasaaren vuoden 2021 yritys Viitasaaren Tilausliikenne nappasi Matkahuollon palvelut itselleen, kun perinteistä bussiliikennettä ei ole ollut entiseen malliin. Rohkea linjanmuutos on osoitus siitä, ettei meillä jäädä tuleen makaamaan.

Lisäksi Viitasaari on tunnettu kesämökkipaikkakunta. Viime kesänä mökkikauppa kävikin kuumana. Koronan suomien etätyömahdollisuuksien myötä yhä useampi on ryhtynyt tekemään töitä vapaa-ajanasunnollaan jopa vuoden ympäri.

Pohjoismäki näkee Jämsässäkin koronaväsymyksen huolenaiheena. Vaikka osaa yrityksistä korona on suosinut, osa on kokenut isoja tappioita. Siksi yrittäjät ovat verraten varovaisia investoimaan ja työllistämään uutta henkilöstöä. Muuramen elinkeinorakenne puolestaan pohjautuu vahvasti teollisiin yrityksiin, joten korona ei ole verottanut alueen yrityksiä kovinkaan paljon.

Sanna-Mari Jyräkoski arvioikin, että vuodesta 2022 voi vielä tulla kohtuullinen koko Keski-Suomessa, jos koronarajoituksista päästään luopumaan.

Ilmastonmuutoksen hillintä nostaa päätään keskisuomalaisissa yrityksissä

Ilmastonmuutos on noussut viime vuosina yhä useamman yrityksen agendalle. Tämä näkyy myös barometrissä, jossa yritysten näkemyksiä ilmastonmuutoksesta kysyttiin nyt ensimmäistä kertaa.

Keskisuomalaisista pk-yrityksistä 22 prosenttia näkee, että ilmastonmuutoksen hillitsemistoimet luovat merkittävästi tai jonkin verran mahdollisuuksia liiketoiminnalle. 19 prosenttia on kartoittanut oman liiketoimintansa ilmastovaikutukset. Koko maan luvut ovat samaa luokkaa.

Eniten mahdollisuuksia nähdään teknologisissa ratkaisuissa, jotka vaikuttavat päästövähennyksiin, kierrätyksessä ja uusiokäytössä sekä vähäpäästöisten tuotteiden tarjoamisessa. Motivaatio ilmastotyöhön kumpuaa valtaosalla eli 60 prosentin mielestä yrityksen arvoista ja strategiasta.

Toisaalta 29 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä näkee ilmastonmuutoksen hillinnän tuovan jonkin verran tai merkittävästi haasteita liiketoiminnalle. 49 prosentilla asialle ei ole merkitystä.

Juha Mutanen korostaa, että ilmastonmuutos on kuitenkin kaikkien yhteinen ongelma, eikä yritysten ole enää varaa ohittaa sitä.

– Muuramessa olemme vahvasti mukana high techissä ja luomme energiatehokkaita ratkaisuja. Teknologioiden kehittyminen on yksi parhaista ilmastotyön muodoista, Mutanen uskoo.

Jämsän yrityskentän ekologisena edelläkävijänä voidaan pitää Elosen leipomoa, joka on satsannut vahvasti esimerkiksi aurinkoenergiaan ja tavoittelee hiilineutraalia toimintaa. Pohjoismäki toivoo, että paikallisia yrityksiä voitaisiin valistaa lähitulevaisuudessa entistä enemmän toimista, joilla ilmastonmuutosta voidaan hillitä. Vihreiden arvojen esiinmarssia viitasaarelaisten yritysten käytännön liiketoiminnassa kannattaa myös Minna Kolehmainen.

Lisätiedot:

Sanna-Mari Jyräkoski, Keski-Suomen Yrittäjät, p. 050 563 7780

Minna Kolehmainen, Viitasaaren Yrittäjät, p. 040 765 4369

Juha Mutanen, Muuramen Yrittäjät, p. 040 961 7686

Pasi Pohjoismäki, Jämsän Yrittäjät, p. 040 590 6995

* Saldoluku kuvaa barometrissa aina tietyn kysymyksen kohdalla erotusta, joka on laskettu positiivisten ja negatiivisten vastauksien prosenttiluvuista.

Pk-yritysbarometrin toteuttavat kaksi kertaa vuodessa Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Barometri kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Se julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina. Raportit löytyvät täältä: https://www.yrittajat.fi/tutkimus-aiheet/pk-barometrit/

Nelli Leppänen