13.9.2018 klo 08:38
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Espoossa juhlat ovat ohi, Vantaalla pk-yritykset luottavat tulevaan

Tuoreen Pk-suhdannebarometrin mukaan yleiset suhdannenäkymät ovat edelleen positiiviset. Suhdanteen huippu on kuitenkin ohitettu. Espoossa ja Helsingissä ollaan lähellä maan keskiarvoa, kun taas Vantaalla luottamus tulevaan on hitusen maan keskiarvoa suurempaa.

Vantaan Yrittäjien toimitusjohtaja Esa Mänttäriä ilahduttaa vantaalaisten yrittäjien aikeet palkata työvoimaa muuta maata innokkaammin. Henkilökunnan lisääminen on myös useamman ajatuksissa kuin talvella tehdyssä kyselyssä. Myös Espoossa ja Helsingissä henkilökunnan määrän uskotaan kasvavan, mutta jo huomattavasti alenevassa määrin. Työntekijöiden lisäyksen odotetaan olevan lähes kymmenen prosenttiyksikköä pienempi kuin Vantaalla.

Liikevaihdon saldoluku eli niiden, jotka luottavat kasvuun vähennettynä laskua ennustavilla, on Vantaan osalta yhtä korkealla kuin vuosi sitten. Espoossa ja Helsingissä yritykset ennakoivat liikevaihdon kasvuodotusten maltillistuvan. Koko maassa trendi on laskeva.

Kannattavuudessa on selkein ero. Vantaan saldoluku on ennallaan eli 30. Helsingissä on lievää laskua ja saldoluku 25. Espoossa yrityksillä näyttäisi olevan edessä tiukat ajat, kun saldoluku putoaa vuoden takaisesta parikymmentä prosenttiyksikköä ja jää saldolukuna vaatimattomaan 17:ään. Espoon Yrittäjien toimitusjohtaja Erkki Pärssinen katsoo sen ennakoivan monen espoolaisen yrityksen kohdalla merkittävää kannattavuuden heikennystä.

Pääkaupunkiseudun yritykset ovat edelleen hiukan maan keskiarvoa enemmän kasvuhakuisia. Lähes puolet yrityksistä ilmoittaa pyrkivänsä kasvamaan voimakkaasti tai mahdollisuuksien mukaan. Espoossa määrä on kuitenkin lähtenyt jo melko voimakkaaseen laskuun ja kasvuhakuisten määrä on supistunut kymmenellä prosenttiyksiköllä.

Rahoituksen saatavuuden katsotaan kiristyneen. Vakuusvaatimuksia pidetään liian kireinä. Ulkoista rahaa saaneet kertovat sen menevän suurelta osin käyttöpääomarahoitukseen yrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä yrityksen kehittämishankkeisiin, kuten henkilöstön osaamisen lisäämiseen. Kone- tai laiteinvestointeihin tai rakennusinvestointeihin kohdennetaan maan keskiarvoa vähemmän ulkopuolista rahoitusta.

Näin kysyttiin

Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista toimintaympäristöä. Syksyn 2018 Pk-yritysbarometri perustuu 4 600 pk-yrityksen vastauksiin. Se kuvaa suomalaisten pk-yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön muutoksista sekä yritysten liiketoimintaan ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä. Raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia ja kehitystä, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä sekä investointeja ja rahoitustilannetta.

Lisätietoja

toimitusjohtaja Erkki Pärssinen, Espoon Yrittäjät 050 4111 104

toimitusjohtaja Esa Mänttäri, Vantaan Yrittäjät 0400 557 411