10.1.2024 klo 09:30
Uutinen

Pk-yrityksissä talouden epävarmuutta ja samaan aikaan vahvaa motivaatiota

TIIVISTYS JA DIAT

  • Yrittäjien usko oman liiketoimintansa kasvuun on hieman kasvanut viime vuoteen verrattuna, vastaajista 61 uskoo liikevaihtonsa pysyvän samana tai kasvavan ensi vuonna vähintään 19 %, kun viime vuonna vastaava luku oli 57 %. Vastaajista 27 ennakoi liikevaihtonsa painuvan miinukselle. Euromääräiset liikevaihdon kasvuodotukset ovat positiiviset.
  • Yritysten kasvuhakuisuus on laskenut edelliseen kyselyyn verrattuna (70 % > 60 %).
  • Kasvua haetaan ensisijaisesti myynnin ja markkinoinnin tehostamisella (58 %) sekä monipuolisilla kehittämistoimenpiteillä.
  • Kasvua rajoittavat eniten yrittäjän oma jaksaminen (39 %) kilpailutilanne (34 %), kysynnän riittämättömyys (29 %) ja osaavan työvoima löytäminen (29 %).
  • Vastaajista 66 % aikoo pitää henkilöstömääränsä ennallaan ja 26 % ilmoitti lisäävänsä työntekijöidensä määrää vuoden 2024 aikana.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät toteuttivat marraskuussa 2023 Yritysten kasvun suunta –kyselyn. Edellinen vastaava kysely toteutettiin marras-joulukuussa 2022. Tällä kertaa kyselyyn vastasi 320 yrittäjää. Vastaajista 36 % toimii yksinyrittäjinä ja loput ovat työllistäviä yrityksiä. Kyselyllä haluttiin selvittää yritysten kasvua vuodesta 2022 lähtien sekä kasvun keinoja ja odotuksia vuodelle 2024.

Talouden haasteet näkyvät tuloksissa

Maakunnan yritysten kasvuhakuisuus on maltillisempaa aiempaan verrattuna. Viime vuonna 70 % ilmoitti olevansa joko voimakkaasti kasvua hakevia tai mahdollisuuksien mukaan kasvavia yrityksiä, tämän vuoden kyselyssä vastaava luku on 60 %. Voimakkainta kasvuhakuisuus on ICT-toimialalla (86 %) ja maltillisinta kuljetuksen toimialalla (40 %).

Alueen yrityksissä näkyvät kuluneen vuoden talouden haasteet, erityisesti rakentamisen toimialalla. Liikevaihto-odotukset ovat kaikilla toimialoilla maltillisia. Vastaajista 73 % odottaa positiivista liikevaihdon muutosta ja 27 % liikevaihdon supistumista. Euroissa vastaajien yhteenlaskettu arvio liikevaihdosta vuodelle 2024 on keskiarvona noin 34.000 euroa/vastaaja, kun edellisessä kyselyssä odotukset olivat keskiarvona n. 60 000 euroa/vastaaja.

Oma osaaminen ja vahva motivaatio kannustavat eteenpäin

Parhaiten kasvuhakuisuuteen kannustavat kysyntään vastaaminen (57 %), usko omien tuotteiden/palveluiden erinomaisuuteen (51 %) ja yrittäjän oma kasvuhakuinen motivaatio (46 %) erityisesti ICT:n -, palveluiden – ja teollisuuden toimialoilla.

Kasvun esteissä näkyvät erityisesti jaksaminen ja kilpailutilanne

Kasvua rajoittavista tekijöistä yrittäjän oma jaksaminen nousee edelleen keskeisimmäksi kasvun esteeksi, tämän mainitsi 39 % vastaajista, edellisessä kyselyssä vastaava luku oli 44 %. Seuraavaksi tärkein kasvun rajoite oli kilpailutilanne (34 %). Osaavan työvoiman löytämisen vaikeus on edelleen merkittävä kasvun este, tässä kyselyssä sen mainitsi 29 % vastaajista. Myös kysynnän riittämättömyys on haasteena (29 %).

Talouden haasteet näkyvät myös työpaikkojen syntymisessä

Kaikista vastaajista 66 % aikoo pitää henkilöstön määrän ennallaan ja vain 8 % tulee vähentämään henkilökunnan määräänsä vuoden 2024 aikana, 26 % aikoo lisätä työntekijöiden määrää. Tämä tarkoittaa keskiarvona 0,5 työpaikan avaamista vastaajaa kohti. Aiempina vuosina kasvu on ollut keskiarvona yksi uusi työpaikka vastaajaa kohden.

Yksittäisistä aloista eniten tarvetta on myynti ja markkinointialan tehtäviin. Muina aloina mainittiin mm. tuotannon ja ohjelmointialan tehtävät.

Vastaajista 75 % ilmoittaa, ettei ole tarvetta palkata ulkomaista työvoimaa. Vastaajista 14 % ilmoittaa, että ulkomaisen työvoiman koulutustarpeet muodostavat esteen rekrytoinnille.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen, 050 527 7288
järjestöpäällikkö Kirsi Anttila, 0500 685 148