24.3.2022 klo 20:53
Uutinen

Pk-yritykset mukaan hankintoihin: Hankitaanko osina vai ryhmittymältä?

Jos yritys ei pysty yksin täyttämään kaikkia vaatimuksia, voi olla mahdollista jättää myös useamman yrityksen yhteistarjous. Silloin tarjouskilpailuun osallistutaan ryhmittymänä tai yhteenliittymänä. Tämä voi mahdollistaa pienten yritysten pääsyn mittaviin, eri alojen ammattitaitoa tai resursseja edellyttäviin hankintoihin.

Julkiset hankkijat voivat edistää pienten ja keskisuurten yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin esimerkiksi jakamalla hankinnat osiin tai helpottamalla mahdollisuutta tarjota ryhmittymänä. Näin ei kuitenkaan yleensä tehdä, jos kunta päättää tilata projektin isolta toimittajalta. Ison toimijan ajatellaan yleensä hoitavan itse alihankintaverkostonsa ja valitsevan siihen pieniä yrityksiä. Näin varmasti osin tapahtuukin, mutta tämä voi samalla johtaa myös markkinoiden keskittymiseen tietyille alihankkijoille. Varsin usein isojen yritysten alihankkijat kokevat olevansa kovassa puristuksessa.

Palaute yrittäjäkentältä osoittaa, että moni yrittäjä haluaisi mieluummin olla sopimussuhteessa julkiseen hankkijaan kuin isoon toimialan yritykseen. Tämä olisi toteutettavissa jakamalla esimerkiksi rakennushankkeet osiin siten, että pienille yrityksille annetaan aito mahdollisuus tarjota omaa osaamistaan rakennusprojektin eri osa-alueisiin. Hankinnan jakaminen osiin parantaa pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia kilpailukykyisen tarjouksen antamiseen.

Otetaan esimerkki. Jos hankintayksikkö hankkii suunnitelmien mukaiset betonielementit ja muut urakan osat toteutetaan kilpailutetuilla urakoitsijoilla, tarjoutuu mahdollisimman monille pienemmille ja keskisuurille rakennusalan yrityksille mahdollisuus osallistua hankkeen toteuttamiseen.

Tai sitten kunta hankkii esimerkiksi rakennuksen hirsirungon ja kilpailutetut toimijat toteuttavat rungon pystytystä lukuun ottamatta kaikki muut hankkeen urakat aina rakennuksen perustuksista alkaen. Ilmanvaihtosaneerauksen taas voi jakaa osiin vaikka siten, että kunta hankkii itse suunnitelmien mukaiset ilmanvaihtokoneet ja kilpailutettu urakoitsija toteuttaa tarvittavat asennustyöt. Näin mahdollisimman moni yritys saa tästä myös referenssin.

Ryhmittymänä tarjoaminen voi mahdollistaa myös pienempien yritysten pääsyn laajempiin hankintoihin erityisesti silloin, kun hankintayksikkö haluaa niin sanotun avaimet käteen -ratkaisun. Ryhmittymänä tarjoamien vaatii kuitenkin enemmän valmisteluaikaa:

Ryhmittymien perustaminen, sopivien kumppaneiden etsintä, vastuista sopiminen sekä muu tarjouksen valmistelu vaatii enemmän valmisteluaikaa erityisesti tarjoajilta. Tilaaja usein haluaa, että ryhmittymästä joku on vastuussa, ja jo pelkästään keskinäisistä vastuista sopiminen vaatii tarjoajilta myös keskinäistä luottamusta.

Hankintayksikkö voi omalla toiminnallaan ja aktiivisuudellaan helpottaa mahdollisuutta tarjota ryhmittymänä. Esimerkiksi ennakkoinfot, markkinakartoitukset, kunnolliset markkinavuoropuhelut sekä realistinen aikataulu parantavat mahdollisuuksia perustaa ryhmittymiä ja tarjota ryhmittymänä. Ryhmittymien perustaminen ei voi kuitenkaan olla kiinni vain hankintayksikön aktiivisuudesta. Luonnollisesti aktiivisuutta edellytetään myös tarjoajilta.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Pirkanmaan Yrittäjä -lehdessä 8.3.2022

Maria Virtanen
Maria Virtanen