11.2.2022 klo 08:03
Uutinen

Pk-yritysbarometri julkaistaan maanantaina 14.2. klo 9. Seuraa Satakunnan tilaisuutta

Suomen Yrittäjät, Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Finnvera tekevät kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista asemaa ja suhdanneodotuksia kartoittavan Pk-yritysbarometrin. Kuhunkin Pk-yritysbarometriin haastatellaan noin 4000 – 6000 yrityksen edustajaa kaikilta päätoimialoilta. Kysely on edustava kokoluokittain, päätoimialoittain ja alueittain.

Tervetuloa seuraamaan Satakunnan alueen tulosten julkistusta maanantaina 14.2.2022 klo 9 alkaen. Tilaisuus järjestetään etänä Teams-yhteydellä.

Pk-yritysbarometrin tuloksista selviää mm. millaiset ovat satakuntalaisten pk-yritysten suhdanne- ja kasvuodotukset sekä mahdolliset haasteet kasvun luomiselle. Lisäksi tuloksista selviää, kuinka paljon Satakunnassa on odotettavissa omistajanvaihdoksia lähivuosina sekä miten satakuntalaiset yritykset ovat selvittäneet oman yritystoimintansa ilmastovaikutuksia ja miten niitä aiotaan tarkastella tulevaisuudessa.

Pk-yritysbarometri selvittää pk-yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön muutoksista sekä yritysten liiketoimintaan ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä. Raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia ja kehitystä, kasvua ja uusiutumista sekä investointeja ja rahoitustilannetta sekä omistajanvaihdoksia.

Julkistustilaisuudessa on mukana myös yrittäjänäkökulmaa ja yrittäjille on mahdollisuus esittää kysymyksiä tai haastattelupyyntöjä.

Tervetuloa mukaan!

Satakunnan Yrittäjät & Finnvera

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen | markku.kivinen@yrittajat.fi | 050 377 8006 Finnvera aluepäällikkö Pia Kiuru | pia.kiuru@finnvera.fi | 040 578 2016