7.9.2022 klo 09:00
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Espoossa rohkaisevat talouden näkymät

Espoolaiset pk-yritykset aikovat palkata muuta maata selvästi enemmän lisää työvoimaa seuraavan puolen vuoden kuluessa. Saldoluku Espoossa on +20, Helsingissä ja Vantaalla 13. Koko maassa luku on 7. Tulokset käyvät ilmi Espoon Yrittäjien, Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön Pk-yritysbarometritutkimuksesta. Kysely tehtiin kesän 2022 aikana.

Yritysten yleisesti heikentyneisiin näkymiin lähiajan suhdannekehityksestä ovat vaikuttaneet muun muassa Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen aiheuttama hintojen nousun kiihtyminen. Lisäksi koronapandemian jäljiltä globaalit tuotantoketjut eivät ole vielä täysin elpyneet ja energiamarkkina on myllerryksessä. 

Liikevaihdon kehityksen osalta Espoossa toiveikkuus on kuitenkin muita alueita huomattavasti korkeampi saldoluvun ollessa 31, Helsingissä 23, Vantaalla 21. Muualla Uudellamaalla näkyy teollisten pk-yritysten huomattava osuus ja siellä kasvuluku jää 11:een.

Koko maassa investoinnit aiotaan laittaa huolestuttavasti entistäkin enemmän jäihin. Investointien määrää vähennetään kaikkialla muualla paitsi Espoossa, jossa investointeja pyritään tekemään kuluvan vuoden tasolla. Sen sijaan Vantaalla saldoluku on peräti 19 miinuksella, Helsingissä 3 ja koko maassa 13.

Heikoista investointiluvuista huolimatta Vantaalla on yllättäen kaikkein eniten voimakkaasti kasvuhakuisia yrityksiä saldoluvun ollessa 15. Helsingissä ja Espoossa, joka on yleensä ollut valtakunnallisesti kärjessä voimakkaasti kasvua hakevien yritysten osalta, jäädään nyt saldolukuna 10:een.  

”Espoossa yritysten muuta maata vakaampi talous näkyy myös siinä, että maksuvaikeuksia on viimeisen kolmen kuukauden aikana ollut 9 prosentilla yrityksistä, kun Vantaalla niitä on ollut peräti useammalla kuin joka viidennellä eli 21 prosentilla ja Helsingissä 18 prosentilla. Koko maassa maksuvaikeuksia on ollut 15 prosentilla”,

toteaa Espoon Yrittäjien toimitusjohtaja Erkki Pärssinen.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Erkki Pärssinen
Espoon Yrittäjät, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät
Puhelin 050 411 1104

Tutustu tarkemmin pk-yritysbarometrin tuloksiin ja raportteihin täällä >


Pk-yritysbarometri

Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä.

Raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia ja kehitystä, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä, kehittymistä sekä investointeja ja rahoitustilannetta.

Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina. Valtakunnallisessa raportissa tuloksia käsitellään koko pk-sektorin näkökulmasta ja myös päätoimialoittain teollisuuteen, rakentamiseen, kauppaan ja palveluihin jaoteltuna. Alueraporteissa kehitystä verrataan erityisesti kyseisen alueen yritysten ja koko maan välillä.