26.4.2019 klo 15:18
Uutinen

Pk-yritykset ovat eurooppalaisen työllisyyden paras turva

Toukokuun europarlamenttivaalit ovat tärkeät yrittäjille. Vaaleissa ratkaistaan, millaiset kasvun ja yrittäjyyden edellytykset Eurooppaan seuraavan viiden vuoden aikana rakennetaan.

– Eurooppa on yrityksille ja yrittäjille erittäin tärkeä, sillä EU avaa suomalaisyrityksille lähes 500 miljoonan kuluttajan kotimarkkinat, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

– EU myös ohjaa laajalti yrityksiin vaikuttavaa sääntelyä. Siksi on olennaista, että EU-vaaleissa valitaan parlamentaarikkoja, jotka ymmärtävät yrittäjyyttä.

Sen lisäksi, että Eurooppa on tärkeä yrittäjille, myös yrittäjät ovat tärkeitä Euroopalle:

– Kolme työpaikkaa neljästä syntyy pk-yrityksiin. Pk-yritykset ovat eurooppalaisen työllisyyden sekä työntekijöiden hyvinvoinnin paras turva.

Pentikäinen huomauttaa, että Eurooppa on myös arvoyhteisö, joka puolustaa demokratiaa, ihmisoikeuksia ja markkinataloutta.

– Se on erittäin tärkeä ja menestyksekäs rauhanprojekti, jonka kehittämisessä pitää olla vahvasti mukana.

Suomen Yrittäjät vaikuttaa Euroopan unionin asioihin sekä Suomessa että Brysselissä, ja 115 000 jäsentämme tekevät meistä eurooppalaisittain ison elinkeinoelämän järjestön.

Yrittäjien tavoitteena on kestävän kasvun Eurooppa

Suomen Yrittäjät julkisti Kestävän kasvun Eurooppa -vaaliohjelmansa tiistaina.

Päätavoitteet on tiivistettävissä kuuteen kohtaan:

  1. Pk-yritysten kasvun mahdollisuuksia on parannettava vahvistamalla sisämarkkinasääntöjä. Se avaa ovia myös laajempaan kansainvälistymiseen. Myös digitalisoitumista tulee edistää.
  2. Yritykset ovat keskeisiä toimijoita ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja siihen on EU:ssa panostettava enemmän. Päästövähennykset pitää toteuttaa kustannustehokkaasti.
  3. Työllistämisen helpottaminen on tärkeä EU-sääntelyn tavoite. Työmarkkinoille ei tarvita lisää jäykkyyksiä, vaan yrityskohtaista työehtojen määrittelyä on edistettävä.
  4. EU:n rahoitussääntelyssä on kiinnitettävä aktiivisesti huomiota siihen, miten sääntely vaikuttaa asiakkaisiin. Talous- ja rahaliiton perusrakenteet on uudistettava.
  5. Yhteisten varojen käytön tulee tukea Euroopan tulevaisuuden kannalta keskeisiä elementtejä kuten talouskasvua, työllisyyttä ja pk-yritysten kilpailukyvyn kehitystä.
  6. EU-lainsäädännön pitää perustua aina huolelliseen vaikutusten arviointiin, jotta sääntelyllä vastataan yrittäjien ja kansalaisten todellisiin tarpeisiin ja yrittäjyyteen kannustetaan.