11.9.2017 klo 09:02
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Espoossa talouden nousu on tasaantumassa

Muualla maassa yrittäjät odottavat varovaista kasvua.

Espoossa nousun merkit näkyivät jo yli kaksi vuotta sitten muuta maata aiemmin. Nyt Espoossa näytetään saavutetun talouden nousuhuippu ja kasvuvauhti on tasaantumassa. Se näkyy mm. siinä, että pk-yritysten tarve kasvattaa henkilökunnan määrää on kääntynyt laskuun. Henkilökunnanmäärä kasvoi pari edellisvuotta rivakkaan tahtiin.

Mikro- ja pk-yrityksillä kasvuodotukset ja kasvuhakuisuus ovat saavuttaneet lakipisteensä. Espoon ja Vantaan osalta osat ovat puolen vuoden aikana vaihtaneet paikkaa; Vantaalla odotukset ovat nyt poikkeuksellisen vahvat.

Tilanteen muutosta selittää se, että Espoossa yritystoiminta on huomattavasti enemmän riippuvainen asiantuntijayritysten menestyksestä, kun taas Vantaa on panostanut suhteessa enemmän tuotannollisiin ja logistiikkaa harjoittavien yrityksiin.

Peräti 63 prosentilla espoolaisesta yrittäjistä ja yritysten omistajista ei ole aikeita myydä yritystään. Luku on kymmenen prosenttiyksikköä enemmän kuin koko maassa. Toisaalta 82 prosentilla ei ole myöskään aikeita ostaa toisia yrityksiä.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Erkki Pärssinen, Espoon Yrittäjät, p. 050 411 11404, erkki.parssinen@espoonyrittajat.fi

Pk-yritysbarometri syksy 2017, valtakunnallinen tiedote

Pk-yritysbarometri: Yrittäjät odottavat varovaista kasvua

Pienet ja keskisuuret yritykset eivät odota suuria seuraavan vuoden suhdannekehityksestä, kertoo tänään julkaistu Pk-yritysbarometri.

Vaikka talous kasvaa reippaasti, pk-yritysten odotukset suhdanteista paranivat keväästä vain hieman.

– Näin varovainen muutos oli pettymys ja kertoo siitä, että kasvu ei koske kaikkia yrityksiä. Se voi olla merkki siitä, että kasvu on huteralla pohjalla, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

– Nyt olisi ensiarvoisen tärkeää tehdä rakenneuudistuksia tukemaan kasvua ja työllisyyttä. Samoin tarvitaan erittäin vahvaa palkkamalttia.

Vaikka vienti on kasvanut, talouskasvu on pääasiassa yksityisen kulutuksen ja investointien varassa.

Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Pk-yritysbarometrista, joka julkaistiin tänään. Syksyn 2017 Pk-yritysbarometri perustuu 4 700 pk-yrityksen vastauksiin. Pk-yritysbarometri julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Se kuvaa pk-yritysten odotuksia vuoden eteenpäin.

Investoinnit edelleen jäissä

Myös arviot investointien lähiajan kehityksestä ovat edelleen hyvin alhaiset, samalla tasolla kuin kevään barometrissa.

– Investointien heikko kehitys kertonee pk-yritysten heikosta uskosta talouden pidemmän aikavälin kehitykseen, ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Yllättävää investointiodotuksissa on se, että edes voimakkaasti kasvuhakuisissa pk-yrityksissä investointeja ei suunnitella enemmän kuin puoli vuotta sitten.

– Tämä saattaa kertoa kasvuodotusten laskemisesta. Lisäksi on huomattavaa, että näistä pk-yrityksistä hieman aiempaa useampi aikoo vähentää investointejaan, Malinen arvelee.

Kasvuhakuisuus laskussa

Kasvavat, innovatiiviset yritykset ovat tärkeitä kansantalouden kasvulle ja työllisyydelle. Vaikka talouskasvu on kiihtynyt, voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus on kääntynyt lievään laskuun. Myös kasvuhakuisten yritysten määrä on hienoisessa laskussa. Vastaajista 19 prosentilla ei ole kasvutavoitteita. Tällaisten yritysten osuus on yllättäen kasvanut.

– Tämä kertoo siitä, että Suomen talouden rakenteet eivät ole kunnossa. Yrittäjillä ei ole riittävästi kannusteita hakea voimakkaasti kasvua.

Kansainvälistyminen kiihtyy

Kansainvälistyminen on keskeinen kasvukeino. Jo 22 prosentilla pk-yrityksistä on kansainvälistä liiketoimintaa. Suomessa on siis noin 62 000 pientä ja keskisuurta yritystä, jotka vievät tavaroita tai palveluja tai harjoittavat muuten liiketoimintaa ulkomailla.

– Odotukset kansainvälistymisestä kasvoivat jo toista kertaa peräkkäin, eli tämä ei ole sattumaa. Näiden yritysten yhteiskunnallista merkitystä korostaa se, että ne pystyvät kasvamaan ja työllistämään muita useammin, Petri Malinen sanoo.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi

ekonomisti Petri Malinen, Suomen Yrittäjät, p. 050 434 5952, petri.malinen@yrittajat.fi

Lue koko Pk-yritysbarometri täältä >